Mediálna výchova – nutnosť dnešnej doby

  

Veľa ľudí sa dnes sťažuje na obsahy, ktoré nám médiá ponúkajú. Niekto však ostáva len pri sťažovaní, niekto rezignuje a nepozerá televíziu, nekupuje bulvár, nezapína rádio, niekto si dôkladne premyslí čomu venuje svoj čas a pozornosť. Vedeli ste, že napríklad selektovaním medzi ponúkanými obsahmi sa vlastne vzdelávate? Je to tak! Učíte sa byť mediálne gramotnou osobou a to je v dnešnom svete, ktorého sú médiá podstatnou a samozrejmou súčasťou veľmi dôležité.

Nutnosť vzdelávania v mediálnej oblasti dnes čoraz viac rezonuje vo vedomí spoločnosti. Vyplýva to z uvedomovania si neodmysliteľnej úlohy médií, ale najmä z ich vplyvu na človeka. Otázkou ostáva, či si vieme zo širokej mediálnej ponuky vyberať, alebo sme len nečinnými konzumentmi všetkého, čo nám mediálny trh servíruje?

 

Mediálna výchova – možnosť byť pánom a nie otrokom médií

Možnosťami vzdelávania v mediálnej sfére sa zaoberá predmet mediálna výchova, ktorá sa postupne dostáva do učebných osnov aj v školách na Slovensku. Prevažne je však zatiaľ uskutočňovaná formou neformálneho vzdelávania. Mediálna výchova si kladie za cieľ vychovávať zodpovedné a kriticky zmýšľajúce publikum. Publikum, ktoré vie na základe svojich osobných hodnôt selektovať v mediálnej ponuke a nie len “hlucho a slepo“ prijímať to, čo mu je ponúknuté. Mediálna výchova tak dáva človeku možnosť byť pánom a nie otrokom mediálnych produktov, ktoré sa k nemu dostávajú.

 

Významný vplyv rodičov

Často sa hovorí o mediálnej výchove práve v prostredí, kde s médiami prichádzame najčastejšie do kontaktu a to je doma v rodine. V tomto smere tu vystupuje rodič v úlohe vychovávateľa, v oblasti vzťahu svojho dieťaťa k médiám. Dôležité pre dobré vychovávanie dieťaťa, (ktoré je oveľa ľahšie ovplyvniteľné mediálnymi obsahmi ako dospelá osoba) je predpoklad mediálnej gramotnosti rodiča. V malej ankete sme u rodičov, ktorí majú deti vo veku od 2 do 16 rokov zisťovali či praktizujú mediálnu výchovu vo svojej rodine, na čo nám 73% rodičov odpovedalo áno, 23% rodičov neviem a 4% nie. Zaujímavosťou bolo, že z 23%  rodičov, ktorí odpovedali neviem, tak ich odpovede na ďalšie otázky v ankete prezradili , že väčšina z nich praktizuje metódy mediálnej výchovy vo svojej rodine bez toho, aby si toho boli vedomí.

 

Možnosti mediálnej výchovy v rodine

Mediálna výchova je prostriedkom, ako vychovať zo svojich detí mediálne gramotné osobnosti. V prvom rade ja však dôležité, aby sa samotní rodičia dokázali správne orientovať v tejto oblasti a tak boli dobrým príkladom pre svoje deti. Dôležitý je záujem o všetky mediálne produkty, s ktorými dieťa prichádza do kontaktu. Otvorenosť komunikácii a snaha hľadať iné alternatívy. Slovenská literatúra zaoberajúca sa radami a možnosťami v tejto oblasti je pomerne pestrá. Dobrým pomocníkom je aj internet, napr. internetová stránka www.medialnavychova.skwww.bezpecnenainternete.sk alebo skvelý projetk www.sk.sheeplive.eu podporený EÚ a ďalšie stránky, na ktorých sa nachádzajú rady a tipy nie len pre rodičov, ale aj deti, tínedžerov a učiteľov.

 

A na záver jedno z mojich obľúbených poučných videí Cool

 

Čítajte viac o téme: Rozprávky, IT, Technológie
Zdieľať na facebooku