Inklúzia | Integrácia detí

J. Horecký: V 78 percentách škôl môžu mať ľudia s obmedzenou mobilitou problém

V 78 percentách škôl môžu mať žiaci, zamestnanci a rodičia s obmedzenou mobilitou problém dostať sa do priestorov školy bez ďalšej podpory. Vyplýva to z monitoringu, ktorý zrealizovalo ministerstvo školstva.

Za posledné roky sa situácia s inklúziou zlepšuje, má však nedostatky

Za posledné roky sa situácia s inklúziou v školstve zlepšuje, má však aj viaceré nedostatky. Pre TASR to počas konferencie Inkluzívne vzdelávanie v čase exklúzie na vzostupe povedal Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska.

S. Síthová: Inkluzívne vzdelávanie na Slovensku dostane výraznú podporu

Inkluzívne vzdelávanie na Slovensku čaká vďaka reformným zákonom výrazná podpora.

Poradenský systém sa zmení. Bude bližšie k žiakom i rodičom

Poradenský systém čakajú zmeny. Ministerstvo školstva plánuje jeho transformáciu. Chce byť ešte bližšie k žiakovi a jeho potrebám. Poradenský systém má fungovať v piatich stupňoch.

Inkluzívne vzdelávanie na Slovensku stále nefunguje

Narodiť sa „iný“ a žiť na Slovensku je aj v roku 2021 vážnou nevýhodou. Inklúzia je stále ilúziou. A hoci sa v tomto smere za posledné roky udiali viaceré zmeny, štatistiky neoklameme.

V Trenčíne otvoria triedu pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou

V základnej škole na Východnej ulici v Trenčíne otvoria v novom školskom roku špeciálnu triedu pre deti so zdravotným znevýhodnením s narušenou komunikačnou schopnosťou.

M. Filipová tvrdí, že v špeciálnych triedach a školách končia najmä rómski žiaci

V špeciálnych školách a triedach sa nachádzajú najmä rómski žiaci, pretože sa im často pripisuje diagnóza s ľahkým mentálnym postihnutím.

O šikanovaní trochu inak – deti s hendikepmi a my ostatní

U zraniteľnejších však nemusí byť šikanovanie opakované na to, aby malo devastačný efekt na dieťa.