Odborníčka o finančnej gramotnosti: Míňame veľa, no o peniazoch vieme málo

Odborníčka na investície Barbora Štubňová z VÚB banky
Odborníčka na investície Barbora Štubňová z VÚB banky / Foto: Zuzana Gránska

Financie nás sprevádzajú celý život, každý jeden deň. Sú pre nás nevyhnutné a väčšina z nás ich túži mať dostatok. Čo preto ale robíme?

 

BARBORA ŠTUBŇOVÁ pôsobí ako vedúca oddelenia Depozitá a investície vo VÚB banke. V rozhovore prezradila, či Slováci rozumejú peniazom, kde vidí najväčšie problémy, s ktorými sa boríme vo finančnom svete, ako nás v našom hospodárení ovplyvňuje rodina a prečo sa nám oplatí vzdelávať o financiách celý život.

 

Ako je na tom väčšina Slovákov s finančnou gramotnosťou? Rozumieme financiám?

Nie sme na tom vôbec dobre. A potvrdzuje to aj jedna nedávno publikovaná štatistika, ktorá hovorí, že koncom roka 2017 malo na Slovensku takmer milión ľudí exekúciu. Ani mladí ľudia v školách na tom nie sú oveľa lepšie. Nedávno v medzinárodnom testovaní PISA vo finančnej gramotnosti naši 15-roční žiaci,  v porovnaní s inými krajinami, úplne pohoreli. To napovedá, že problém sa začína skôr ako dovŕšime 18 rokov a dostaneme prvú výplatu.

 

Čiže v škole?

Je to taká snehová guľa, ktorá sa rokmi nabaľuje. Začína to slabým alebo nesprávnym vedením doma v detstve, pokračuje nedostatočnými vedomosťami a končí katastrofou v podobe exekúcie v dospelosti.

 

Milión ľudí je na Slovensko naozaj obrovské číslo. Ako sa ľudia najčastejšie dostanú do takýchto problémov?

Taká situácia môže nastať, ak prehliadame dôležité informácie, ktoré nám úrady, banky alebo firmy posielajú, alebo im vôbec nerozumieme. Ak človeku príde bankový výpis, pokuta na úhradu, upomienka, že niečo nezaplatil a on to odloží a nevenuje sa tomu, exekúciu má na krku raz-dva.

 

Ak máme taký vysoký počet exekúcií, znamená to, že si aj stále viac peňazí požičiavame a míňame.

Áno, Slováci sa dnes veľa zadlžujú. Už sa to snaží riešiť aj Národná banka Slovenska, pretože naše domácnosti patria v súčasnosti medzi najviac zadlžené v Európe a to nie je dobrý signál.

 

Na čo si najviac požičiavame?

Hlavnou príčinou zadlžovania je bývanie. Chceme vlastniť nehnuteľnosti a bývať vo vlastnom. To je na jednej strane logické, keďže u nás nie je rozvinutý trh s podnájmami a radšej investujeme do úverovej splátky za vlastné bývanie ako do platby za podnájom.  Na druhej strane, ak sme na vrchole rebríčka v zadlženosti, tak to zároveň znamená, že máme k dispozícii málo vlastných peňazí. Je tam veľká nerovnováha v tom, čo dlžíme a čo máme nasporené. Jedným z dôvodov tohto stavu je určite aj to, že máme málo vedomostí o financiách.

 

Prečo sa o témy financií nezaujímame? Je to pre nás málo atraktívna téma?

Pre každého sú peniaze atraktívne v tom zmysle, že ich chce mať. A, samozrejme, čím viac, tým lepšie. Každý chce mať komfortnejší život. Na druhej strane je paradoxné, že ak máme niečo s financiami riešiť, tak sa mnohí cítime nepríjemne a nechce sa nám do toho.

 

Na čom to stroskotá? Ak sa nám do niečoho nechce, musí to mať svoj dôvod.

