Inkluzívne vzdelávanie detí

S. Síthová: Inkluzívne vzdelávanie na Slovensku dostane výraznú podporu

Inkluzívne vzdelávanie na Slovensku čaká vďaka reformným zákonom výrazná podpora.

Poradenský systém sa zmení. Bude bližšie k žiakom i rodičom

Poradenský systém čakajú zmeny. Ministerstvo školstva plánuje jeho transformáciu. Chce byť ešte bližšie k žiakovi a jeho potrebám. Poradenský systém má fungovať v piatich stupňoch.

Inkluzívne vzdelávanie na Slovensku stále nefunguje

Narodiť sa „iný“ a žiť na Slovensku je aj v roku 2021 vážnou nevýhodou. Inklúzia je stále ilúziou. A hoci sa v tomto smere za posledné roky udiali viaceré zmeny, štatistiky neoklameme.

V Trenčíne otvoria triedu pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou

V základnej škole na Východnej ulici v Trenčíne otvoria v novom školskom roku špeciálnu triedu pre deti so zdravotným znevýhodnením s narušenou komunikačnou schopnosťou.

M. Filipová tvrdí, že v špeciálnych triedach a školách končia najmä rómski žiaci

V špeciálnych školách a triedach sa nachádzajú najmä rómski žiaci, pretože sa im často pripisuje diagnóza s ľahkým mentálnym postihnutím.

O šikanovaní trochu inak – deti s hendikepmi a my ostatní

U zraniteľnejších však nemusí byť šikanovanie opakované na to, aby malo devastačný efekt na dieťa.

Projekt Na každom dieťati záleží má vzdelávať žiakov z chudobného prostredia

Nový projekt Na každom dieťati záleží má podporiť vzdelávanie chudobných detí. 

Doplatia na túto situáciu deti s Aspergerovým syndrómom a autizmom? O integrovaných žiakoch v usmernení ministra nepadlo dnes ani slovo

Je úplne alarmujúce, že ani jedným slovom neboli spomenuté deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nehovoriac o deťoch s Aspergerovým syndrómom a autizmom navštevujúcich bežné školy.