Niektoré črty škôlkarov dokážu predpovedať, či z detí vyrastú úspešní dospelí

Niektoré črty škôlkarov dokážu predpovedať, či z detí vyrastú úspešní dospelí
Niektoré črty škôlkarov dokážu predpovedať, či z detí vyrastú úspešní dospelí / Bigstock

„Ak sa budete nebadane pozerať, ako sa malé deti na ihrisku hrajú, dokážete mnoho zistiť o tom, kým skutočne sú,“ hovorí nedávna štúdia realizovaná Pensylvánskou štátnou univerzitou.

 

Táto rozsiahla štúdia, ktorá sledovala 753 škôlkarov až do ich dospelosti zistila, že sociálne schopnosti 5 – ročných detí dokážu s veľkou pravdepodobnosťou predpovedať, či budú deti v dospelosti úspešné. Vedci sa v štúdii zaujímali, či môže mať dopad na úspech ľudí v ich budúcnosti sebadisciplína dieťaťa, vytváranie medziľudských vzťahov, empatia, regulovanie emócií  alebo akademická motivácia už v predškolskom veku.

Medzi ich zistenia patrilo, že 5 ročné deti, ktoré boli schopné dobre vychádzať s ostatnými, skôr dosiahli vysokoškolské vzdelanie a prácu vo svojich 25 rokoch. Tieto deti boli v škôlke schopné vďaka dobrým vzťahom a spolupráci s inými úspešne plniť denné úlohy a nachádzať riešenia konfliktov.

 

„Táto štúdia hovorí, že pomáhať deťom rozvinúť ich sociálne a emocionálne zručnosti je tou najdôležitejšou vecou, ktorá dokáže pripraviť deti pre zdravú budúcnosť,“ uviedla Kristin Schubert, programová riaditeľka na Robert Wood Johnson Foundation, ktorá štúdiu financovala.„Už v skorom veku totiž tieto schopnosti určujú, či nejaké dieťa pôjde na univerzitu alebo do väzenia, či bude zamestnané alebo od niekoho závislé.“

 

Vedci vďaka tomuto výskumu pomenovali jednu dôležitú vec:

Práca na rozvoji emocionálnej inteligencie detí je dôležitou métou k ich neskoršiemu profesionálnemu úspechu a tiež úspešným medziľudským vzťahom v živote.

 

Ako boli deti hodnotené?

Polovica detí bola počas prieskumu považovaná učiteľmi správaním za rizikovú skupinu a polovica nie. Tie, ktoré sa javili ako bezproblémové, boli učiteľmi ocenené. Deti boli posudzované použitím rôznych meraní emocionálnej inteligencie a sociálnych interakcií a boli im pridelené celkové body ich „sociálnych schopností.“

 

O 19 rokov neskôr výskum pokračoval s deťmi ďalej. Vedci získavali ďalšie dáta o ich vzdelaní, pracovnom statuse a mentálnom zdraví. Zisťovali aj informácie o ich kriminálnej histórii alebo priestupkoch proti zákonu.

A čo zistili? Každý jeden bod, o ktorý mali deti viac v ich celkovom hodnotení „sociálnych schopností“, boli deti 2 krát schopnejšie získať univerzitný diplom a o 46% skôr mali prácu na plný úväzok. Tento výsledok sa nezmenil ani po tom, čo si vedci vzali pod drobnohľad ich rodiny a socioekonomické faktory, ktoré často určujú úspech ľudí v dospelosti.

Deti s nižším sociálnym skóre boli výrazne viac zatýkané, bojovali so závislosťami a žili vo verejných zariadeniach.

 

„Malé deti, ktoré sú schopné lepšie zvládať svoje emócie, vychádzajú s ostatnými ( aj dospelými ), dokončujú svoje úlohy v snahe akademicky uspieť a mať dobré vzťahy, pozitívne ovplyvnia svoje výsledky v budúcnosti,“ Dr. Damon Jones, psychológ na Pensylvánskej štátnej univerzite a vedúci výskumu.

Zatiaľ čo zistenia vedcov nedokazujú vzťah medzi príčinou a následkom, ponúkajú nám prinajmenšom fascinujúce odporúčanie, že sociálne zručnosti v detstve môžu zohrávať významnú rolu vo vplyve vývoja na detský život.

 

Deťom môžeme pomôcť, aby sa im neskôr darilo

Rodičia a učitelia vďaka takýmto výskumom môžu včas identifikovať deti, ktoré potrebujú pomoc a podchytiť ich vývoj včas. Pozitívnu informáciou je, že sociálne zručnosti a emocionálnu inteligenciu je možné rozvíjať. Existujú programy, ktoré ju dokážu u malých detí zlepšovať  a môžu tak mať na nasledujúci život detí značne pozitívny dopad.

 


 

Zdroj: American Journal of Public Health
Čítajte viac o téme: Výskum, Emocionálna inteligencia
Zdieľať na facebooku