Dôvodom môže byť práve to, že máme málo informácií, nerozumieme finančným produktom alebo základným pojmom. Je potom prirodzené, že sa bojíme rozhodovania a radšej ho donekonečna odkladáme, alebo sa rozhodneme bez uvažovania alebo hlbšej analýzy. Nechceme sa tomu venovať. Ďalším dôvodom môže byť aj to, že oblasť financií je úzko spätá s matematikou a je všeobecne známe, že od nej v skorom veku začíname bočiť, hoci je pre nás v živote nevyhnutná. Už deťom ju treba približovať tak, aby chápali jej využitie v bežnom živote.

 

Bankových produktov je dnes už naozaj veľa a bežný človek im asi nemá šancu porozumieť.

To máte pravdu, je ich naozaj veľa a častokrát aj my bankári máme čo robiť, aby sme mali prehľad o všetkom, čo je na trhu. Všetko je oveľa zložitejšie, ako to bolo pred 30 rokmi. Kedysi bol jeden účet sporožíro, kam vám prišla výplata. Niečo sme si odložili na vkladnú knižku, niečo do obálky a bolo vybavené. Dnes je aj obyčajný bežný účet v každej banke iný. Ich podmienky sú často neprehľadné aj pre nás odborníkov, takže niet divu, že bežný človek je často v bankovom svete stratený. Nielenže nerozumie základným finančným pojmom, ale nevie si ani vyhodnotiť, ktorá konkrétna ponuka je vhodná na jeho situáciu.

 

Aký to môže mať reálne dopad na náš život, ak nerozumieme financiám a ani sa o túto tému nezaujímame?

V prvom rade sa môžeme dostať do problémov, pokiaľ nie sme schopní porozumieť informáciám, ktoré nám finančné inštitúcie či iné úrady zasielajú, dôsledkom čoho môžu byť práve spomínané exekúcie. Pokiaľ si zasa netvoríme dostatočnú finančnú rezervu, môže nás nepríjemne prekvapiť náhly výpadok príjmu – či už PN alebo strata zamestnania. V neposlednom rade, pokiaľ sa správne rozhodneme pre konkrétne finančné produkty – vhodné riešenia, môžeme veľa peňazí ušetriť, ale aj omnoho lepšie naše úspory zhodnotiť. Ľudia by boli prekvapení, koľko by dokázali ušetriť, ak by si dokázali v bankách vybrať vhodné produkty alebo si nechali poradiť od odborníkov.

 

Čo patrí medzi absolútne základné veci, ktoré by si mal každý človek odniesť do života, keď dovŕši 18 rokov?

Sledovať si mesačný rozpočet, vedieť nielen koľko zarobím, ale aj koľko míňam a na čo. So sporením – tvorbou finančnej rezervy  je nevyhnutné začať čo najskôr. Tiež je dôležité mať aspoň základný prehľad o bankových produktoch, ktoré potrebujem využívať.

 

Myslíte si, že ľudia bežne sledujú svoj mesačný rozpočet a plánujú?

Tým, že doba je rýchla a žijeme povrchne, mnoho ľudí nemá čas zastaviť sa a zamyslieť, ako so svojimi peniazmi hospodári. To je chyba. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa tomu venovali.

 

Ako by malo sledovanie rozpočtu vyzerať?

Potrebujeme vedieť, čo je pre nás nevyhnutné platiť, čo vieme nejakým spôsobom ovplyvniť a vytvárať si rezervu. Musíme si nájsť čas, zastaviť sa a premýšľať nad vecami. Nie je to vôbec zložité. Dnes už existujú rôzne aplikácie, ktoré sú nám v plánovaní nápomocné. Bežne už aj v mobilnej aplikácii vašej banky dokážete pár klikmi zistiť, ako ste na tom v tom-ktorom mesiaci boli. Technológie nám umožňujú ísť aj hlbšie do kategorizácie výdavkov, ktoré sa evidujú na základe platieb kartou. Vedia vyhodnotiť, koľko sme zaplatili za kategóriu potraviny, oblečenie, voľný čas, alebo si navoliť vlastné kategórie.

