Ministerstvo vyhlásilo výzvu na podporu duálneho vzdelávania

Ministerstvo školstva zverejnilo výzvu pre národný projekt „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy“.
Ministerstvo školstva zverejnilo výzvu pre národný projekt „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy“. / Foto: VW Slovakia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes zverejnilo vyzvanie pre národný projekt „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy“. Projekt, ktorého hlavným cieľom je implementácia duálneho systému vzdelávania v podmienkach stredného odborného školstva na Slovensku, bude realizovať Štátny inštitút odborného vzdelávania. Minister Peter Plavčan vyhlásením vyzvania do 31. júla splnil svoj sľub daný zástupcom zamestnávateľov.

 

MŠVVaŠ SR považuje odborné vzdelávanie za kľúčový segment vzdelávania, ktorý pripravuje študentov stredných odborných škôl priamo pre potreby trhu práce. Vyhlásenie vyzvania pre národný projekt je v súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a posilnením aktívnej participácie zamestnávateľov na odbornej príprave žiakov v rámci duálneho vzdelávania, ako aj  zvýšením uplatniteľnosti absolventov vzdelávania. Národný projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje (nástupca operačného programu Vzdelávanie).

Prínosom národného projektu je plošná implementácia systému duálneho vzdelávania do všetkých vhodných učebných a študijných odborov, prehĺbenie prepojenia vzťahu zamestnávateľ – stredná škola – žiak, ďalej vytvorenie jednotného informačného prostredia pre systém duálneho vzdelávania a elektronizácia procesov jeho implementácie. Významnú úlohu bude v projekte zohrávať zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy, ako aj príprava inštruktorov i pedagógov, vrátane majstrov odborného výcviku. K dosiahnutiu tohto komplexného cieľa prispeje úzka spolupráca so stavovskými a profesijnými organizáciami, zamestnávateľmi, vyššími územnými celkami, základnými a strednými odbornými školami, žiakmi či rodičmi.

Projekt bude realizovať Štátny inštitút odborného vzdelávania nasledujúce štyri školské roky na približne 280 stredných odborných školách na celom území Slovenska. Primárnym výstupom projektu bude zvýšenie záujmu žiakov o vstup do odborného vzdelávania a nárast odborníkov pre potreby trhu práce, čo sa prejaví aj v znížení nezamestnanosti absolventov vzdelávania.

Čítajte viac o téme: Duálne vzdelávanie
Zdieľať na facebooku