Aké výhody majú bilingválne deti?

  Ilustračná foto: Bigstock

Nájsť bilingválne (dvojjazyčne hovoriace) dieťa nie je dnes už ničím ojedinelým ani v slovenských rodinách. Zatiaľ, čo v minulosti  o takýchto deťoch kolovali rôzne negatívne mýty, dnes už našťastie vieme, že byť dieťaťom s dvomi materinskými jazykmi má viac výhod ako nevýhod. Prečo? Aké tieto deti v skutočnosti sú? Čo je pravdy na tom, že s učením sa viacerých jazykov sa im oneskoruje nástup reči, miešanie jazykov im spôsobuje chaos, a preto nevedia správne komunikovať a zaradiť sa do spoločnosti?


Rodičia sa často boja, že sa dva jazyky, ktoré dieťa naraz prijíma, budú v jeho hlavičke navzájom "biť", a to ho môže brzdiť vo vývoji. Áno, aj nie. Mozog "bilingválov" sa totiž rýchlo na striedanie reči pripraví a neustále prepínanie medzi rôznymi jazykmi ho stále bude držať v strehu. Navyše, deti sú ako špongie, ktoré, ak sa s nimi správne pracuje, nasávajú informácie veľmi rýchlo. Samozrejme, je hlavne na nás rodičoch, ako tento proces bude prebiehať. Sme to hlavne my, kto by ich mal neustále povzbudzovať a posúvať vpred, ale aj spozorovať, ak by dochádzalo k nejakým problémom.


Čo sa deje v mozgu bilingválneho dieťaťa?

Dieťa, ktoré používa dva rôzne jazyky, je permanentne zamestnané výberom správneho slova v jednom jazyku, zatiaľ čo v tom istom momente blokuje hľadaný výraz v tom druhom. Mozog tým rieši istý vnútorný konflikt, ktorý je však pre neho dobrým cvičením. Viacero štúdií potvrdilo, že bilingvalizmus zlepšuje výkonné funkcie mozgu, najmä tie, ktoré používame pri plánovaní, riešení problémov a pri rôznych psychologicky náročných úlohách.

 

Mozog bilingvála sa na potrebu neustáleho prepínania jazykov postupne aj fyzicky adaptuje. Podľa výskumov je hrúbka myelínu u takýchto jedincov v porovnaní s monolingválmi väčšia. Znamená to, že prenos informácií je u nich rýchlejší a s menšími stratami.

 

U bilingválnych detí sa vyvinú flexibilnejšie poznávacie schopnosti. Viac sa dokážu sústrediť na relevantné informácie a ignorujú tie menej podstatné, rozptyľujúce. Preto sa novým veciam učia rýchlejšie. Keďže ich mozog je stále aktívny, rozumejú napríklad lepšie matematike. Okrem toho vedia lepšie odpozorovať, čo sa okolo nich deje. Tým, že potrebujú neustále meniť jazyky /s matkou dokážu hovoriť jedným, aby vzápätí plynule prešli do druhého a rozprávali sa s otcom/, možno správanie ich mozgu podľa Alberta Costu z univerzity Pompeu Fabra v Španielsku prirovnať k stavu, v akom sa nachádzame pri šoférovaní, kedy si musíme všímať všetko navôkol.

 

Viacjazyčne hovoriace detíi sú menej náchylné k egocentrizmu a dokážu lepšie pochopiť iných. Sú totiž schopné zablokovať informácie, ktoré už majú a sústrediť sa na iný uhol pohľadu toho druhého. Deti, ktoré zdedili jazyk od rodičov, majú zároveň  lepšie prepojenie na svojich predkov, rodinu, kultúru a komunitu. Dokážu zapadnúť do rôznorodého prostredia.

 

V porovnaní s jednojazyčnými rovesníkmi bol u nich preukázaný oneskorený výskyt Alzheimera. Podľa prieskumov Kalifornskej univerzity v San Diegu u nich platí rovnica: čím vyšší stupeň bilingvalizmu, tým väčšia odolnosť voči príznakom demencie a vyšší vek kedy sa prípadne prejaví.

 

 

Ako správne vychovávať bilingválne dieťa?

Deti sa bilingválnymi nestávajú úplne prirodzene. Môžu byť síce vystavované dvom jazykom, ale v istom okamihu možno začnú inklinovať k jednému a ten druhý zabudnú. Preto ak vám záleží na tom, aby sa zdokonaľovali v oboch jazykoch, treba si vytvoriť presnú stratégiu, ako im oba jazyky dávkovať.

 

- Pomer používania jazyka by mal byť vyvážený – doma, v škole, počas jeho voľného času. Ak rodičia hovoria rôznymi jazykmi, je dôležité, aby každý dieťa oslovoval v tom svojom a nepoužíval aspoň v prvých rokoch jeho rozvoja ďalší /matka používa svoj materský, otec svoj materský/. Ak má dieťa v niektorom  medzery, snažte sa ho motivovať a povzbudiť, aby sa ho nebál používať.

 

- Na dieťa treba neustále hovoriť. Rozprávajte sa s ním o čomkoľvek, o vašej dennej rutine, ale aj o tom, čo ho špeciálne zaujíma.

 

- Váš výchovný plán musia poznať aj ďalší členovia rodiny a tí, ktorí sa o dieťa pravidelne starajú /napr. opatrovateľka, učiteľky v škôlke/ a spolupracovať s vami.

 

- Nebojte sa používať výchovné pomôcky ako DVD, pesničky, TV programy alebo rôzne počítačové hry či aplikácie . Zapájajte sa však do pozerania aj vy osobne a buďte interaktívni. Rozprávajte dieťatku o tom, čo sledujete, čo to znamená, opakujte s ním aktívne určené výrazy. Nenechávajte ho učiť sa samotného. Je potvrdené, že deti sú novým informáciám prístupnejšie, ak sú podané konkrétnou osobou. Ľudský kontakt v spojení s technikou je /nakoniec platí to aj pre učenie u dospelých/ omnoho účinnejší.

 

Určite ste už počuli staré známe príslovie: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Ak ste dali možnosť  vášmu dieťaťu vyrastať v cudzojazyčnom prostredí, urobili ste pre neho veľkú investíciu do budúcnosti. Nezabúdajte však, že aj bilingválne dieťa je len dieťa. Neprepínajte jeho sily a ak vidíte, že sa cíti neisté a stratené, vždy mu pripomínajte, že ste po jeho boku, aby ste mu pomohli, chápete ho a je pre vás v každom okamihu jedinečné.

Čítajte viac o téme: Deti a jazyky, Bilingválne vzdelávanie
Zdieľať na facebooku