Slovenská LEAF Academy je internátna stredná škola, ktorá plánuje vychovávať talenty, aby zlepšila životy nás všetkých

Nový kampus internátnej strednej školy LEAF Academy bude sídliť neďaleko Pezinka v malej obci Vištuk.
Nový kampus internátnej strednej školy LEAF Academy bude sídliť neďaleko Pezinka v malej obci Vištuk. / Foto: LEAF Academy

V septembri sa po prvý krát otvorili brány jednej výnimočnej strednej školy v Bratislave. Výnimočnej nielen vďaka svojim netradičným priestorom historickej budovy bývalej Portugalskej ambasády, ale predovšetkým jej mimoriadne talentovaným študentom a prístupom k učeniu.

 

Lepšia Európa vďaka inak zmýšľajúcim ľuďom

Zmeniť zastaraný systém vzdelávania a posunúť ho vpred nie je jednoduché. No práve vzdelaní ľudia sú kľúčom k tomu, aby sme zlepšili kvalitu života kdekoľvek na svete. Dnešný svet čelí mnohým výzvam, no štátne školstvo na to takmer vôbec nereflektuje. Ako je zmena možná? Kde zlyháva štát, tradične prichádzajú zodpovední bohatí ľudia. Tak je to na celom svete. Ľudia, ktorí niečo dokázali, v niečom uspeli a rozhodli sa meniť veci k lepšiemu aj tam, kde nemusia. Aj na Slovensku nájdeme zopár takýchto príkladov výnimočných ľudí, ktorí si zaslúžia uznanie a rozhodli sa podporiť vzdelávanie. Jedným z nich je spolumajiteľ developerskej spoločnosti HB Reavis Ivan Chrenko. S neziskovou organizáciou LEAF otvoril brány novej školy LEAF Academy. Jej cieľom je prostredníctvom rozvoja talentovaných stredoškolákov zlepšovať v budúcnosti kvalitu života v regióne strednej Európy. Chcú vychovávať motivovaných ľudí, ktorí budú zodpovední a neskôr v súkromnej či verejnej sfére dokážu okolo seba meniť veci k lepšiemu. Budú nositeľmi dôležitých hodnôt. Ľudí, ktorým napriek ich výrazným líderským črtám slová ako rešpekt či pokora nebudú cudzie.

 

Bohatí i chudobní nadaní študenti

Pri hľadaní talentov sa budú sústrediť na región strednej Európy. A hoci je tu školné vysoké, škola sa pýši tým, že nebude slúžiť iba deťom bohatých. „Podstatný je talent,“ hovorí riaditeľ Matej Sapák. Ak vás teda zaskočí ročné školné vo výške 21.400 eur, nenechajte sa odradiť. Škola má vypracovanú politiku, ako umožniť na škole študovať talentovaným deťom bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádzajú. Podľa Sapáka môžu štipendium poskytnúť dokonca všetkým študentom. „Aktuálne má každý študent na našej škole aspoň nejaké štipendium. Od tých, ktorí majú 15 percent až po plné štipendium,“ vysvetľuje riaditeľ. Najvyššie štipendium, aké študentom poskytujú, je vo výške 98 percent. Čo znamená, že študent za celý rok štúdia zaplatí iba 400 eur.

„Sme presvedčení, že pre motiváciu študentov a ich výkon je dôležité, že ich rodina nejakou sumou na vzdelanie prispieva. Existujú aj výskumy, ktoré potvrdzujú, že takýto študenti k štúdiu potom pristupujú zodpovednejšie a ich výsledky sú lepšie,“ vysvetľuje riaditeľ, prečo žiadny študent u nich neštuduje úplne zadarmo.  

