Najznámejšie vianočné piesne pre deti

K Vianociam sa viažu mnohé zvyky, ale i krásne piesne, ktoré nám už pri ich prvých tónoch pripomenú tieto krásne chvíle.
K Vianociam sa viažu mnohé zvyky, ale i krásne piesne, ktoré nám už pri ich prvých tónoch pripomenú tieto krásne chvíle. / Foto: Bigstock

Poznajú už vaše deti tie najznámejšie vianočné pesničky? Prinášame vám výber z nich s textami a videami. Ktorá je vaša najobľúbenejšia?

 

Roľničky, roľničky

Hurá, už je sneh,

rozlieha sa smiech.
Deti kričia, zvonček znie,
biele mámenie.
Sneh je vôkol nás,
svetu dáva jas.
Rozlieha sa zvonenie,
zima je tu zas.

 

Roľničky, roľničky,
kto vám dal ten hlas?
Ježiško maličký
a či Mikuláš?
Roľničky, roľničky,
prinášajú sneh,
piesne našej mamičky,
Vianoce a smiech.

 

Zvonky detských liet,
rozozvučte svet,
tým, čo sú už dospelí,
nech je zase päť.
Zvoňte zľahúčka,
stačí chvíľočka,
spomienka sťa roľničky
v srdci zacengá.

 

Roľničky, roľničky,
kto vám dal ten hlas?
Ježiško maličký
a či Mikuláš?
Roľničky, roľničky,
prinášajú sneh,
piesne našej mamičky,
Vianoce a smiech.

 

 

Tichá noc

Tichá noc, svätá noc

Tichá noc, svätá noc.

Všetko spí, všetko sní,

sám len svätý bdie dôverný pár,

stráži Dieťatko, nebeský dar.

Sladký Ježiško spí, sní,

nebesky ticho spí, sní.

 

Tichá noc, svätá noc.

Anjeli zleteli,

najprv pastierom podali zvesť,

ktorá svetom dnes dáva sa niesť:

Kristus, Spasiteľ je tu,

Tešiteľ sveta je tu!

 

Anglická verzia:

Silent night, Holy night

All is calm, all is bright

Round yon virgin, mother and child

Holy infant, tender and mild

Sleep in heavenly peace,

Sleep in heavenly peace.

Silent night, Holy night

Son of God, love's pure light

Radiant beams from thy holy face

With the dawn of redeeming grace,

Jesus, Lord at thy birth

Jesus, Lord at thy birth.

 

 

Búvaj dieťa krásne

Búvaj, Dieťa krásne, uložené v jasle,
búvaj, búvaj, Pachoľa, milostivé Jezuľa.
Budeme ťa kolísať, abys mohol dobre spať.
Ježišku náš milý, aby sa ti snili
veľmi krásne sny, veľmi krásne sny.

 

Drozdy a hrdličky, chystajte pesničky,
nech sa Dieťa poteší na tom našom salaši.
Spev škovránka, slávika, k tomu pekná muzika.
My budeme s vami spievať za jasľami,
Synu milému, Synu milému.

 

Hory, ticho buďte, Dieťa nezobuďte,
nech si ono podrieme, na slame a na sene.
Aj vy, milé fialky, zaváňajte do diaľky.
Zavejte mu vône, Pánovi na tróne,
ticho, sladúčko, ticho, sladúčko.

 

 

Každý deň budú vraj Vianoce

Slávností bolo už hádam dosť,
každý má svoju pravdu právd.
Čertove kolo, vyliata zlosť,
nik nie je zajko ani páv.

Len v dávnych bájkach víťazí česť,
rozum a láska nevinná.
Čoraz viac pravdy má tvrdá päsť,
bude to liečba povinná.

Každý deň budú vraj Vianoce
Ticho šepkajú ľudia po vonku
Už sa nám pozlátok ligoce,
čo však ukrýva
iba kamienok či sladkú salónku

Súhvezdí právo a modrý koč
Čo nám len zriedka zastaví
Ľudí tak málo na úzku loď
ktorá má modré zástavy

Každý deň budú vraj Vianoce
Ticho šepkajú ľudia po vonku
Už sa nám pozlátok ligoce,
čo však ukrýva
iba kamienok či sladkú salónku

Možnože,
každý deň budú vraj Vianoce
Ticho šepkajú ľudia po vonku
Už sa nám pozlátok ligoce,
čo však ukrýva
iba kamienok či sladkú salónku.

 

 

Daj, Boh, šťastia tejto zemi

Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej.
Nech im slnko jasne svieti každý boží deň.
Nech ich sused v láske má, nech im priazeň, pokoj dá.

Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej.

 

Daj, Boh, šťastia celej zemi, všetkým národom.
Nech im svetlo hviezdy lásky ožiaruje dom.
Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného.
Daj, Boh, šťastia celej zemi, všetkým národom.

 

Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie.
Nech sa samo nezahubí, všetci prosíme.
Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj.
Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie.

 

Sniežik sa nám chumelí

Sniežik sa nám chumelí,
zima je zimička,
polia lúky vybieli,
zapadne cestička.

 

Zakry svojou perinkou
celý kraj náš milý,
veď sme sa už na teba
tak veľmi tešili.

 

Padaj sniežik, padaj nám,
tešia sa ti deti,
naša pieseň radostná
v ústrety ti letí.

 

Štastie, zdravie, pokoj svätý

Šťastie, zdravie, pokoj svätý
vinšujeme vám,
či ste starí, lebo deti,
nezáleží nám.
Zďaleka sa berieme,
novinu vám nesieme,
čo sa stalo dnešnej noci
v meste Betléme.

