Potrebujeme, aby vyrástla generácia, ktorá sa nebude hanbiť a skrývať svoje deti, pretože sú hendikepované, hovorí Emília Vášáryová

Herečka Emília Vášáryová počas odovzdávania symbolického šeku s výťažkom z Plesu v opere určeného na inkluzívne vzdelávanie detí.
Herečka Emília Vášáryová počas odovzdávania symbolického šeku s výťažkom z Plesu v opere určeného na inkluzívne vzdelávanie detí. / Zdroj: Nadácia Orange

Svet hendikepovaných je mnohým ľuďom stále neznámy. Dôvodom je aj to, že ľudia s postihnutím sú z bežnej spoločnosti nedobrovoľne vyčleňovaní. Ples v opere sa preto už druhý rok snaží pritiahnuť pozornosť verejnosti i odborníkov na problematiku hendikepovaných detí a inkluzívneho vzdelávania. Pozitívne zmeny v tejto oblasti podporí v roku 2019 rekordnou sumou 270 486 eur vďaka výťažku z 19. ročníka Plesu v opere.

 

Aj deti s hendikepom majú mať v spoločnosti svoje miesto

Symbolický šek s rekordnou sumou 270 486 eur odovzdali 7. februára zástupcovia Plesu v opere a spoločnosti Orange mimovládnym organizáciám Nadácii pre deti Slovenska a Koalícii pre deti Slovensko. Výťažok im umožní prinášať v praxi riešenia, ako efektívne vzdelávať deti s postihnutím v bežných školách a nevyčleňovať ich na okraj spoločnosti.

 

Odovzdanie šeku s rekordnou sumou v histórii Plesu v opere. Výťažok už druhý rok poputuje na podporu inkluzívneho vzdelávania detí. / Zdroj: Nadácia Orange

 

O tom, aký je nemilosrdný život hendikepovaných ľudí v izolácii, vie mnoho aj špeciálna pedagogička Terézia Drdulová, ktorá denne pracuje so zdravotne znevýhodnenými deťmi a ich rodinami. Všetko ale podľa jej slov môžeme zmeniť. „Šťastie detí s postihnutím máme v rukách my – zdraví. Je dobré separovať čokoľvek, avšak nie deti. Dobre nastavené vzdelávanie detí nikoho o šťastie neoberie. Práve naopak – prispeje k budovaniu spoločnosti, v ktorej partnerský prístup bude výhrou pre väčšinu z nás,“ povedala počas slávnostného odovzdávania. „Aj tieto deti majú mať v spoločnosti svoje čestné miesto,“ zdôraznila na záver T. Drdulová, ktorá mala tento rok česť slávnostným úderom na gong otvoriť začiatkom januára 19. ročník Plesu v opere.

 

Herečka Emília Vášáryová, členka čestného výboru Plesu v opere, napomáha charitatívnym projektom už viac ako 30 rokov. Je presvedčená, že ak sa niečo javí ako zmysel života, tak je to práve pomoc druhým. Je podľa nej dôležité, aby už na Slovensku vyrástla generácia, ktorá sa nebude hanbiť a skrývať svoje hendikepované deti. Verí, že ak budú deti s postihnutím s deťmi v bežných školách, vyrastú z nich tolerantnejší ľudia. „Nenaučia sa zatvárať oči a dvere pred tými, ktorí sú trochu iní ako som ja. To, že sú iní, neznamená, že sú horší,“ povedala.

 

Ples v opere podporuje konkrétne riešenia

Každé dieťa má právo dosiahnuť svoje maximum v skupine rovesníkov a kamarátov. Prax ale ukazuje, že sa to nedeje. Podľa štatistík má takmer 70 tisíc slovenských detí nejakú diagnózu, no väčšine z nich nie je poskytnutá potrebná podpora. Sú to deti, ktoré v rôznych oblastiach potrebujú pomoc a sú preto nedobrovoľne z bežných škôl vyčleňované. Ples v opere sa v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a Koalíciou pre deti Slovensko snaží nachádzať riešenia, ako súčasný nevyhovujúci stav zmeniť. Už prvý finančný výťažok vo výške 254 620 eur z 18. ročníka Plesu v opere, ktorý bol v plnej výške venovaný na podporu inkluzívneho vzdelávania, mal na životy mnohých rodín veľký dosah.

