Reč tela a jej význam: Prečo je dôležité jej rozumieť?

Foto: Pexels
Reč tela je jedným zo spôsobov / Foto: Pexels

Aj keď môžeme komunikovať slovami a tónom hlasu, existuje ďalší jazyk, ktorým všetci hovoríme, a to je reč tela. 

 

Spôsob, akým sa prezentujeme ostatným prostredníctvom neverbálnych komunikačných podnetov, môže hovoriť hlasnejšie ako slová. Gestá, výrazy tváre a množstvo očného kontaktu rozprávajú príbeh. Naučiť sa interpretovať a porozumieť reči tela vám pomôže lepšie porozumieť ostatným. Uvedomenie si reči vlastného tela je tiež veľmi dôležité, aby ste sa mohli prezentovať tak, ako by ste chceli. 

 

Čo je reč tela?

Definícia reči tela sa vzťahuje na neverbálne signály, ktoré vedome a nevedome používame na komunikáciu. Neverbálna komunikácia je dôležitým komplementom verbálnej komunikácie. Podieľa sa na úspešnom priebehu verbálnej komunikácie a prispieva k efektívnej komunikácii tým, že jej obsah dopĺňa dôležitými fonickými, vizuálnymi a kinetickými signálmi, a tak pomáha po-rozumieť hovorenému slovu a pochopiť zámery komunikujúcich. Úspešné porozumenie bez slov sa v komunikačných situáciách hodnotí ako najvyšší stupeň komunikácie. Typy neverbálnej komunikácie zahŕňajú výrazy tváre, gestá, paralingvistiku, ako je hlasitosť alebo tón hlasu, reč tela, proxemiku alebo osobný priestor, pohľad do očí, haptiku (dotyk), vzhľad a artefakty.

 

Prečo je dôležité rozumieť reči tela?

Bez ohľadu na to, aký pútavý alebo zaujímavý je prejav, ak rečník vydáva negatívne signály reči tela, potom je menej pravdepodobné, že publikum bude počúvať, čo hovorí. Podobne, ak s niekým vediete rozhovor a vaša reč tela nie je zapojená, môže sa zdať, že sa nezaujímate o to, čo hovorí, aj keď počúvate.
 

 1. Schopnosť čítať znaky reči tela vám umožňuje lepšie interpretovať emócie a nálady iných ľudí. To vám umožní pochopiť, čo si o niečom skutočne myslia alebo čo cítia. Potom na ne môžete zodpovedajúcim spôsobom reagovať.
   
 2. Interpretáciou reči tela ľudí môžete lepšie pochopiť ich názory. Alebo môžete byť priateľskí a podporní, keď potrebujú podporu, ale nemáte pocit, že by o ňu mohli požiadať. Nie každému je príjemné podeliť sa o svoje skutočné pocity alebo myšlienky.
   
 3. Keď dokážete čítať reč tela, viete, ako ju použiť aj na budovanie dôvery. Môžete vedome používať neverbálne signály, ktoré naznačujú, že ste otvorení a úprimní. Môžete sa tiež vyhnúť náznakom, ktoré naznačujú, že ste roztržitý, alebo že niečo skrývate.
   
 4. Môžete použiť na lepšie vyjadrenie svojho vlastného názoru. Môžete vedome začleniť gestá a iné neverbálne podnety, ktoré zdôrazňujú váš názor a nie mu odporujú.
   
 5. Vedomé používanie rôznych typov neverbálnej komunikácie vám môže pomôcť pôsobiť sebavedome, aj keď sa tak necítite. Celkovo vám to pomáha urobiť dobrý prvý dojem a buduje váš vplyv na ostatných okolo vás, či už ide o pracovný pohovor, vystúpenia alebo bežnú komunikáciu s ľuďmi.

 

Ako čítať reč tela?

Porozumenie reči tela je dôležité, ale je dôležité venovať pozornosť celému kontextu. V mnohých prípadoch by ste sa mali na signály pozerať ako na skupinu a nie na individuálne prejavy. 

 

Negatívna reč tela

Ak niekto prejavuje jedno alebo viacero z nasledujúcich negatívnych správaní, bude pravdepodobne nezainteresovaný, nešťastný alebo ho nebudete zaujímať : ruky zložené pred telom, minimálny alebo napätý výraz tváre, telo sa od vás odvrátilo, sklopené oči, udržiavanie len minimálneho kontaktu. Ak niekto prejaví tieto znaky počas vyjednávania, zamerajte sa na to, aby ste upútali jeho záujem a uvoľnili ho. 

Príznaky nudy sa zvyčajne u človeka prejavia nasledovne: sedí zhrbene, so sklonenou hlavou, ošívanie sa, hranie sa s perami a telefónmi, písanie alebo čmáranie. Ľudí môžete znova zaujať tak, že im položíte priamu otázku alebo ich pozvete, aby prispeli nápadom. 


 

Ďalšie najčastejšie príznaky negatívnej reči tela patria: 

 • Hryzenie nechtov naznačuje neistotu alebo stres. 
 • Klepanie/bubnovanie prstami je často znakom netrpezlivosti či nudy. 
 • Uzamknuté členky môžu byť tiež spojené s úzkostnými myšlienkami. 
 • Žmurkanie - časté žmurkanie môže naznačovať, že sa osoba cíti nepríjemne alebo rozrušene.

 

Pozitívna reč tela

Ľudia tiež používajú svoju reč tela na vyjadrenie pozitívnych pocitov, ako je dôverazáujem a šťastie. Spozorovanie týchto znakov vás môže uistiť, že ostatní vás počúvajú, a že sú v pohode so situáciou. Najčastejšími prejavmi sú: otvorený postoj, pevný stisk ruky, dobrý očný kontakt, úsmev, pozitívne držanie tela, gestá otvorených rúk, vzpriamený postoj a otvorený trup.

 

Aby ste mohli posielať presné neverbálne signály, musíte si byť vedomí svojich emócií a toho, ako vás ovplyvňujú. Musíte byť tiež schopní rozpoznať emócie druhých a skutočné pocity za narážkami, ktoré vysielajú. Tu prichádza na scénu emocionálne uvedomenie. Viacerí sú odpojení od svojich emócií, hlavne tých silných, ako je hnev, smútok, strach , pretože nás naučili snažiť sa vypnúť svoje pocity. Ale zatiaľ čo svoje pocity môžete poprieť alebo utlmiť, nemôžete ich odstrániť. Stále sú tam a stále ovplyvňujú vaše správanie. Rozvinutím svojho emocionálneho povedomia a spojením aj s nepríjemnými emóciami však získate väčšiu kontrolu nad tým, ako myslíte a konáte. 

Zdieľať na facebooku