S. Síthová: Inkluzívne vzdelávanie na Slovensku dostane výraznú podporu

Zdroj: reprofoto eduTV
Svetlana Síthová (vpravo) / Zdroj: reprofoto eduTV

Bratislava 29. októbra (TASR) – Inkluzívne vzdelávanie na Slovensku čaká vďaka reformným zákonom výrazná podpora. Ako v piatok informovala na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR štátna tajomníčka rezortu pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová, v zákone sa po prvý raz objavuje definícia inklúzie a zavádzajú sa podporné tímy, definuje sa tiež reforma poradní.
      

Ministerstvo pripravilo aj stratégiu na zníženie prepadávania. Vďaka financiám z plánu obnovy sa zasa podporí reforma poradenského systému či debarierizácia budov škôl.
      

Síthová vysvetlila, že zmena má priniesť napríklad to, že rodič nebude musieť cestovať a dlho čakať do poradne v prípade, že jeho dieťa má problémy ako napríklad dyslexia, autizmus či ADHD. "Žiak dostane základnú pomoc a podporu priamo v škole u školského podporného tímu," uviedla s tým, že práve tzv. prvá úroveň poradenstva pomôže prekonať prekážky a zvládnuť vzdelávací proces.
 

      

Pri pretrvávaní problémov budú nasledovať ďalšie úrovne pomoci, a to školský špeciálny pedagóg, všeobecné centrum poradenstva a napokon špecializované centrum poradenstva. Síthová poukázala na to, že by mal vzniknúť aj portál evidencie. Jeho úlohou bude uľahčovať výmenu informácií. Ministerstvo počíta s užšou spoluprácou poradne so školou a podporným tímom.
      

Hlavným prostriedkom, ktorý by podľa rezortu školstva mal napomôcť tomu, aby žiaci neprepadávali, je doučovanie. Na tento účel pôjdu finančné prostriedky vo výške 3,75 milióna eur. Rezort počíta aj s vytvorením pozícií pomocných vychovávateľov pracujúcich so žiakmi so zdravotným či iným znevýhodnením v materských školách, ale aj s preplatením školských klubov detí pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
      

MŠVVaŠ SR prináša aj možnosti tzv. druhošancového vzdelávania. To by malo žiakom umožniť získať nižšie stredné vzdelanie. Tí budú mať šancu uspieť v komisionálnych skúškach. Prípadne budú môcť požiadať o externé testovanie. Rovnako budú môcť poskytovať druhošancové vzdelávanie okrem bežných základných a stredných škôl aj špeciálne školy.
      

Rezort školstva počíta aj s tým, že žiaci so zdravotným znevýhodnením budú mať naďalej možnosť využiť prípravný ročník.
 


Zdieľať na facebooku