Aplikácia vyvíjaná v spolupráci s Harvardskou univerzitou učí deti aj empatii

Aplikácia Class Dojo učí deti aj empatii
Aplikácia Class Dojo učí deti aj empatii / Foto: App ClassDojo

Učenie empatie je pre život detí a ich úspech veľmi dôležité. Obzvlášť vo svete, kde stále počujeme o násilí, nepochopení a trestnej činnosti rôzneho druhu. Experti volajú po potrebe učenia detí empatie nielen v rodinách, ale aj v školách, čo najskôr. V nadväznosti na záujem detí o technológie vyvinuli na podporu tejto dôležitej témy už i aplikáciu, ktorú môžu učitelia využívať v školách.

 

Prečo je empatia dôležitá?

Empatia je kľúčovým prvkom emocionálnej inteligencie. Je to schopnosť pochopiť a vcítiť sa do pocitov, myslenia či postojov druhých ľudí skôr ako začneme hovoriť či konať. Empatia tiež zahŕňa rešpekt a starostlivosť o druhých tak, ako by sme si želali, ako by sa mali iní správať k nám.

Je dôležitá, aby sme dokázali fungovať s ľuďmi, ktorí nás obklopujú, rozumeli im a nezažívali frustráciu a chápali aj to, čo zostáva medzi ľuďmi nevypovedané. Deti, ktoré sú empatické sú v kolektíve obľúbenejšie, majú viac priateľov a sú nápomocné druhým. Tieto deti nevynikajú nekontrolovaným agresívnym správaním. Navyše podľa Greater Good Science Center Berkeley na Kalifornskej univerzite je rozpoznanie a ovládanie emócií „kľúčom k budovaniu zdravých vzťahov a dosahovaniu akademických, kariérnych i životných úspechov.“

Nikdy nekritizuj žiadneho človeka,
pokiaľ si nekráčal ani míľu v jeho topánkach.
(Indiánske príslovie)

Empatii sa dá učiť

Učiť empatii nie je ľahké. No čím skôr sa dieťa v tejto schopnosti bude zlepšovať, tým je menšia pravdepodobnosť, že bude niekomu samé ubližovať, alebo sa prizerať, ako niektoré iné dieťa ubližuje spolužiakovi. Bude mať vlastný názor na to, čo nie je správne a bude podľa neho konať. Vďaka mnohým školským psychológom sa dnes aj u nás dostávajú do tried rôzne cvičenia na podporu empatie a zlepšovanie vzťahov v kolektíve.

Ako ďalšiu formu sa pokúsili odborníci využiť na rozvíjanie tejto črty u detí aj technológie. Vzhľadom na ich veľmi pozitívny vzťah k technológiám prišli Sam Chaudhary a Liam Don so zástupcami projektu Making Caring Common z Harvardskej univerzity v rámci aplikácie ClassDojo so sériou aktivít, ktorá by mala rozvíjať detskú empatiu a podporovať celkovo dobré správanie v triede.

 

Aplikácia Class Dojo

Hoci jej počiatky siahajú do roku 2011, až o pár rokov neskôr vyvolala v USA skutočne v školách ohlas. "Táto platforma je využívaná na dvoch tretinách všetkých škôl naprieč USA a v 90 percent školských obvodoch. Využíva sa tiež v 180 krajinách sveta," uviedla v júli 2016 riaditeľka komunikácie ClassDojo Lindsay McKinleyová.

 

Hlavným cieľom tejto bezplatnej aplikácie je zlepšovať správanie detí a umožniť pravidelnú komunikáciu medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi o napredovaní dieťaťa. Podľa slov spoločnosti ide o povzbudzovanie pozitívneho správania namiesto potláčanie toho negatívneho.

Projekt zahŕňa 5 základných oblastí, ako môžu učitelia a rodičia rozvíjať u detí empatiu. Je to chápanie detí, určenie starostlivosti za prioritu, nastavenie etických princípov, predstavovanie príležitostí na cvičenie empatie, poznanie, čo dieťa rozrušuje, rozvoj sebaovládania a manažovania vlastných pocitov. Učitelia si stanovia pozitívne „triedne hodnoty“ ako pomáhanie druhým, vytrvalosť, tímová práca, snaha a pod.

 

Príklad videa v rámci série aktivít na podporu rozvoja empatie:

 

 

Class Dojo tiež učiteľom ponúka na riešenie 5 problémových oblastí, na ktorých môžu s deťmi pracovať ako absencia rešpektu, nenosenie domácich úloh, vyčleňovanie iných detí a pod. "Triedne hodnoty" si učitelia môžu plne prispôsobiť.

Každé dieťa má svoj vlastný profil. Deti sú tu hodnotené a môžu dostávať body od 1-5 za ich pozitívne správanie a prísť o ne za negatívne správanie. Napríklad dieťa môže získať 2 body za dobrú tímovú, prácu, ale ďalšie 2 stratiť za neprípravu do školy. Správanie dieťaťa dokáže aplikácia následne zobrazovať v prehľadných grafoch.

Class Dojo poskytuje učiteľovi prehľad o individuálnom správaní žiaka, ako aj celej jeho triedy. Umožňuje rodičom posielať správy alebo zverejňovať fotografie a videá, aby videli, čo sa deje v triede a ako sa ich deťom darí. Rodičia a učitelia si môžu cez túto platformu posielať aj klasické správy.

Ak pri všetkom, aj tu sa nájdu kritici, ktorí tvrdia, že používanie aplikácie v takomto prípade nie je vhodné. "Ide len o novšiu blikajúcu digitálnu formu programu, ktorý narábal s deťmi ako so zvieratkami, uplácal ich a vyhrážal sa im, aby sa správali podľa pravidiel," tvrdí Alfie Kohn, autor knihy Mýtus rozmaznaného dieťaťa a mnohých ďalších.

Keď to však kriticky porovnáme s dnešnou triedou na prvom stupni, bežne v nich nájdete na stenách zavesné tabuľky so správaním žiakov. Ide len o sofistikovanejšiu, modernejšiu formu a väčšie prepojenie aj na rodiča.

 

 

Príklad videa na podporu vytrvalosti a veľmi dôležitého rastového myslenia:

 

 


Čítajte viac o téme: Počítačové hry a aplikácie
Zdieľať na facebooku