Aký má mesiac vplyv na spánok dieťaťa

  Foto: Shutterstock

Ak sa niektorým rodičom zdá, že ich deti nespia dostatočne kvalitne v určité noci, nemusí ísť len o zdanie.  Určité štúdie preukazujú, že za ťažkosťami  spojenými so spánkom, môžu byť prekvapivo aj fázy Mesiaca. Ako teda súvisí Mesiac so spánkovým cyklom?


Najvýraznejší vplyv na spánok človeka má práve spln Mesiaca. Spln nastáva, keď sú Slnko, Zem a Mesiac v jednej línií, pričom Zem je v strede. V tejto polohe je Mesiac najviac osvetlený Slnkom pri pohľade naň zo Zeme. Tento jav nastáva približne každých 29 dní.

 

Fázy Mesiaca

 

Za prelomový sa považuje výskum, ktorý prebiehal v roku 2013 vo Švajčiarsku na 33 dobrovoľníkoch a potvrdil očakávané. Spln Mesiaca ovplyvňuje spánok a celkovú náladu človeka. Niektorí ľudia vykazujú zvýšenú citlivosť na fázy, ktorými Mesiac prechádza. Výskum prebiehal v laboratóriu a účastníci neboli informovaní, čo je predmetom pozorovania. Dobrovoľníci takisto nevedeli, v akej fáze sa Mesiac momentálne nachádza. Napriek tomu, že spali v tmavej uzavretej miestnosti, ich mozgová aktivita ukazovala nižšiu kvalitu spánku a dlhšie im trvalo počas splnu zaspať. Takisto sa im výrazne znížila hladina hormónu melatonínu, ktorý sa tvorí v tele počas spánku, keď je miestnosť dostatočne zatemnená.

 

Keď je človek počas noci vystavený príliš veľkému svetlu a počas dňa nedostatku slnečného žiarenia, narúšajú sa normálne cykly tvorby melatonínu. Melatonín sa vylučuje epifýzou, žľazou v mozgu, zodpovednou sa striedanie fázy spánku a bdenia. Stav epifýzy závisí od veku človeka, najaktívnejšia je v detstve, preto deti spia niekoľkonásobne viac ako dospelí a jej aktivita postupne s vekom klesá. Takisto ju ovplyvňuje intenzita svetla, ktorému je človek vystavený. Človek, ktorý pracuje v noci a spí počas dňa má nedostatok melatonínu, ktorý sa tvorí 10 násobne viac v noci ako počas dňa, a rovnako aj serotonínu, ktorý sa nazýva tiež hormón šťastia. Melatonín je pre ľudský organizmus dôležitý nielen kvôli kvalite spánku, ale aj z ďalších zdravotných dôvodov.

 

Avšak Profesor Christian Cajochen a jeho kolegovia z Basel University vo Švajčiarsku vo svojom experimente potvrdili, že efekt, ktorý má Mesiac na spánok človeka nezávisí od svetla. Lunárny cyklus ovplyvňuje spánok človeka aj v tom prípade, keď človek nevie, v akej fáze sa Mesiac nachádza a nevidí ho. Čo konkrétne je za vplyvom Mesiaca na spánok, psychické rozpoloženie a aktivitou človeka, je stále predmetom skúmania. Výsledky však potvrdili, že počas splnu indikátor hĺbky spánku EEG delta aktivita počas NREM fázy klesla o 30 %, čas potrebný na zaspatie vzrástol v priemere o 5 minút a celkový spánok bol o 20 minút kratší.

 

V rámci výskumu odborníci zistili, že:

  • V období splnu mozgová aktivita dobrovoľníkov, zodpovedná za hlboký spánok klesla o jednu tretinu.
  • Dobrovoľníkom klesla hladina melatonínu.
  • Trvalo im o 5 minút dlhšie zaspať.
  • Ich spánok trval o 20 minút kratšie.

 

Rovnako aj ďalšia štúdia z roku 2014 vykonávaná na vzorke 319 dobrovoľníkoch potvrdila zmeny v spánkovom režime počas splnu. Výsledky taktiež poukazujú na nižšiu kvalitu a nedostatočnú hĺbku spánku. Ako však presne Mesiac vplýva na spánok a ďalšie biologické funkcie človeka stále nie je dostatočne preskúmané.

Čítajte viac o téme: Spánok detí
Zdieľať na facebooku