V Trenčíne otvoria triedu pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou

 základnej škole na Východnej ulici v Trenčíne otvoria v novom školskom roku špeciálnu triedu pre deti so zdravotným znevýhodnením s narušenou komunikačnou schopnosťou.
základnej škole na Východnej ulici v Trenčíne otvoria v novom školskom roku špeciálnu triedu pre deti so zdravotným znevýhodnením s narušenou komunikačnou schopnosťou. / Foto: Bigstock

Trenčín 21. augusta (TASR) – V základnej škole na Východnej ulici v Trenčíne otvoria v novom školskom roku špeciálnu triedu pre deti so zdravotným znevýhodnením s narušenou komunikačnou schopnosťou. Bude prvou v škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
      

„Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami narastá a žiadosti na zriadenie špeciálnej triedy prichádzajú aj zo strany rodičov. Vznik takejto triedy podporilo i trenčianske Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a tiež Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,“ uviedla riaditeľka školy Tatiana Hribová.
      

Vzdelávanie v špeciálnej triede sa začne prípravným ročníkom určenom pre deti, ktoré v školskom roku dosiahnu šesť rokov, ale nedosiahnu školskú spôsobilosť, budú mať odklad povinnej školskej dochádzky a zároveň diagnostikovanú narušenú komunikačnú schopnosť.
      

Špecifickým vyučovacím predmetom bude individuálna logopedická intervencia, aby sa podporil rozvoj reči a jazykové schopnosti detí. To je prvý predpoklad na úspešné zvládnutie čítania a písania. Absolvovanie prípravného ročníka sa bude považovať za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky. Po jeho absolvovaní môže žiak pokračovať vo vzdelávaní v bežnej triede základnej školy alebo môže kontinuálne prejsť do prvého ročníka špeciálnej triedy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.
      

Maximálny počet detí v triede bude osem, trieda bude v novom školskom roku naplnená na maximum. Zriadenie špeciálnej triedy podporilo aj trenčianske mestské zastupiteľstvo. Jej fungovanie bude plne pokryté normatívom z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zdieľať na facebooku