Na Slovensku vzniká medzinárodná škola pre stredoškolákov so zameraním na podnikavé líderstvo

LEAF Academy s jej dvomi riaditeľmi Chrisom Cheneyom a Matejom Sapákom
LEAF Academy s jej dvomi riaditeľmi Chrisom Cheneyom a Matejom Sapákom / Foto: LEAF Academy

Bratislava 26. 11. 2015

Na Slovensku vzniká medzinárodná boarding school pre tínedžerov vo veku 14 až 19 rokov. Jej cieľom je poskytnúť špičkové vzdelanie talentovaným študentom z celého Slovenska, ako aj z Česka, Maďarska, Poľska a Rakúska, bez ohľadu na socioekonomické podmienky, z ktorých pochádzajú a vychovať z nich budúcich lídrov strednej Európy. Hlavnou náplňou LEAF Academy bude vzdelávanie svetovej kvality prepojené s praxou, postavené na hodnotách, inšpiratívnej komunite a sebapoznávaní.

 

Ročne sa na zahraničné školy hlásia stovky talentovaných študentov s cieľom získať kvalitné medzinárodné vzdelanie. „Z mojej skúsenosti, aj tie najlepšie školy na svete, ktoré poskytujú špičkové vzdelanie, sa potrebujú rozvíjať a zlepšovať vo výchove k podnikavosti, líderstvu a k hodnotám.  Myslíme si, že to sú oblasti, ktoré je potrebné rozvíjať a chceme ich ponúknuť aj na Slovensku a v strednej Európe,“ hovorí Chris Cheney, jeden z dvoch vedúcich predstaviteľov budúcej školy (Head of school), ktorý dvadsaťročné skúsenosti vo vzdelávaní získal v USA a na African Leadership Academy v Juhoafrickej republike. Momentálne celú svoju rodinu presťahoval na Slovensko, aby tu pomohol otvoriť školu svetovej kvality pre strednú Európu.

 

Práve preto sa LEAF pustil do príprav LEAF Academy. „Našou víziou je kvalitnejší život na Slovensku vďaka postojom a konaniu väčšiny budúcich predstaviteľov súkromného sektora a verejnej správy. Pri premýšľaní o výchove veríme, že najdôležitejšie je jasne si vyšpecifikovať ciele. Našim poslaním je prispievať k rozvoju mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti, ktoré budú v sebe spájať charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť,“ dopĺňa Branislav Kleskeň, riaditeľ neziskovej mimovládnej organizácie LEAF.

 

Foto: LEAF Academy

 

A aká je konkrétna predstava, že sa táto vízia može pretaviť priamo do praxe? Cieľom LEAF Academy nie je len pripraviť študentov na medzinárodný diplom, hoci toto bude veľkou časťou vzdelávania na LEAF Academy. Cieľom bude pripraviť študentov na reálny život s dôrazom na podnikavé líderstvo, ako aj na hodnoty ako sú čestnosť či odvaha. Súčasťou vzdelávania bude tiež spolupráca s firmami a neziskovými organizáciami na ich skutočných projektoch a čo najužšie prepojenie s praxou, hovorí Chris Cheney.

 

LEAF Academy bude jednou z mála „boarding school“ v stredoeurópskom priestore. „Dôležitým prvkom LEAF Academy bude aj inšpiratívna komunita študentov a učiteľov z praxe. Na druhej strane sa bude na škole ku každému študentovi pristupovať jednotlivo s cieľom podporiť a rozvíjať jeho silné stránky či preferované oblasti záujmu a prispieť tak k jeho sebapoznávaniu,“ hovorí Matej Sapák, druhý z riaditeľského dua LEAF Academy (Principal).

 

Vzdelanie na LEAF Academy bude dostupné pre všetkých talentovaných študentov bez ohľadu na ich socioekonomické podmienky, z ktorých pochádzajú. Tomu bude slúžiť prepracovaný štipendijný systém. „Na Slovensku aplikujeme systém, ktorý funguje na školách v západnej Európe a USA, a teda príjmy a štruktúra výdavkov rodiny určia výšku štipendia. V skratke, každý talentovaný študent si tak bude môcť toto štúdium dovoliť,“ objasňuje Matej Sapák.

 

 

LEAF Academy privíta prvých študentov v septembri 2016.

Viac informácií sa dozviete na: www.leafacademy.eu

Čítajte viac o téme: Nadané deti
Zdieľať na facebooku