Klasické prijímacie pohovory tu budúcich stredoškolákov nečakajú. „Prijímacie konanie je niekoľko stupňové. Študent musí poslať prihlášku. Pozeráme sa na jeho doterajšie výsledky, aktivity, krátku esej, ktorá hovorí o tom, ako študent rozmýšľa a následne sa s ním robí jeden alebo dva pohovory. Tu sa pýtame na jeho doterajšie aktivity a motiváciu študovať na našej škole. Dostane aj logickú hádanku, ktorú musí vyriešiť. Následne robí kognitívny test, ktorý je zameraný na osobnosť študenta. Takýmto komplexným prijímacím konaním sa snažíme vytvoriť komunitu, ktorá bude spolu dobre fungovať a každý v nej bude pre svojich spolužiakov v niečom inšpiráciou.“

Dnes sú prví študenti LEAF Academy z 9 krajín, no zatiaľ je z týchto 44 študentov väčšina Slovákov.

 

Foto: Z. Gránska

V čom je jedinečné ich štúdium?

Mimoriadne dôležité je pri formovaní mladých ľudí práve medzinárodné prostredie. Zakladatelia preto hľadali vhodný osvedčený medzinárodný program, na konci ktorého získajú ich študenti medzinárodne uznávaný diplom, no zároveň im dá dostatočnú slobodu viesť svojich zverencov podľa vlastných predstáv. Spomedzi 3 aktuálnych možností vybrali diplomový AP (Advanced Placement) program, ktorý prebieha celý v angličtine.

Väčšine ľudí je v našich končinách známy medzinárodný IB program, ktorý končí maturitou uznávanou na zahraničných univerzitách a získaním IB diplomu. AP program je trošku iný,  no na jeho konci študenti tiež získajú rovnako uznávaný medzinárodný diplom.

„Tento program je pre šikovnejších študentov a prakticky umožňuje študentom preskočiť prvý ročník vysokej školy, čo je pri zahraničných univerzitách nemalá finančná úspora,“ hovorí riaditeľ LEAF Academy Matej Sapák.

Študenti môžu absolvovať v tomto programe 4-ročné štúdium, alebo podobne ako je to pri IB diplomovom programe, iba posledné 2 roky strednej školy, kde následne skladajú písomnú medzinárodnú maturitu opravovanú v zahraničí asociáciou Collegeboard. Tá celosvetovo zastrešuje AP (Advanced Placement) program.

„My chceme, aby sa študenti veľa venovali tímovej práci a rozvoju podnikavého myslenia. Pri jednotlivých predmetoch ide náš program podobne do hĺbky ako IB program, ale dáva nám väčšiu slobodu hlavne počas prvých dvoch rokov. Študenti si môžu viac vyberať predmety.“ Záverečné 2 roky musia ísť tvrdo podľa medzinárodných syláb.

Okrem vedenia AP programom je druhou inšpiráciou pre výchovu mladých talentov aj škola African Leadership Academy. Tá poskytuje študentom z Afriky 2-ročný študijný program a ich cieľom je vychovávať lídrov pre africký kontinent. Títo študenti majú podmienku, že sa musia vracať do Afriky, aby napomáhali nejakým spôsobom rozvoju krajiny. Niekoľko učiteľov z LEAF Academy na tejto škole pred jej otvorením aj pobudlo, aby získali skúsenosti, ako takéto školy fungujú. Veľa projektov podnikavého líderstva je podľa Mateja Sapáka inšpirovaných práve touto školou. Zároveň do toho vnášajú aj niečo európske, a to je spolupráca na projektoch priamo vo firmách a učenie sa od ľudí, ktorí už niečo vedia. „Čím viac študenti rozumejú tomu, čo sa učia, tým viac sú motivovaní rozvíjať sa a učiť,“ dodáva.