 

Problémom bežných ľudí je možno práve to, že majú priveľa dát, no nevedia ich využiť vo svoj prospech. Ako s nimi naložiť?

Päť kategórií postačí každému - nutné výdavky, tvorba rezervy, výdavky na vlastný rozvoj, zábava/šport a určite dôchodok. „Výdavky na vlastný rozvoj“ sa môžu zdať niekomu zbytočné, no práve to je kategória, ktorá nám ovplyvňuje potenciálne zvyšovanie príjmu v budúcnosti. Ak investujete sami do seba, získavate nové zručnosti a tie môžete neskôr zhodnotiť. Stačí si raz za čas dopriať nejaký kurz. Poznám viacero pekných príkladov z môjho okolia. Napríklad mamičky na materskej si vďaka novej zručnosti začnú finančne privyrábať a nakoniec zistia, že sa tak dokážu uživiť aj neskôr a popritom sa venovať rodine.

 

Ak končíme každý mesiac na nule, je to zlé?

Pokiaľ nemáte vytvorenú rezervu, tak nula je zlá. Môže prísť choroba, strata zamestnania a príjem sa nám zrazu zastaví, no minimálne kategória nutné výdavky bude pokračovať ďalej. Jednou z piatich kategórií by mal byť určite dôchodok. Toto my, Slováci, veľmi odsúvame. Generácie pred nami boli zvyknuté, že štát sa o nás postará, ale už sa nepostará. V každom veku by sme mali uvažovať o dôchodku a odkladať si aspoň malú čiastku. Druhý, ani tretí pilier nám v dôchodku stačiť nebude a nemali by sme to podceňovať. V každom rodinnom rozpočte by nám teda mala vychádzať časť, ktorú by sme mali smerovať na dôchodok, rezervu a prípadne si odkladať peniaze na väčšie osobné ciele, ako napr. dovolenku. Dnes je veľmi lákavé ísť do e-shopu a vziať si tovar na splátky, lebo sa nám nechce čakať, kým si potrebnú čiastku našetríme. Chceme vlastniť veci, ktoré bežne ostatní už majú. Tak prečo nie my? Tiež máme často tendenciu sa „odmeňovať“, alebo si zlepšovať náladu drobnými nákupmi. Nie vždy si to môžeme dovoliť. Sme vyťažení, bývame unavení a kúpiť si niečo „za odmenu“ je lákavé. Pritom sporenie nemusí bolieť. Ak by sme si napríklad odložili denne hoci iba 1 euro, tak ročne je to 365 eur. To už nie je zanedbateľná čiastka a dokáže všeličo pokryť aj bez zadlžovania.

 

Poradíte, ako si úspešne začať odkladať peniaze? Čo je ideálne?

Ja každému radím, aby si odložil peniaze okamžite, ako mu nabehne výplata. Ak čakáte, či vám niečo pred výplatou zostane, fakt je taký, že väčšine ľudí nezostane. Treba to preto urobiť hneď. Ak sa naozaj zameriame na sledovanie svojich výdavkov, tak toho vieme urobiť veľa. Príjmová kategória sa ovplyvňuje ťažko alebo len veľmi pomaly, ale kategória výdavkov sa dá ovplyvňovať pomerne efektívne.

 

Dedíme zlé návyky finančného správania aj z rodiny?

Určite má na tom veľký podiel aj rodina. To, čo v nej zažívate, máte tendenciu aplikovať aj vo vlastnej rodine, či už ide o pozitívne alebo negatívne správanie. Prirodzene tie vzory od rodičov určite preberáme a rovnako aj vzťah k peniazom.

 

Ako môžu pomôcť rodičia v budovaní dobrých návykov?

