Bilingválne vzdelávanie

Tipy na výchovu bilingválnych detí

Čím viac jazykov človek vie, o to viac možností sa mu v živote ponúka. Ak ste sa rozhodli vychovávať dieťa v intenzívnom kontakte s dvoma či viacerými jazykmi, môžu vám pomôcť nasledovné tipy.

O bilingválnej výchove detí s logopedičkou Svetlanou Kapalkovou

Na otázky o výchove a vzdelávaní v súvislosti s viacerými jazykmi odpovedala v Klube rodičov logopedička Doc. Svetlana Kapalková, PhD, ktorá pôsobí v Inštitúte detskej reči a tiež na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Bilingvizmus u detí. Logopedička Svetlana Kapalková vysvetľuje, ako sa postaviť k učeniu cudzích jazykov správne

O blilingvizme u detí sme sa rozprávali s logopedičkou a pedagogičkou Svetlanou Kapalkovou

6-ročná Bella Devyatkina plynule hovorí 8 jazykmi! Jej mama tvrdí, že nie je výnimočná a dokázali by to aj vaše deti

Ruska Bella Devyatkin je neobyčajný zjav. Je najmladšou polygotkou na svete. Jej mama nám pri návšteve Bratislavy na festivale jazykov LingvaFest 2018 porozprávala, ako to dokázala.

Bilingválne deti: Ako učiť deti slovenčinu, keď žijete v zahraničí? (ROZHOVOR)

TATIANA GALAMBOŠOVÁ je Slovenka, ktorá pracuje ako učiteľka v slovenskej materskej škole v Bruseli. Rozprávali sme sa, ako možno učiť predškolákov žijúcich v zahraničí správne po slovensky, ak je jeden z rodičov Slovák a doma je dorozumievacím jazykom cudzí jazyk.

Ako učiť angličtinu malé deti?

Ako čo najefektívnejšie vyučovať angličtinu v materskej škole a v mladšom školskom veku radila lektorka a učiteľka Mgr. Sylvia Doláková.

Bilingválna výchova: Dar, ktorý má veľkú cenu

Jazyky a národy sa miešajú, vznikajú zmiešané manželstvá, a rodičia tak stoja pred otázkou, či majú svojim deťom poskytnúť dvojjazyčnú alebo dokonca viacjazyčnú výchovu.

Čo všetko sa deti v anglickej škôlke dokážu naučiť?

Ako deti nadobúdajú v predškolskom veku cudzí jazyk, s čím sa môžu rodičia v tomto období u detí stretnúť, ako si nastaviť reálne očakávania a namiesto stresovania detí im viac pomáhať? Aj o tom sme sa rozprávali s učiteľkami materskej školy s dlhoročnou praxou s výukou anglického jazyka.