John Gottman: Týchto 6 vecí dokáže zruinovať vaše manželstvo. Ak chcete šťastne zostať spolu, vyhnite sa im

Doktor John Gottman sa viac ako 40 rokov venuje skúmaniu manželstva. Definoval 6 základných znakov, podľa ktorých dokáže až s 91-percentnou pravdepodobnosťou predpovedať, ktorá dvojica sa rozvedie.
Doktor John Gottman sa viac ako 40 rokov venuje skúmaniu manželstva. Definoval 6 základných znakov, podľa ktorých dokáže až s 91-percentnou pravdepodobnosťou predpovedať, ktorá dvojica sa rozvedie. / Foto: Bigstock

Doktor John Gottman je manželský a rodinný terapeut a vedie výskumy skúmajúce manželstvo viac ako 40 rokov. Tieto roky strávil skúmaním funkčných i nefunkčných manželstiev. Tých, ktoré svoje krízy hravo prekonali i tých, ktoré končili rozvodmi. Týmto dlhoročným skúmaním postupne odkrýval dôvody, prečo niektoré manželstvá dokážu prežiť a iné naopak zlyhajú.

Po týchto rokoch štúdia zväzku manželského sa podľa určitých znakov naučil predpovedať, ktoré dvojice sa eventuálne rozvedú a ktoré zostanú spolu. Jeho predpovede vychádzali zo spôsobov, ako sa dvojice hádali a ako sa počas piatich minút navzájom počúvali. Odhady robil s 91-percentnou presnosťou. Svoje predpovede dokázal robiť s takto vysokou úspešnosťou vďaka tomu, že identifikoval, čo nakoniec vždy vedie k zlyhaniu manželstva. Definoval 6 znakov, ktorými páry najčastejšie trpia a v budúcnosti spôsobia ich rozchod.

 

Prvý znak: Nevľúdny úvod diskusie

Prvým znakom, ktorý predpovedá rozvod je spôsob, akým diskusia medzi dvojicou pravidelne začína. Podľa Gottmana až v 96 % prípadoch diskusia končí tak, ako začala.  Ak teda jeden partner začne diskusiu nevľúdne, napr. je negatívne naladený, vyčítavý alebo pohŕdavý, diskusia je prakticky už v úvode odsúdená na zlyhanie.

Na druhej strane, keď jeden z partnerov začne diskusiu láskavo, diskusia s veľkou pravdepodobnosťou takto i skončí a to i v prípade, ak sa jedná o „háklivú tému“.

 

Druhý znak: Štyria jazdci

Nevľúdny úvod diskusie do nej môže zatiahnuť negatívne interakcie. Tento typ negativity môže do manželstva vpustiť nezastaviteľnú lavínu. Existujú štyri druhy negatívnych interakcií, ktoré sú pre manželstvo smrteľné. Gottman ich nazýva Štyria jazdci Apokalypsy. Zvyčajne títo štyria jazdci vklusajú do srdca manželstva v tomto poradí: kritika, pohŕdanie, obrana a nespolupráca.

 

Prvým jazdcom je kritika. Gottman rozlišuje medzi kritikou a sťažnosťami, pretože každý partner bude mať vždy sťažnosti na svojho partnera. Sťažovanie sa na partnera je normálne, ale spôsob, akým vyjadrujeme tieto sťažnosti, je najdôležitejší. Problém narastá, ak sa sťažnosti menia na kritiku. Sťažnosť sa sústreďuje na konkrétne správanie, zatiaľ čo kritika útočí na charakter osoby.

 

John Gottman - rozpad manželstva-rozvod

 

Jedným z príkladov rozdielu medzi sťažnosťami a kritikou je:

Sťažnosť: „Mal si mi povedať skôr, že si priveľmi unavený na milovanie. Cítim sa zle a zahanbene.“

Kritika: „Prečo si vždy taký sebec? Bolo to od teba trápne nechať ma tak. Mal si mi povedať skôr, že si príliš unavený na milovanie.“

Kritika je veľmi bežná vo vzťahoch a pokiaľ ju používate často, môže viesť k ďalšiemu jazdcovi.

 

Druhým jazdcom je pohŕdanie a zväčša nasleduje po kritike. Kritika môže viesť k pohŕdavým komentárom namiereným voči partnerovi. Príkladom pohŕdania je, ak partner používa sarkazmus, cynizmus, nadávky, prevracanie očami, posmešné pohľady, vysmievanie a agresívny humor.

Pohŕdanie je najhoršie zo všetkých štyroch jazdcov, pretože komunikuje odpor a znechutenie z osoby, voči ktorej je namierené. Výsledkom je, že sa napätie ešte zväčšuje. Stáva sa nemožným problém riešiť, ak takáto správa bola vyslaná. Typické je, že ak jeden partner používa opovrhovanie, druhý sa stavia do obrany.