 

Učitelia poznajú prax medzinárodných firiem i teóriu z prestížnych škôl

Základom kvalitnej školy sú predovšetkým kvalitní učitelia. Nielen slovenské, ale aj viaceré zahraničné školy na Slovensku bojujú o kvalitu. Získať takýchto učiteľov zo zahraničia je ešte o level náročnejšie. Leaf Academy sa podarilo na ich školu dotiahnuť zaujímavých a skúsených zahraničných učiteľov. Tí sa dopĺňajú so slovenskými pedagógmi s vynikajúcou angličtinou i ľuďmi z biznisu. „Spolu tvoria skúsenosťami i osobnostne výborný tím. Sú medzi nimi ľudia, ktorí boli ochotní ísť dokonca platovo nižšie, aby mohli byť súčasťou tohto skvelého projektu a veria jeho myšlienke,“ opisuje pedagógov, ktorých sa im podarilo získať, Sapák.

Zanietený riaditeľ Matej Sapák je napríklad absolventom Harvardu, ktorý vie z vlastnej skúsenosti posúdiť, ako má prestížna a dobre zorganizovaná škola fungovať. Nie je však jediným. Iný z učiteľov zase vyštudoval Oxford University, učil na letných školách a na konci pracoval v konzultantskej spoločnosti McKinsey. Každý z nich má podľa riaditeľa zaujímavé skúsenosti.

„Je pre nás dôležité, aby naši učitelia boli skúsenosťami aj osobnostne pre študentov veľmi inšpiratívni,“ vysvetľuje.

 

Nové priestory internátnej školy budú jedinečné

Dnes sídli táto prestížna škola v prenajatých priestoroch v centre Bratislavy a ako internát využíva pre svojich študentov hotelové priestory. Približne za rok a pol však už bude majiteľom vlastných priestorov za niekoľko miliónov eur v obci Vištuk neďaleko Pezinka. Spoločnosť v tejto vinohradníckej oblasti postaví modernú školu, internát aj športoviská.

Investori sa dlho zaoberali výberom miesta pre ich lukratívnu internátnu školu. Inšpiráciu hľadali v typických anglických internátnych školách, a preto oslovovali aj majiteľov nevyužitých historických kaštieľov. Plánom bolo poskytnúť ich študentom nielen kvalitné vzdelávanie, ale zabezpečiť aj netradičné a inšpiratívne prostredie, ktoré bude vzdelávací proces podporovať.

Nový kampus strednej školy bude mať kapacitu približne pre 400 študentov a 40 učiteľov. Na jed­nom mieste bude sústredná škola s námes­tím, 8 inter­nát­nych domov, jedá­leň, telo­cvičňa a samostatné fut­ba­lové ihrisko. Projekt školy navrhli architekti zo zahraničia a jeho celková výstavba by mala trvať asi 18 mesia­cov. Vybavenie by nemalo byť podľa slov riaditeľa luxusné. Ich cieľom je viesť študentov k pokore aj napriek tomu, že niečo nadštandardné dostávajú.

Internátne školy nie sú slovenským rodinám veľmi známe a niektorí rodičia či deti môžu stredoškolský internát považovať za prekážku. Riaditeľ však zdôrazňuje, že aj pokiaľ ide o slovenských študentov, ktorí pochádzajú z okolia školy, ich bývanie na internáte je podmienkou. Považujú ho pri vzdelávaní študentov za kľúčové.  „Naším cieľom je budovanie komunity, ktorá sa učí a rozvíja spolu. Považujeme to za dôležité kvôli budovaniu samostatnosti, ale aj budovaniu väzieb medzi študentmi. Študenti mnoho zručností a schopností nezískavajú v triede od učiteľov, ale práve vzájomnou interakciou medzi sebou. Dokážu sa navzájom obohacovať rozhovormi, keď sa spolu učia, robia na projektoch, ale získavajú aj z neformálnych interakcií s učiteľmi pri večeri či hre,“ vysvetlil Sapák.

 

Foto: LEAF Academy

 

Foto: LEAF Academy

 

Foto: LEAF Academy

Čítajte viac o téme: Cudzie jazyky, Nadané deti, IB program
Zdieľať na facebooku