Otec je pre každé dieťa v živote dôležitý

Deň otcov môže slúžiť všetkým z nás na to, aby sme sa poďakovali otcom, ktorí si svoju rolu v rodine zodpovedne plnia.
Deň otcov môže slúžiť všetkým z nás na to, aby sme sa poďakovali otcom, ktorí si svoju rolu v rodine zodpovedne plnia. / Zdroj: Pexels

Dieťa sa učí najmä napodobňovaním svojich blízkych. Výrazne ho formuje  spoločnosť a okolie, v ktorom vyrastá a nie nadarmo sa hovorí, že dieťa vychováva celá dedina. Otec a matka sú však pre dieťa primárnym zdrojom lásky, bezpečia, vedomostí,  získavania sociálnych zručnosti, obrazu o sebe samom a formovania svetonázoru. Rodičia sú tí, ktorých dieťa chce nasledovať, chce sa im podobať a chce ich tešiť. Preto je nesmierne podstatné, aký príklad deťom dávame. A hoci takmer každý muž dokáže splodiť dieťa, ale nie každý vie byť otcom. Ak má dieťa dobrého otca, je to preňho v živote obrovská výhra.

 

Čím je otec výnimočný a prečo je jeho prítomnosť dôležitá?

Otec je viac, ako len druhý dospelý v rodine. David Popenoe vo svojej knihe Život bez otca, popisuje významné faktory, ktoré má prítomnosť a starostlivosť najmä  biologického otca na rozvoj osobnostných charakteristík dieťaťa. Otec predstavuje pre dieťa ekonomickú stabilitu, ochranu, bezpečie a spravodlivosť. Postavenie otca v rodine ajeho výchovný štýl je signifikantne rozdielny od princípov, ktoré dieťaťu sprostredkováva matka a zohráva nesmiernu dôležitosť v zdravom vývine dieťaťa a jeho sociálnych zručností.

 

Štúdie dokazujú, že deti, ktorým otec prejavuje lásku, náklonnosť a podporu, disponujú lepšími schopnosťami v oblasti kognitívnych schopností, sociálneho vývinu a lepšie sa začleňujú do kolektívu. Rovnako, u školopovinných detí, kde sa otec zaujíma o ich školské výsledky, vykazujú tieto deti lepší akademický prospech.

 

Aký je rozdiel medzi matkou a otcom vo vzťahu k dieťaťu?

Najzákladnejším princípom je fakt, že vzťah matky a dieťaťa je vrodený. Je to prvá väzba, ktorú dieťa nadväzuje už počas doby, kým je ešte v matkinom tele. Matka je pre dieťa nesmierne dôležitá, zohráva nezastupiteľnú rolu v sebaprijatí a osobnostných charakteristikách dieťaťa a taktiež v tom, ako sa dieťa bude vyvíjať.

 

Napriek tomu, otec je pre dieťa nemenej dôležitý. Hoci sa v živote dieťaťa vyskytuje menej často, keďže spravidla pracuje, alebo je inak neprítomný, v jeho prípade je dôležitá kvalita času, ktorý strávi s dieťaťom. Dieťa a otec sú prvé osoby, ktoré spolu nadväzujú vzťah. Ich vzťah nie je vrodený, o to dôležitejšie je, aby bol nadviazaný správne, zdravo a rešpektujúco.

 

Richard Koestner vo svojej viac ako 26-ročnej štúdii dokazuje, že rozhodujúcim faktorom vo vývine empatie dieťaťa je prítomnosť a starostlivosť otca o dieťa. Otcovia, ktorí pravidelne trávia kvalitný čas osamote so svojím dieťaťom zohrávajú signifikantnú úlohu v ich zdravom emocionálnom vývine.

 

Otcovia inak ovplyvnia dcéry a inak synov

Otec je pre dcéru prvým a najdôležitejším mužom v živote. Od ich vzájomného vzťahu závisia všetky jej ďalšie vzťahy. Otec dcére ukazuje, ako má vyzerať zdravý vzťah s mužom. Ak je otec nežný a milujúci, dcéra zvykne rovnaké kvality hľadať aj vo svojom partnerovi. Ak je otec prísny a neprístupný, dcéra inklinuje k mužom, ktorých musí dobíjať. Otec ukazuje dcére, ako sa má muž k nej v budúcnosti správať aj tým, ako sa on správa k jej matke a ďalším ženám v okolí. Ak ženy všeobecne zhadzuje, zosmiešňuje alebo ich názory a pocity neberie vážne, dcéra bude ženské pohlavie rovnako vnímať ako nedostatočné. Otec, ktorý prejavuje lásku, úctu a podporu voči žene, učí svoju dcéru sebahodnote a dôvere voči mužom. Dcéry takýchto otcov majú v budúcnosti nižšie riziko, že budú mužmi zneužívané, degradované, alebo ponižované.

 

Zdroj: Pexels

 

Na rozdiel od dcér, ktoré si budujú vzťahy s druhými ľuďmi na základe toho, aký vzťah mali so svojím otcom, synovia zvyknú správanie otca, hoci aj nevedomky, kopírovať. Ak je otec spravodlivý a rešpektujúci, rovnakým kvalitám učí aj svojho syna. V prípade, ak otec nie je v rodine prítomný, chlapci hľadajú iných mužských predstaviteľov, podľa ktorých si utvárajú obraz o mužskom svete a o správaní sa v ňom. Takýmto vzorom pre nich môže byť nevlastný otec, starý otec, učiteľ, starší kamarát.

 

Akú rolu zastáva otec v živote dieťaťa?

