Za posledné roky sa situácia s inklúziou zlepšuje, má však nedostatky

  Foto: Bigstock

Bratislava 6. októbra (TASR) - Za posledné roky sa situácia s inklúziou v školstve zlepšuje, má však aj viaceré nedostatky. Pre TASR to počas konferencie Inkluzívne vzdelávanie v čase exklúzie na vzostupe povedal Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska.
      

"Ak hovoríme o inklúzii vo vzdelávaní, tak aj autority zo strany štátu, najmä z ministerstva školstva, zareagovali dobre na túto tému. Za posledné dva roky máme pripravených viacero strategických dokumentov, ktoré sa inklúzii vo vzdelávaní venujú," povedal Gallo s tým, že nás čakajú mnohé ďalšie výzvy. "Ak to má byť presadené ako prioritná oblasť, je potrebné ju poriadne financovať," uviedol. Riaditeľka Regionálneho centra podpory učiteľov v regióne Banská Bystrica - Brezno Aneta Chlebničanová pre TASR poznamenala, že inklúzia je v podstate kvalitatívne vyšší pojem, ako bola kedysi integrácia. "Každé jedno dieťa v nejakom čase bude potrebovať pomoc a podporu," povedala.
     

"Najväčšie nedostatky vidíme v tom, že školy nie sú dostatočne vybavené na inklúziu. Pedagógovia a celý personál nie sú tiež dobre pripravení na inklúziu možno po takej odbornej stránke," poznamenal Gallo. Podľa jeho slov je nevyhnutné, aby bol v školách dostatok personálu, ktorý sa môže do inkluzívneho vzdelávania zapojiť. "Hovoríme najmä o vzniku podporných tímov na školách, dostatku asistentov učiteľov, ale aj o celkovom nastavení klímy školy a podpore zo strany vedenia a spolupráci medzi jednotlivými pedagógmi," priblížil.
      

Cieľom konferencie, ktorá sa uskutočňuje v Bratislave (6. - 7. 10.), je poukázať na to, že aktuálny vzdelávací systém na Slovensku stále nezodpovedá potrebám všetkých detí. Podľa Galla sa bude diskutovať zároveň aj o tom, čo nás delí od želaného stavu.
      

V prvý deň konferencie sa účastníci podujatia budú zaoberať zmenami legislatívy v prospech inkluzívneho vzdelávania či rôznym prístupom k inkluzívnemu vzdelávaniu v postkomunistických krajinách strednej a východnej Európy. Počas piatka si účastníci budú môcť na workshope s lektorkami vyskúšať, ako sa učia deti s rôznymi špecifickými potrebami, napríklad s dyslexiou, dysgrafiou či deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia.

Zdieľať na facebooku