Hlavne by mali s deťmi o peniazoch hovoriť. Nemalo by to byť tabu ako v minulosti. Mali by učiť deti rozumieť hodnote peňazí. Ideálna cesta je, ak to robia formou vreckového. Začať môžu už aj s 8-ročnými deťmi, hoci pôjde len o symbolickú mesačnú sumu. Už aj takýmto malým deťom možno zriadiť bežný účet so sporením alebo bez neho. Takto môže rodič zároveň sledovať, čo dieťa urobí s peniazmi, ktoré dostane. Touto cestou sa učí narábať s peniazmi skôr, ako sa o tom začne učiť v škole. Teší ma, že vidieť istý progres v zlepšovaní metódy výučby aj v školách, ale stále je to veľmi málo oproti tomu, kam by sme sa mali dostať.

 

Ak s potrebnými vedomosťami do života človek nevykročil, čo potom? Ukazuje sa, že spoliehať sa na školy nestačí.

Samovzdelávanie je dôležité v každom veku a v akejkoľvek oblasti. Keďže financie sa nás dotýkajú denne, mali by sme sa snažiť rozumieť im. Informácie môžeme získavať aj od bankových poradcov, absolvovať kurzy, alebo si ich vyhľadať na internete. Spoločenskú zodpovednosť cítia v tomto smere aj banky a som rada, že sa snažia tému finančnej gramotnosti dlhodobo podporovať. Aj VÚB banka prišla na jeseň minulého roku s projektom, ktorý ľuďom bezplatne ponúka alternatívu pre samovzdelávanie sa v oblasti finančnej gramotnosti pútavou formou.

 

O čo presne ide?

VÚB ako prvá z materskej skupiny Intesa Sanpaolo spustila špeciálny projekt with.vub.sk. Ide o platformu, ktorá pomáha vysvetľovať základné pojmy a princípy týkajúce sa spravovania osobných financií ale aj ekonomiky štátu. Obsah je spracovaný do podoby prehľadných lekcií vrátane kvízov, hier a tiež stručných videí s peknou grafikou a najmä jednoduchým, zrozumiteľným jazykom. Materiály vznikli v spolupráci s Múzeom sporenia v talianskom Turíne, ktoré sa dlhodobo angažuje v šírení osvety o zmysluplnom a zodpovednom narábaní s peniazmi. Stránka je stavaná tak, aby jej porozumeli aj staršie deti a rovnako zaujala aj dospelých vrátane seniorov zbehlých v práci s novými technológiami.

 

Aké témy ste napríklad v projekte spracovali?

Obsah je spracovaný do ôsmich samo-vyučovacích blokov. Zahŕňa témy ako napr. tvorba rodinného rozpočtu či prehľad rôznych foriem sporenia a ich výhod. Zaujímavo je tu spracovaná aj problematika úverov, ako sa orientovať v ich ponuke, či téma osobného investovania na finančných trhoch a na čo si dať pri tom pozor. Deti sa tu oboznámia formou videolekcií zo základnými finančnými ekonomickými pojmami ako úroková sadzba, inflácia, výmenný kurz ale aj napríklad s tým, čo je to analýza úverovej schopnosti a ako sa ich to môže v budúcnosti týkať.  Za zmienku stojí aj online hra na stiahnutie vo forme aplikácie, v ktorej sa užívatelia menia na hlavu fiktívneho ostrovného štátu a učia sa znižovať jeho zadlženosť. Myslím, že je to dobrá forma ako sa zabaviť a popri tom si rozšíriť finančno-ekonomické znalosti a všeobecný prehľad.

 

Jedno z edukačných videí, ktoré sa venuje úrokovej sadzbe:

 

Aké rady by ste dali na záver každému, kto nie je vo svete financií doma?

Nájdite si čas pátrať po informáciách, pretože svet financií sa nedá prehliadať a na zlé rozhodnutia budete doplácať len vy. Peniaze budete potrebovať v produktívnom veku i na dôchodku. Nezabudnite, že vždy sa môžete obrátiť na odborníkov, ktorí vám radi poradia zorientovať sa vo finančných produktoch či odporučiť riešenie na mieru. Vďaka analýze vašich príjmov a výdavkov môžete aj veľa ušetriť.

Čítajte viac o téme: Rozhovory, Finančná gramotnosť
Zdieľať na facebooku