Gramatika: Ako písať jednoslovné a viacslovné číslovky?

Najväčší problém pri písaní čísloviek býva, kedy ich písať spolu a kedy oddelene.
Najväčší problém pri písaní čísloviek býva, kedy ich písať spolu a kedy oddelene. / Foto: Shutterstock

Pri písaní čísloviek sa často zarazíme nad tým, či ich napísať spolu ako jedno slovo, alebo oddeľovať ako viac slov. Vtedy je najlepšie nalistovať si v Pravidlách slovenského pravopisu kapitolu o písaní slov osobitne a dovedna, ktorá práve písanie čísloviek prehľadne vysvetľuje.

 

Do úvahy treba brať tri faktory:

  • či je číslovka základná alebo radová;
  • či je číslovka jednoduchšia alebo zložitejšia;
  • či máme do činenia so základným tvarom alebo skloňovaným.

 

V neskloňovanom základnom tvare píšeme číslovky ako jedno slovo. Takto môžeme dokonca písať aj vyššie zložené číslovky, hoci tu máme zároveň možnosť pre prehľadnosť oddeľovať tisícky, stovky a desiatky s jednotkami. Napr. 7 283 – sedemtisíc dvesto osemdesiattri; 15 348 848 – pätnásť miliónov, tristoštyridsaťosemtisíc osemsto štyridsaťosem. Druhá forma je praktickejšia, prvá sa používa v účtovníctve.

Podľa sčítania z roku 1960 tam žilo deväťtisíc sedemsto štyridsaťdva obyvateľov. Za týždeň nahlásili košickí lekári v kraji takmer trinásťtisíc päťsto prípadov ochorení. Kým v roku 2012 podstúpilo umelé prerušenie tehotenstva viac ako osemtisíc štyristo žien, spontánne ich potratilo až päťtisíc dvesto.

 

Ak základná číslovka označuje iba stovky alebo tisícky, píše sa spolu: dvesto, tritisíc, dvadsaťsedemtisíc, stoosemdesiatdvatisíc.
Pri skloňovaní základných čísloviek oddeľujeme od zvyšku jednotky. Najstaršia psychiatrická liečebňa na Slovensku s dvestoštyridsiatimi piatimi lôžkami leží vo vyše päťhektárovom areáli na okraji obce. V mrazivom ráne sa tristopäťdesiatim dvom prieskumníkom vyšponovaným do pozoru zráža unavený dych.

 

V radových číslovkách tiež oddeľujeme jednotky od desiatok. V zložených oddeľujeme aj tisícky a stovky, podobne ako pri zložených základných číslovkách. Zároveň je – rovnako ako pri základných číslovkách – prípustné písať aj celú zloženú radovú číslovku ako jedno slovo. Čiže 528. – päťstodvadsiatyôsmy, ale aj päťsto dvadsiaty ôsmy. Druhá forma je častejšia.
Dvadsiateho siedmeho júna tisíc deväťsto tridsiateho ôsmeho obecné zastupiteľstvo v prítomnosti tridsiatich troch členov zvolilo prezidenta Beneša za čestného občana Vrútok, ale potom prišiel šiesty október tisíc deväťsto tridsiateho ôsmeho so zjazdom Hlinkovej strany v Žiline, keď vyhlásili autonómiu... Slovensko sa v tomto týždni stalo osemdesiatou treťou krajinou, v ktorej má svoje zastúpenie letecká spoločnosť British Airways.

 

Ak má radová číslovka iba jednotky a stovky alebo tisícky, píše sa spolu: stoprvý, dvetisícdruhý.
Spisovné sú aj podoby čísloviek s jednotkami na začiatku: jedenadvadsať, päťatridsať, jedenadvadsiaty, päťatridsiaty. Tie sa vždy – aj pri skloňovaní, aj vo funkcii radovej číslovky – píšu ako jedno slovo. Základné číslovky začínajúce sa na jeden- majú, navyše, privilégium sklonného tvaru. Kým číslovky od 21 do 91 zakončené na -jeden sú nesklonné.
Mal za sebou vo svojich jedenadvadsiatich rokoch inakšie kúsky. Spomedzi jedenatridsiatich príslušníkov troch generácií polovica trpela tou istou genetickou poruchou.

 

Spisovné je tiež nesklonné používanie základných čísloviek, ktoré sa v tom prípade tiež píšu spolu. My máme úzky káder s dvadsaťdva korčuliarmi a dvoma gólmanmi. Pre našu krajinu je nesmierne dôležitá spolupráca s dvadsaťštyri krajinami sveta združenými v OECD. Budúcoroční organizátori sa s dvadsaťštyri titulmi už teraz znovu prebojovali na čelo historického rebríčka.
Dovedna sa píšu aj zložené prídavné mená s číslovkou: štvorramenný, dvestodvadsaťvoltový, poldruhakilový. Okrem obytného domu vlastnia Gašparovci dvaapolizbový byt v širšom centre hlavného mesta, vilu v štvrti Beverly Hills v Limbachu a veľkú chatu v Modre-Harmónii. V Drahovej, v obci v okrese Poltár, vlk predminulý týždeň skoro roztrhal stopäťdesiatkilového býka miestneho hospodára Jána Sojku.

Čítajte viac o téme: Gramatika
Zdieľať na facebooku