Inkluzívne vzdelávanie detí

Poradenský systém sa zmení. Bude bližšie k žiakom i rodičom

Poradenský systém čakajú zmeny. Ministerstvo školstva plánuje jeho transformáciu. Chce byť ešte bližšie k žiakovi a jeho potrebám. Poradenský systém má fungovať v piatich stupňoch.

Inklúzia krok za krokom - nový projekt, ktorý spája organizácie zamerané na autizmus a Aspergerov syndróm

Nový projekt Inklúzia krok za krokom má za cieľ zosieťovanie odborných organizácií, ktoré sa venujú problematike autizmu a Aspergerovho syndrómu a príležitosť pre vytvorenie spoločného vzdelávacieho programu.

Ministerstvo školstva prvý raz zriadilo samostatný odbor inkluzívneho vzdelávania

Viesť ho bude odborníčka na inkluzívnu pedagogiku Svetlana Síthová.

Inkluzívne vzdelávanie na Slovensku stále nefunguje

Narodiť sa „iný“ a žiť na Slovensku je aj v roku 2021 vážnou nevýhodou. Inklúzia je stále ilúziou. A hoci sa v tomto smere za posledné roky udiali viaceré zmeny, štatistiky neoklameme.

Nultý akčný plán je prvotným východiskom pre urýchlené naštartovanie funkčných zmien k zvýšeniu inkluzívnosti vo vzdelávaní

Rovnaká možnosť rozvíjať svoj osobný potenciál v škole, v živote a na trhu práce pre všetky deti, žiakov a študentov. To je cieľom nultého akčného plánu, ktorý je východiskom na naštartovanie funkčných zmien, ktoré povedú k zvýšeniu inkluzívnosti vo vzdelávaní.

V Trenčíne otvoria triedu pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou

V základnej škole na Východnej ulici v Trenčíne otvoria v novom školskom roku špeciálnu triedu pre deti so zdravotným znevýhodnením s narušenou komunikačnou schopnosťou.

M. Filipová tvrdí, že v špeciálnych triedach a školách končia najmä rómski žiaci

V špeciálnych školách a triedach sa nachádzajú najmä rómski žiaci, pretože sa im často pripisuje diagnóza s ľahkým mentálnym postihnutím.

O šikanovaní trochu inak – deti s hendikepmi a my ostatní

U zraniteľnejších však nemusí byť šikanovanie opakované na to, aby malo devastačný efekt na dieťa.