LEAF Academy, unikátna stredná škola pre budúcich lídrov, prijíma prihlášky do ďalšieho ročníka štúdia

Medzinárodná internátna stredná škola LEAF Academy v Bratislave prijíma študentov do ďalšieho ročníka štúdia.
Medzinárodná internátna stredná škola LEAF Academy v Bratislave prijíma študentov do ďalšieho ročníka štúdia. / Foto: Leaf Academy

Bratislava, 1. februára 2018 – Medzinárodná internátna stredná škola LEAF Academy v Bratislave prijíma študentov do ďalšieho ročníka štúdia. Šancu získať vzdelanie na svetovej úrovni majú predovšetkým aktívni mladí ľudia, ktorí majú vysokú motiváciu zlepšovať svoje okolie, pomáhať druhým a rozvíjať sa. Až 98% poplatkov za školné môže byť pritom pokrytých štipendiom.

 

LEAF Academy je medzinárodná internátna stredná škola, ktorá ponúka 4-ročný a 2-ročný študijný plán. Škola so sídlom v Bratislave poskytuje vzdelanie na svetovej úrovni študentom vo veku 14 až 19 rokov, bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické zázemie. Celé štúdium prebieha v angličtine.

Učebné osnovy LEAF Academy v sebe spájajú akademické kurzy, ktoré študentov pripravujú na získanie medzinárodne uznávaného diplomu AP International Diploma alebo AP Capstone Diploma, ktorý im umožní pokračovať v štúdiu na vysokej škole v zahraničí. Okrem toho sú osnovy zamerané na rozvoj hodnôt, charakteru a leadershipu a sú silno prepojené s praxou. Všetko, čo sa študenti počas kurzov naučia, uplatňujú v reálnych projektoch, v spolupráci s partnermi školy, ktorými sú úspešné spoločnosti, napríklad Swiss Re, ERSTE Group, či Martinus a ďaľší. Súčasťou vzdelávania sú aj pravidelné „Experiential Weeks“, týždne zážitkového vzdelávania, častokrát spojené aj s cestovaním. Študenti sa napríklad zúčastnili medzinárodného festivalu o trendoch v budúcnosti, ktorý sa konal v Budapešti, alebo sa stali dobrovoľníkmi v utečeneckom tábore v Srbsku. "Na štúdiu ma baví predovšetkým to, že sa nepozeráme len na problémy, ale rovno sa učíme, ako ich aj riešiť. Nerozoberáme témy povrchne, ale ideme do hĺbky a hľadáme nové riešenia," hodnotí štúdium na LEAF Academy Ema Rajčanová, študentka 4. ročníka.

 

V súčasnosti na LEAF Academy študuje 80 študentov z 9 krajín a venuje sa im 40 zamestnancov zo 7 krajín sveta. Život na internáte je dôležitou súčasťou aktívneho osobného rozvoja študentov a komunitného života školy. Čas mimo vyučovania tak študenti trávia spolu s odborným tímom učiteľov a so spolužiakmi.

 

Foto: Leaf Academy

 

LEAF Academy prijíma študentov predovšetkým zo Slovenska, Rakúska, Česka, Maďarska a Poľska, príležitosť však majú ale aj študenti z iných krajín. Elektronickú prihlášku na štúdium v budúcom školskom roku je možné podať do 7. marca na stránke www.leafacademy.eu. Prijímací proces pozostáva z prihlášky,  zameranej na aktivity a motiváciu uchádzača, online testu a osobného pohovoru vedeného cez online videohovor. Študenti si môžu podať prihlášku na LEAF Academy, aj keď už poslali dve prihlášky na iné stredné školy. LEAF Academy v budúcom školskom roku otvorí po jednej triede pre 2-ročný a 4-ročný študijný program, každú s približne 20 študentmi. Výberový proces bude uzatvorený v polovici apríla tohto roku. “Do LEAF Academy hľadáme predovšetkým študentov, ktorí medzi svojimi rovesníkmi v niečom vynikajú - či už záujmom o štúdium a extra aktivitami v niektorých predmetoch, záujmom o svet okolo seba, či schopnosťou inšpirovať svojich rovesníkov k novým záujmom alebo aktivitám. LEAF Academy sa snaží tieto schopnosti daľej rozvíjať. Poskytujeme študentom náročný medzinárodný vzdelávací program, zároveň ale spolu pracujeme na rozvoji charakteru a hodnôt, ako aj budovaní kľúčových zručností pre 21 storočie - komunikácia, tímová spolupráca, kreativita a kritické premýšľanie našich študentov,” uvádza riaditeľ LEAF Academy, Matej Sapák.

 

Foto: Leaf Academy

 

 

Akých študentov hľadá LEAF Academy?

 

  • Študentov vo veku 14 až 17 rokov, ktorí sa neboja výziev a majú chuť byť súčasťou inšpiratívnej komunity
  • Iniciatívných mladých ľudí, ktorí majú záujem pomáhať druhým a zlepšovať prostredie, v ktorom žijú
  • Aktívnych študentov, ktorých baví učiť sa nové veci a rozvíjať svoje záľuby
  • Kritériom výberu nie je čo najlepší prospech študenta, ale jeho aktivita a motivácia
  • Či sú študenti vhodnými kandidátmi na štúdium na LEAF Academy, si môžu overiť na Dni otvorených dverí, 24. februára 2018

 

LEAF Academy je súkromnou školou, výber študentov ale prebieha bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické zázemie. Školné na jeden akademický rok predstavuje sumu 21.400€ na študenta. Až 98% tejto sumy však môže byť pokrytých štipendiom, ktoré sa udeľuje na celú dĺžku štúdia a určuje sa podľa finančnej situácie uchádzača. Počet štipendií ani ich celková výška nie je obmedzená.

 

LEAF Academy aktuálne sídli v Bratislave, v súčasnosti však už pripravuje nový kampus v obci Vištuk.Viac sa o pripravovanom kampuse dočítate aj v našom článku TU.

 

Viac informácií nájdete na stránke www.leafacademy.eu.


Zdroj: Leaf Academy
Zdieľať na facebooku