Články: Pre študentov
O projekte

Inkluzívne vzdelávanie detí

Poradenský systém sa zmení. Bude bližšie k žiakom i rodičom

Poradenský systém sa zmení. Bude bližšie k žiakom i rodičom


Poradenský systém čakajú zmeny. Ministerstvo školstva plánuje jeho transformáciu. Chce byť ešte bližšie k žiakovi a jeho potrebám. Poradenský systém má fungovať v piatich stupňoch. Čítaj ďalej
V Trenčíne otvoria triedu pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou

V Trenčíne otvoria triedu pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou


V základnej škole na Východnej ulici v Trenčíne otvoria v novom školskom roku špeciálnu triedu pre deti so zdravotným znevýhodnením s narušenou komunikačnou schopnosťou. Čítaj ďalej
M. Filipová tvrdí, že v špeciálnych triedach a školách končia najmä rómski žiaci

M. Filipová tvrdí, že v špeciálnych triedach a školách končia najmä rómski žiaci


V špeciálnych školách a triedach sa nachádzajú najmä rómski žiaci, pretože sa im často pripisuje diagnóza s ľahkým mentálnym postihnutím. Čítaj ďalej
O šikanovaní trochu inak – deti s hendikepmi a my ostatní

O šikanovaní trochu inak – deti s hendikepmi a my ostatní


U zraniteľnejších však nemusí byť šikanovanie opakované na to, aby malo devastačný efekt na dieťa. Čítaj ďalej
Projekt Na každom dieťati záleží má vzdelávať žiakov z chudobného prostredia

Projekt Na každom dieťati záleží má vzdelávať žiakov z chudobného prostredia


Nový projekt Na každom dieťati záleží má podporiť vzdelávanie chudobných detí.  Čítaj ďalej
Doplatia na túto situáciu deti s Aspergerovým syndrómom a autizmom? O integrovaných žiakoch v usmernení ministra nepadlo dnes ani slovo

Doplatia na túto situáciu deti s Aspergerovým syndrómom a autizmom? O integrovaných žiakoch v usmernení ministra nepadlo dnes ani slovo


Je úplne alarmujúce, že ani jedným slovom neboli spomenuté deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nehovoriac o deťoch s Aspergerovým syndrómom a autizmom navštevujúcich bežné školy. Čítaj ďalej
Vznikla nová forma pomoci rodičom detí so zdravotným znevýhodnením

Vznikla nová forma pomoci rodičom detí so zdravotným znevýhodnením


Rodiny detí so zdravotným znevýhodnením sa dočkali pomoci v čase pandémie. Čítaj ďalej
Školy sa menia pozitívnym smerom. Inklúzia pomáha všetkým

Školy sa menia pozitívnym smerom. Inklúzia pomáha všetkým


Všetkým deťom nedávame rovnaké možnosti, aby sa vzdelávali a navštevovali bežné triedy s rovesníkmi, hoci na to majú nárok. Projekt Škola inkluzionistov sa to snaží zmeniť. Čítaj ďalej