O technológiách s deťmi potrebujeme hovoriť aj v školách. Nesú riziká, ktoré sa ich dotýkajú každý deň

Školy môžu významne ovplyvniť u detí využívanie technológií tak, aby boli pre ne v živote pozitívom.
Školy môžu významne ovplyvniť u detí využívanie technológií tak, aby boli pre ne v živote pozitívom. / Foto: Bigstock

Čo by mali všetky deti o technológiách vedieť? A ako sa do ich vzdelávania môžu zapojiť školy?

 

Digitálne médiá, internet, mobily, tablety, počítače, to všetko dnes už úplne prirodzene patrí do života dnešných detí. Mnohí rodičia ich vnímajú ako vynikajúci prostriedok zdieľania informácií, vďaka ktorému dokážu deti napredovať omnoho rýchlejšie. Prvý vlastný tablet či smartfón má už veľa detí skôr ako v prvej triede základnej školy. Technológie v rukách detí však majú aj svoje riziká. Ak ich nevidia rodičia, ľahko zraniteľné a nepripravené deti by mali na ne upozorniť školy. Čomu čelia deti denne v spoločnosti technológií, no neuvedomujú si to? Čo by mali vedieť a ako im školy môžu pomôcť?


 

Toto by mali o technológiách vedieť všetky deti

Hoci majú technológie mnoho pozitív, na ktoré sa môžeme v školách sústrediť, deti by mali poznať aj riziká, ktorým sú vystavené každý deň. A čo by malo každé dieťa vedieť skôr, ako dostane prvý vlastný mobil?

 

1 | Viac virtuálneho života znamená menej reálneho života

Koľko času denne pred obrazovkami je pre dieťa tak akurát? Deti to neriešia, len sa vezú na vlne nikdy nekončiacej zábavy. Či sú predškoláci, na základnej škole alebo končia práve strednú. Ak majú navyše rodičov, ktorí technológie považujú len za „priateľov“, deti môžu čeliť vážnym problémom odpojenia od reálneho sveta. Hodiny strávené aktivitou na sociálnych sieťach, hraním počítačových hier, pozeraním youtubových videí, to všetko deťom môže vziať drahocenné skúsenosti v budovaní vzťahov s rovesníkmi, rodinou, zabrzdiť ich v akademickom rozvoji či ukrátiť ich o pohyb, ktorý je v tomto veku obzvlášť dôležitý. Hodiny pred obrazovkami výmenou za čas v reálnom svete im môže vziať mnoho a deti by to mali vedieť.

 

2 | Priateľstvá na Facebooku nie sú tie skutočné

Vytváranie virtuálnych priateľstiev, získavanie lajkov, nevedie k naplnenému životu. Stovky priateľov, ktorých touto cestou získavajú nemá s pojmom priateľstvo nič spoločné. Väčšina z nich by sa v kritickej situácii za dieťa nepostavila, neriešila by jeho reálne problémy, nesplnila ani jednoduchú prosbu. A možno by sa dokonca pridala ku skupinke detí, ktorá by nemala problém dieťaťu ubližovať. Väzby, ktoré vznikajú cez sociálne siete, nie sú ani zďaleka také pevné a úprimné ako tie, ktoré vznikajú tvárou v tvár. Osobná komunikácia je stále to najľudskejšie a najosobnejšie, čo medzi ľuďmi prebieha a je to jediný spôsob, ako si dokážeme vytvoriť pevné putá na celý život. Viacerí psychológovia upozorňujú, že práve absencia takýchto pravých priateľov v životoch mladých ľudí stojí za ich úzkostnými a depresívnymi stavmi a je dôvodom, prečo dnes navštevujú psychologické poradne a hovoria o veciach, ktoré by za iných okolností s dôverou riešili s najbližšími priateľmi.

 

3 | Čím viac času trávite na sociálnych sieťach, tým ste menej šťastní

Viaceré štúdie potvrdili súvislosť medzi časom stráveným na sociálnych sieťach a pohodou v našom živote. Tí, ktorí sú hodiny na sociálnych sieťach, trpia závisťou a sú nešťastní. Obsahy, ktoré si tu prezeráme v nás vyvolávajú negatívne emócie a podnecujú nespokojnosť s vlastným životom. Podľa jedného z prieskumov už jedna hodina denne na sociálnych sieťach znižuje pravdepodobnosť životnej spokojnosti dieťaťa až o 14 percent.

 

4 | Na internete nie ste v bezpečí

Deti považujú svet internetu a počítačových hier predovšetkým za svet zábavy. Prehliadajú riziká, ktoré prináša. Ani rodičia, ani deti nie sú reálne pripravení na obťažovanie pedofilmi, ktorí už využívajú stále sofistikovanejšie spôsoby, ako sa s deťmi skontaktovať. Prípadne na kyberšikanu, ktorá ich môže v citlivom období dospievania ľahko dostať na úplné dno ich psychických síl.

 

5 | Čítanie a učenie z obrazoviek nie je to isté ako z papierových kníh

Existuje viacero výskumov, ktoré potvrdili, že čítanie z obrazoviek nás ochudobňuje o množstvo informácií. Vďaka obrazovkám sme sa naučili čítať povrchne a textom očami iba prechádzame. Navyše nám dlhšie texty na obrazovkách robia problém a je menšia pravdepodobnosť, že ich dočítame. Takéto čítanie je tiež o 25 percent pomalšie, únavnejšie, ľahšie nám unikajú podstatné informácie a čo je podstatné, pamätáme si z neho o tretinu menej. Vedci tiež zistili, že ak si študenti zaznamenávali poznámky pomocou technológií, ich poznámky neboli také kvalitné a zapamätali si z prednášaného učiva menej. Ak teda plánujeme využívať technológie pri učení, mali by sme si dôkladne vyberať, v akých prípadoch ich využijeme, tak aby pre nás boli v danej chvíli užitočné.