  • Otec ako učiteľ

Väčšina ľudí považuje za najkrajšie spomienky práve tie, kedy s nimi otec trávil čas a naučil ich bicyklovať, plávať, lyžovať, zbierať hríby, chytať ryby, hrať futbal. Pre dieťa je otec učiteľom a vzorom číslo jeden, dieťa si ho celý život idealizuje, dobrovoľne ho nasleduje a zo šťastných spomienok čerpá cely život. Preto je veľmi dôležité, aby sa otec deťom venoval a trávil s nimi dostatok aktívneho a hodnotného času.

 

  • Otec ako spoluhráč

Dieťa si inštinktívne volí otca na iný typ hry ako matku. Vďaka hre s otcom sa učí dieťa pravidlám, správnym zásadám, rozvíja spoločenské zručnosti, trénuje si zmysel pre humor, zmysel pre fair play. Otec v dieťaťu prebúdza bojovnosť, rivalitu, súperenie, dravosť a je dôležité, aby ho v týchto vlastnostiach viedol správnym smerom.

 

  • Otec ako príklad

Či sa to mužom páči alebo nie, svojím každodenným správaním dávajú príklad deťom, určujú mu, čo je správne a čo je nevhodné správanie. Ak otec povie dieťaťu, že nie je správne biť druhé deti alebo im brať hračky z rúk, a následne ho dieťa vidí, ako udrie zviera, ženu, alebo inú osobu, prípadne ukazuje nedostatok rešpektu voči autoritám, dieťa bude kopírovať jeho správanie, nie jeho slová.

 

  • Otec ako živiteľ

Dieťa preberá od otca spôsob narábania s financiami a s majetkom. Vníma otca ako živiteľa rodiny, pričom matka je väčšinou na materskej dovolenke a zabezpečuje každodenné potreby dieťaťa. Otec býva väčšinou ten, kto prináša do rodiny peniaze a dieťa voči nemu získava rešpekt aj z tohto hľadiska. Hoci dnes už nie je výnimkou ani otec na materskej dovolenke a pracujúca matka, pripadne matka samoživiteľka, dieťa preberá následne postoje rodičov.

 

  • Otec ako ochranca

Nielen kvôli robustnejšej stavbe tela, ale i vďaka nej, vníma dieťa otca ako ochrancu. Otec je pre dieťa symbolom bezpečného domova, v ktorom sa cíti ono aj jeho matka a súrodenci dobre. Otec býva spravidla manuálne zručnejší, technicky zdatnejší a rieši problémy inak ako matka. Pre dieťa je dôležité, že otec ako i matka si stoja za svojím slovom, a deti sa vedia spoľahnúť na to, že dodržia slovo, vymedzia hranice a idú deťom príkladom v rešpekte voči ostatným.

 

Čo ak otec chýba?

Mnohokrát sa cesty rodičov rozídu. Je vtedy pre neprítomnosť otca dieťa odsúdené na nešťastný a nespokojný život? Viaceré novodobé výskumy dokazujú, že v prípade rozvodu, ak otec naďalej udržiava vzťah s dieťaťom a prejavuje oň úprimný záujem, stretáva sa s ním a konzultuje s ním bežné starosti každodenného života, školské povinností trávi s ním čas hrou a zaujíma sa naďalej o jeho prispievanie, nemá na dieťa negatívny dopad.

 

V situáciách, ak je otec neznámy alebo nevykazuje záujem o dieťa, je vhodné ak slobodná matka vyhľadá pomoc vo forme starého otca, blízkeho mužského priateľa, zodpovedného pedagóga, alebo iného predstaviteľa mužského pohlavia, ktorý by sa pravidelne s dieťaťom stretával a sprostredkoval mu mužský pohľad na svet. Nie je dobré, ak žena zanevrie na mužov a pred dieťaťom sa o nich negatívne vyjadruje. Ak má syna, znižuje tým jeho vlastnú hodnotu a v prípade dcéry narúša jej dôveru v mužov a ohrozuje jej budúce partnerské vzťahy.

 

Preto, ak má dieťa otca, biologického, nevlastného, starkého, alebo iného človeka, ktorý mu zastáva úlohu otca,  uctite si ho a poďakujte mu na Deň otcov za jeho úsilie, obetavosť, vedenie, príklad a čas. Lebo práve čas a záujem sú najsilnejšími prejavmi lásky.

 

Nezabudnite im poďakovať

Tento rok 21. júna oslávime 110. výročie dňa otcov. A hoci, na Slovensku Deň otcov ešte stále nie je veľmi populárny, jeho korene siahajú až do roku 1910, kedy sa prvýkrát 19.júna slávil oficiálny Deň otcov.

 

Na jeho vzniku sa najvýznamnejšie podieľala Sonora Smart Dodd z mesta Spokane v štáte Washington, ktorá z úcty a lásky voči svojmu otcovi, podala návrh na slávenie Dňa otcov miestnej cirkvi a štátu. Sonora si chcela týmto dňom uctiť svojho otca, vojnového veterána, ktorý sám vychovával šesť detí. Prezident Richard Nixon ho trvalo uzákonil až v roku 1972 na tretiu nedeľu v júni.

 


Zdroje:
Richard Koestner, et al., “The Family Origins of Empathic Concern: A Twenty-Six Year Longitudinal Study,” Journal of Personality and Social Psychology 58 (1990)
David Popenoe, Life Without Father, (New York: The Free Press, 1996), p. 163.
Čítajte viac o téme: Oteckovia
Zdieľať na facebooku