 

Narodil sa chlapček malý,
posiela nás k vám,
aby ste mu niečo dali,
zaniesť mu to mám.
Chlebík, ten už nechce brať,
bo ho nakŕmila mať,
radšej toliar lebo dukát
ráčte mu poslať.

 

Prosím pekne, odbavte nás,
nieto času stáť,
veď nám treba do Betléma
ísť ho kolísať.
On je veľmi bohatý,
všetko štedro odplatí,
uložte si k nemu poklad,
tam sa nestratí.

 

Vianoce (Peter Nagy)

V nebi niekto ráta z lupienkov margariet
ľúbi či neľúbi a sneží to na svet
Je to celkom blízko, nastav k nebu tvár
vločky hladkajú ťa, už ich nie je pár.

V nebi niekto ráta z lupienkov margariet
ľúbi, či neľúbi a sneží na svet.
Zimný anjel krídla na mesto ukladá,
mráz je cukor z torty a zima zosladla.

Tak spievaj, spievaj

Vianoce Vianoce, ticho sneží v nás
Vianoce Vianoce, konečne sú zas.

Vianoce Vianoce, ticho sneží v nás
Vianoce Vianoce, konečne sú zas.

V nebi niekto ráta z lupienkov margariet
ľúbi, či neľúbi a sneží to na svet.
Je to celkom blízko, nastav k nebu tvár
vločky hladkajú ťa, už ich nie je pár.

Tak spievaj, spievaj

Vianoce, Vianoce, ticho sneží v nás
Vianoce, Vianoce konečne sú zas.

Vianoce, Vianoce, ticho sneží v nás
Vianoce, Vianoce konečne sú zas.

Vianoce, Vianoce ticho sneží v nás
Vianoce, Vianoce konečne sú zas.

Vianoce, Vianoce ticho sneží v nás
Vianoce, Vianoce konečne sú zas.

Vianoce, Vianoce, ticho sneží v nás
Vianoce, Vianoce, konečne sú zas.

 

 

Nesiem vám noviny

Nesiem vám noviny, počúvajte,
z betlémskej doliny, pozor dajte.
Čujte ich pilne, sú neomylné,
čujte ich pilne, sú neomylné,
rozjímajte.

 

Syna nám zrodila čistá Panna.
do jasieľ vložila Krista Pána,
k sebe vinula, aj zavinula,
k sebe vinula, aj zavinula
Krista Pána.

 

Ku nemu anjeli letia z neba,
pastieri veselí ho velebia,
privítajme ho, Pána to svojho,
privítajme ho, Pána to svojho
ako treba.

 

Narodil sa Kristus Pán

Narodil sa Kristus Pán:
Veseľme sa!
Z ruže kvietok skvitol nám:
Radujme sa!

 

Z života čistého,
z rodu kráľovského
Kristus Pán
narodil sa.

 

Prorokmi nám hlásaný:
Veseľme sa!
Na svet nám je poslaný:
Radujme sa!

Z života čistého…

 

Človek je učinený:
Veseľme sa!
By bol večne spasený:
Radujme sa!

Z života čistého…

 

Božia milosť nebeská:
buď vždy s nami!
Daj, nech závisť diabolská
nás nemámi!

 

Otče, pre milého
Syna, nám daného,
ó, zmiluj sa nad nami!

 

Vstávajte pastieri, berte sa hor´

Vstávajte, pastieri, berte sa hor´,
aká to novina, dajte pozor!
Aké to zázraky javia sa nebi,
aké to zázraky javia sa na nebi!
Nikdy som nevidel, jak som starý,
na nebi vysokom takej žiary.

 

Len sa ma nebojte, pastuškovia,
prichádzam k vám ako anjel Slova,
aby som vám zvestil,
že sa vám narodil
Mesiáš v Betléme: Ježiš malý,
ktorého oddávna ste čakali.

 

Iďte a nájdete Kráľa kráľov,
Ježiška malého, Pána pánov,
v mestečku Betléme
v jasličkách na slame
leží náš Spasiteľ narodený,
v chudobných plienočkách položený.

 

Bratkovia, rýchle sa pozberajme,
Ježiška navštíviť nemeškajme,
k nemu sa dostavme,
pekne ho vítajme,
čo ktorý môžeme a čo máme,
najlepšie dary mu odovzdáme.

 

Mikulášku, dobrý strýčku

Mikulášku, dobrý strýčku,
modlím sa ti modlitbičku,
zlož tú svoju plnú tašku,
daj nám z darov tvojich trošku,
či koláča makového,
či koníka medového.
Veď ty, svätý Mikuláš,
veľa dobrých darov máš.

 

 

Tam rástla krásna jedlička

Tam rástla krásna jedlička,
kde šumel hustý háj,
či kvitol kvet, či padal sneh,
vždy bola zelená.

Jej metelica nôtila
do sníčkov častokrát
a mráz ju snehom ukrúcal,
by nezamrzla snáď.

A zajko bojko ušatý
si skákal rád pod ňou
a kde-tu zlostný sivý vlk
sa mihol čistinou.

 

 

Jak si krásne, Jezuliatko

Jak si krásne, Jezuliatko,
v prostred biedy úbožiatko.
Pred tebou padáme,
dary ti skladáme.

Ja ti nesiem veselého
baránka zo stáda svojho,
s ním sa môžeš hrávať,
veselo zabávať.

A my biedni čo ti dáme,
darovať ti čo nemáme.
My zagajdujeme,
piesne zaspievame.

 

Čítajte viac o téme: Pesničky pre deti
Zdieľať na facebooku