Ochraňovať prírodu nás môžu naučiť aj videohry

Ochrane prírody sa pri vyučovaní detí venuje minimálna pozornosť. Počítačové hry však môžu byť skvelým pomocníkom a doplnkovým materiálom. Dokážu deti viesť k lepšiemu mysleniu o prostredí, v ktorom žijú.
Ochrane prírody sa pri vyučovaní detí venuje minimálna pozornosť. Počítačové hry však môžu byť skvelým pomocníkom a doplnkovým materiálom. Dokážu deti viesť k lepšiemu mysleniu o prostredí, v ktorom žijú. / Zdroj: wallco.net

Ochrana prírody je jednou z najvážnejších otázok 21. storočia. Environmentálna výchova však na našich školách zatiaľ chýba. Preto prinášame zoznam hier, ktoré deťom ukážu, ako žiť s prírodou vo vyváženom vzťahu.

 

ECO

Stránka projektu

 

Eco je multiplayerová sandbox hra, ktorá simuluje dopad vašich činností na ekosystém. Ako v iných otvorených hrách, aj v Eco získavate materiály a staviate domy či infraštruktúru, ale vaše konanie už neostáva bez reakcie. Odráža sa na stave životného prostredia a na populáciách divo žijúcich zvierat. Tak sa vám po nenásytnej ťažbe môže stať, že v lesoch vymrú zajace, alebo v rybníkoch otrávite vodu. Prírodu preto musíte považovať za partnera pri naplňovaní svojich cieľov.

Najväčší potenciál hry Eco spočíva vo výučbe na stredných školách. Žiaci na simulovanom systéme pochopia krehké vzťahy medzi ľuďskou činnosťou a životným prostredím. Získajú povedomie o tom, akým vážnym problémom sa môže ukázať neudržateľný rozvoj. Hra podporuje aj participatívne rozmýšľanie – umožňuje prijímať ochranárske zákony schvaľované skupinovým hlasovaním. Deti sa tak naučia, že katastrofám je možné predchádzať len vzájomnou kooperáciou a mierovou cestou. Momentálne je v štádiu otvoreného testovania a vy sa môžete ihneď pridať.

Hra je odporúčaná od 10 rokov, naplno si ju užijú ale aj stredoškoláci.

 

Ansel & Clair: Little Green Island

AndroidiOSAmazon

 

V Little Green Island sa stanete správcom malého ostrova, ktorý sužujú veľké ekologické problémy. V osemnástich leveloch tejto jednoduchej strategickej hry budete odstraňovať komunálne skládky, lesné požiare či úniky ropy do mora. Naučíte sa aj o hlavných pôvodcoch znečistenia, proti ktorému bojujete. Deti si okrem povedomia o krehkosti ekosystému odnesú aj kopec námetov na inovatívne spoločenské riešenia – napríklad uprednostňovanie verejnej dopravy a cyklistov či prechod na obnoviteľné zdroje. Aktívne vás teda učí ochraňovať prírodu. Ak budete v hre úspešní a podpíšete aj medziostrovnú dohodu o znižovaní emisií, váš ostrov ešte môže čakať krásna udržateľná budúcnosť!

Hra je odporúčaná deťom od 4 – 12 rokov.

 

 

Tyto Ecology

Steam

 

V hre Tyto Ecology ste vládcami vlastného biómu – rozsiahleho ekosystému, ktorý je charakteristický určitým typom vegetácie a poveternostnými podmienkami. Tundru, prales alebo rovno Himaláje osídlite faunou a flórou, a posnažíte sa vytvoriť čo najväčšiu rovnováhu. Hra následne komplikovaným algoritmom počíta vzájomné vzťahy v rámci ekosystému a vy môžete dianie ovplvňovať. Deti a dospelí v Tyto Ecology pochopia súvislosti o vzťahoch naprieč živou prírodourozšíria si existujúce vedomosti o rastlinnej a zvieracej ríši.

Odporúčaný vek je 8 rokov.

 

 


 

Článok vznikol v spolupráci s portálom Vĺčatá.sk, ktorý sa špecializuje na videohry a zdravé využívanie času detí s digitálnymi technológiami.


Čítajte viac o téme: Príroda, Počítačové hry a aplikácie
Zdieľať na facebooku