 

6 | Čím viac podnetov máte, tým menej toho dokážete reálne dokončiť

Technológie pri učení rozptyľujú a nie je to len fráza. Ak sa chceme učenia čo najrýchlejšie zbaviť, technológie by sme mali vypnúť a sústrediť sa len na potrebný text či zadanú úlohu. Odborníci hovoria, že nám vyrastá generácia nesústredených ľudí, ktorí sa veľmi ľahko nechajú čímkoľvek vyrušiť. Má to podľa nich tiež dopad na to, ako sú schopní dokončovať úlohy. Mnohé deti sú presvedčené, že dokážu robiť viacero vecí naraz. Učiť sa, písať sms-ky, počúvať pritom hudbu... Podľa psychológov je to však mylná predstava. Multitasking je škodlivý. Jeho výsledkom je len to, že v konečnom dôsledku toho spravia menej a menej si zapamätajú.

 

7 | Nie všetko, čo je na internete je pravda

V poslednom období sa hlavne sociálne siete hemžia nepravdivými správami, tzv. fake news alebo hoaxami. Mnohé vyzerajú rovnako ako správy v serióznych médiách, ich štýl jazyka na prvý pohľad nevyzerá nijak podozrivo a sú doplnené o reálne fotografie. Šírenie takýchto správ dosahuje často obrovské rozmery, a tým môže ohrozovať stabilitu spoločnosti a jej progres, pretože dokážu ovplyvňovať dokonca aj tak vážne veci ako sú voľby.

Rovnako ľudia, ktorí deti kontaktujú nemusia byť vôbec tými, za koho sa vydávajú. Svet internetu je okrem množstva faktov a pozitívnych správ aj plný klamstiev. Vo svete internetu by sme preto mali ku všetkému pristupovať opatrne a čo je pre nás dôležité, overovať si z viacerých zdrojov.

 

8 | Ubližovanie cez internet nie je beztrestné

Deti si odjakživa ubližovali na školskom dvore, na ihrisku pri bytovke či v športovom krúžku. Občas sa pobili, skryli niekomu veci po telesnej, ohovárali ho alebo zosmiešňovali aj v jeho prítomnosti. Dnes už často nejde o pästný súboj po škole alebo zobratie desiaty z tašky, ale o nepretržité lámanie psychiky prostredníctvom internetu. Kedysi sa deti pred agresormi mohli skryť doma, pred šikanou na internete to ale možné nie je. To, že šikanu na internete nevidí stará suseda či učiteľka v škole, neznamená to, že by sme ju mali tolerovať. Aj takýto vinník musí byť potrestaný a niesť si za svoje skutky zodpovednosť. Ak sa šikane prizerajú, stávajú sa obyčajným spoluvinníkom.

 

Školy by mali robiť viac, ako len technológie zakázať

Stále je veľa rodičov, ktorí internet, videohry a technológie nijako pri výchove svojich detí neriešia. Uvedomelých rodičov, ktorí sa zaujímajú o dôsledky nevyváženého života – virtuálnej reality verzus skutočného sveta, stále nie je veľa. Digitálne médiá však nesprávnym používaním dokážu napáchať mnoho škody na detských životoch. Po rodičoch sú to práve školy, kto by mal prebrať zodpovednosť aj v tomto smere a čo najviac o téme digitálnych technológií s deťmi hovoriť. Nielen technológie na pôde školy zakázať, no realizovať s deťmi aj rôzne aktivity, ktorými sa im potrebné posolstvá intenzívne vryjú do bežného života.Približovať deťom, v akých každodenných situáciách sú pre nás technológie benefitom, kedy nám pomáhajú rozvíjať sa a v akých momentoch nás môžu, naopak, ťahať k zemi.

 

Nepoznáte zaujímavé aktivity, projekty, reálne príbehy zo života, ktoré by deťom približovali zdravé spolužitie s digitálnymi technológiami? Aktivity, ktoré by deti smerovali k zmysluplnému tráveniu času s nimi? Prevezmite iniciatívu a vytvorte ich sami!

 

Potrebujete na aktivity so žiakmi financie? Aj to má riešenie!

Nadácia Orange už  piaty rok podporuje cez grantovým programom e-Školy pre budúcnosť aktivity na školách zamerané na správne a bezpečné využívanie digitálnych technológií deťmi, na oblasť programovania či mediálnu výchovu. Grant môžu získať pedagógovia a mimovládne organizácie, ktoré majú dobrý nápad, ako zmysluplne zaradiť zodpovedné používanie digitálnych médií do vyučovacieho procesu. Tento rok Nadácia Orange opäť prerozdelí medzi školy a neziskové organizácie na jednotlivé projekty až 50 000 eur. Niektoré z minuloročných projektov dokumentujú videá, ktoré si môžete pozrieť na Youtubovom kanáli Orange Slovensko.

 

Grantový program je otvorený od  03. 09. 2018, uzávierka prijímania projektov je 3. 10. 2018 o 24:00 hod. Uchádzať sa o podporu so svojim projektom môžu pedagógovia a mimovládne organizácie prostredníctvom online prihlášky na stránke www.nadaciaorange.egrant.sk. Výsledky grantového programu budú zverejnené po 26. októbri 2018 na www.nadaciaorange.sk.

Čítajte viac o téme: Granty
Zdieľať na facebooku