Najvýraznejším projektom v ceste za inkluzívnym vzdelávaním sa stal vlani grantový program Škola inkluzionistov, ktorý v 20 školách z celého Slovenska ukazuje, ako môže inkluzívne vzdelávanie v praxi fungovať. Detailne oboznamuje učiteľov o rozličných diagnózach detí, zapája a sieťuje odborníkov z praxe i pedagógov. Vytvorili tiež metodickú príručku zameranú na prácu s deťmi s poruchami učenia.

„Naším cieľom je podporovať školy tak, aby boli pripravené pracovať s deťmi, ktoré majú špecifické potreby vo vzdelávaní. Nechceme, aby boli pripravené na jedno konkrétne dieťa, ale chceme nastaviť systém tak, aby boli pripravené na deti s akýmkoľvek problémom,“ povedal Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska.

 

Na inkluzívnych aktivitách sa zúčastňuje aj tím piatich konzultantiek, ktoré majú školy pridelené podľa územia. Školám sú k dispozícii pri vytváraní systému inkluzívneho vzdelávania v ich konkrétnych podmienkach, ale aj na bežné konzultácie. Ich snahou je pomôcť učiteľom a vedeniu škôl, aby v školách vytvorili takú atmosféru, aby sa v nich všetky deti cítili prijaté. Inkluzívne tímy tvoria špeciálni pedagógovia a asistenti, ktorí fungujú na viacerých školách súčasne.

 

Významnou súčasťou podpory detí so zdravotným znevýhodnením je aj webová stránka www.ktochyba.sk. Ponúka kľúčové informácie k pochopeniu skutočného významu inkluzívneho vzdelávania. Verejnosť tu nájde aktuality, výskumy či inšpiratívne rozhovory s rodinami, ktoré majú dieťa so zdravotným znevýhodnením. Dôležitým míľnikom v podpornej práci pre rodiny s hendikepovanými deťmi bola aj právna analýza, ktorá mapuje možnosti rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Podrobne ich informuje, aké majú práva, kto má v procese prijatia ich dieťaťa do školy aké kompetencie a na koho sa obrátiť. Na webe rodičia nájdu tiež informácie o domácom vzdelávaní, ktoré je dnes často rodičmi s deťmi so znevýhodnením využívané.

 

Pomáhajú už 10 rokov

Dobročinný Ples v opere pomáha v rôznych oblastiach už 10 rokov a jeho stále rastúci výťažok teší aj organizátorov. „Sme úprimne radi, že tento rok sa nám podarilo prispieť na dobrú vec najvyššou sumou za celé desaťročie dobročinnosti. Bez podpory našich vzácnych hostí a ich štedrosti by to nebolo možné, preto všetkým patrí naša úprimná vďaka,“ uviedla riaditeľka Plesu v opere Andrea Cocherová.

  „Sme radi, že dobročinné poslanie plesu sa podarilo za 10 rokov dostať do takých rozmerov, že dokážeme podporiť naozaj veľké projekty, ktoré majú potenciál zlepšiť život v našej krajine,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Orange a zástupca Plesu v opere Pavol Lančarič. Tento ročník zároveň považuje za významný míľnik v histórii dobročinnosti plesu. S pomocou štedrých darcov sa im podarilo prekročiť hranicu 2 miliónov eur, ktoré v plnej výške putovali na podporu rôznych projektov. Vďaka štedrej pomoci hostí mohli podporiť vznik a prevádzku troch centier včasnej intervencie, zakúpiť prístroje a vybavenie pre Detské kardiocentrum, pomôcť šiestim perinatologickým centrám, štyrom detským klinikám anestéziológie a intenzívnej medicíny či prispieť na kultúrne podujatia pre zdravotne hendikepovaných spoluobčanov a ľudí zo sociálne slabších pomerov. Posledné dva ročníky patria inkluzívnemu vzdelávaniu.

Zdieľať na facebooku