Test s bábikou: Čo nám povedali deti o dobe, v ktorej žijeme?

  CNN

V roku 2009 realizovalo CNN štúdiu, ktorá mala zistiť, aké presvedčenia a postoje majú dnešné malé deti voči rase a tiež preferencie farby pokožky. Štúdia odhalila, že biele deti výrazne preferovali u bábik bielu pleť. Čierne deti však tiež preferovali bábiky s bielou pokožkou. Ukázalo sa však, že nie tak silno, ako biele deti.

 

Päť ročného dievčatka sa v školskej knižnici pýtali sériu otázok. Biele dievčatko sa pozeralo na obrázok, kde bolo päť identických kreslených dievčat, ktoré sa líšili jedine farbou pleti od najsvetlejšej po najtmavšiu.

Ak sa jej spýtali, ktoré dievčatko je múdre, ukázala na dievčatko s bielou pleťou. Ak sa spýtali, ktoré je hlúpe, ukázala na dievčatko s tmavou pleťou. Jej zdôvodnenie voľby bolo: „Myslím si, že ona vyzerá ako ja“ a to tmavé dievčatko je škaredé pretože „je omnoho tmavšie.“

Po tom, čo jej matka toto video videla, rozplakala sa. Iná matka, ktorej dieťa sa tiež zúčastnilo štúdie povedala, že jej dcéra sa „nikdy nepýtala na farbu pleti“ a tieto výsledky jej otvorili oči. Povedala, že s dcérou potom dlho o tejto téme hovorili.

 

CNN štúdie, ktorú viedla detská psychologička a profesorka Margaret Beale Spencerová z Chicagskej univerzity, sa zúčastnilo 133 detí, ktoré spĺňali veľmi špecifické ekonomické a demografické požiadavky. Pilotná štúdia bola realizovaná na 2 skupinách a to 4-5 ročných deťoch a 9-10 ročných deťoch.

Detí sa pýtali otázky ako „Ktoré dieťa je škaredé?“ alebo „Keď sa bavíme o farbe pleti, čo si o tejto veci myslíte?“

 

Psychológov na výsledkoch prekvapilo najviac, že neexistoval rozdiel medzi reakciami malých detí a skupiny starších detí.

„Skutočnosť, že neexistoval rozdiel medzi odpoveďami mladších detí, ktoré sú veľmi spontánne z dôvodu ich vývojového štádia v porovnaní so staršími deťmi, ktoré už omnoho viac premýšľajú, ma veľmi prekvapila,“ povedala pre CNN Spencerová.

 

Výsledky výskumu potvrdili už predchádzajúce zistenia štúdie Journal of Marriage and Family, že bieli rodičia nehovoria s deťmi tak často o rase ako čierni rodičia. Štúdia Journal of Marriage and Family z roku 2007 zistila, že 75 percent bielych rodín so škôlkarmi nikdy alebo takmer nikdy nehovorila o rase. Pri čiernych rodinách bolo toto číslo úplne opačné. Väčšina tmavých rodičov o rase s deťmi hovorila.

 

Pozrite si smutné video, ako dnešné malé deti vnímajú rozdiely podľa farby pleti:

 

 

Test s bábikami realizovaný CNN nebol prvý

Prvý test s bábikami realizovali s podobnými výsledkami už v 40.-tych rokoch. Kenneth Clark a Mamie Clark boli afroamerickí manželia a psychológovia. V roku 1940 realizovali výskum, kde sa ako prví pýtali na postoje detí voči rase. Použili 4 bábiky s rôznymi odtieňmi od najsvetlejšej až po tmavú hnedú. Pýtali sa otázky ako:

 

Podaj mi bábiku, s ktorou by si sa najradšej hral.

Daj mi bábiku, ktorá je podľa teba pekná.

Daj mi bábiku, ktorá má podľa teba peknú farbu.

Daj mi bábiku, ktorá vyzerá ako biele dieťa.

Daj mi bábiku, ktorá vyzerá ako černošské dieťa

Daj mi bábiku, ktorá vyzerá ako ty.


Foto: naacpldf.org


Realizovali ho na deťoch od 3 do 7 rokov. Z väčšiny odpovedí na vyššie uvedené otázky vyplývalo, že väčšina detí preferovala bielu bábiku a pripísala jej i pozitívne vlastnosti. Clarkovci vtedy dospeli k záveru, že „predsudky, diskriminácia a segregácia“ zapríčinili tieto pocity u afroamerických detí a ničia ich sebavedomie.

 

Spencerovej dnešná štúdia však poukazuje na hlavné trendy súčasnej doby. Smutné je, že tie sa podľa výsledkovj jej pilotnej štúdie v porovnaní s minulosťou stále zásadne nezmenili. „Stále žijeme v spoločnosti, kde tmavé veci sú podhodnocované a biele veci sú oceňované,“ dodala pre CNN.

Čítajte viac o téme: Výskum
Zdieľať na facebooku