 

Obrana je tretím jazdcom. Obranný postoj je veľmi častou reakciou na opovrhovanie. Bránime sa, ak sme kritizovaní, ale rozdiel spočíva v tom, že to nikdy nepomáha riešiť problém. „Obrana je skutočný spôsob obviňovania partnera. Hovoríte, že problém nie som ja, ale ty.“ Výsledkom nie je vyriešený problém, ale konflikt, ktorý bude eskalovať  v budúcnosti.

Zväčšujúci sa konflikt zvyčajne vedie k rozladeniu toho druhého a to je znakom štvrtého jazdca .

 

Štvrtý jazdec – nespolupráca práve prišiel na bojové pole. Zvyčajne, ak sú prvý štyria jazdci prítomní v diskusii – kritika, pohŕdanie a obrana v dôsledku nevľúdneho úvodu diskusie, partner sa otočí chrbtom a vnesie do vzťahu ignoráciu.

Nespolupráca je bežnejšia u mužov ako u žien. Je to spôsob, ako sa vyhnúť zaplaveniu negatívnymi pocitmi, ktoré nastáva, keď prichádza ku konfliktu. Partner má tendenciu ignorovať toho druhého a neprejavuje žiadne znaky prístupnosti, čo jeho partnerku ešte viac hnevá. Toto správanie vedie k otvoreniu zmyslu manželstva potom, čo tomu predchádzalo negatívne obdobie. „Trvá to nejaký čas, kým negativita vytvorená prvými tromi jazdcami prerastie cez hlavu a nespolupráca sa stane prirodzeným vyústením situácie.“

 

Každý z týchto štyroch jazdcov dokáže sám o sebe predpovedať rozvod, ale typické je, že ich v nešťastnom manželstve nájdete všetkých pokope.

 

Tretí znak: Potopa

Tretím znakom, že manželstvo čelí rozvodu je, že jeden z partnerov sa topí. „Potopa“ v tomto prípade znamená partnerova negativita schovávaná či už pod rúškom kritiky, opovrhovania alebo obrany a stáva sa pre toho druhého neúnosná. Prerastie nám cez hlavu náhle a necháva nás zdrvených. Mnoho ľudí sa bráni, aby sa neutopilo, ustúpením alebo nespolupracovaním. Tento emocionálny odstup vás môže chrániť od intenzívnych pocitov negativity, ale v tom istom čase môže viesť aj k rozvodu.

 

Štvrtý znak: Reč tela

V tele dochádza k zmenám pod vplyvom psychiky. Prichádzajú súčasne s topením sa ako napríklad stúpajúci tep srdca, vylučovanie adrenalínu, stúpajúci tlak krvi, ... Toto všetko je štvrtým znakom, ktorý umožňuje Gottmanovi predpovedať rozvod. Tieto psychologické zmeny v tele spôsobujú nemožnosť dosiahnuť diskusiu.

Vaša schopnosť spracúvať informácie je znížená v takom zmysle, že je pre vás ťažké venovať pozornosť tomu, čo partner hovorí.

Riešenie problému diskusiou, ktorá vedie jedného alebo oboch partnerov k utopeniu, je odsúdená na zlyhanie. Následkom čoho nemôže byť problém vyriešený.

 

Gottman: 6 vecí, čo vám zruinuje manželstvo

Piaty znak: Zlyhanie pokusu o nápravu

Piatym znakom, ktorý signalizuje koniec manželstva je, ak sa jeden partner pokúša o nápravu konfliktu a zlyhá. Opravné pokusy sú úsilím dvojice zmenšiť existujúci konflikt. „Opravný pokus“ je tajnou zbraňou šťastných dvojíc. Predstavuje používanie akejkoľvek metódy, len aby sme sa uchránili negatívnych emócií, ktoré by sa nám mohli vymknúť spod kontroly. Takýto pokus môže byť jednoduché gesto ako je smiech, úsmev, objatie, bozk či ospravedlnenie, teda čokoľvek, čo pomáha dvojici uvoľniť napätie. Ak sa však jeden partner už cíti „potopený“, takéto gesto býva neúspešné. Potopený partner odchádza z diskusie a spôsobuje, že opravný pokus nemá žiadny účinok.

 

Šiesty znak: Zlé spomienky

Finálnym znakom, že rozvod je neodvrátiteľný je, ak si dvojica spomína na svoju spoločnú minulosť hlavne negatívne. „Dvojice, ktoré majú hlboko zakorenený negatívny pohľad na svojho partnera, často prepisujú svoju minulosť,“ tvrdí Gottman. Pretlak negativity vedie k skreslenému vnímaniu, ktoré ovplyvňuje minulosť, prítomnosť i budúcnosť vzťahu.

 


Zdroj: gottman.com Dr. John Gottman, The Seven Principles for Making Marriage Work Dr. John Gottman, Why Marriages Succeed or Fail…And How You Can Make Yours Last Foto: exquisiteweddingsmagazine.com, tumblr.com, Bigstock

Čítajte viac o téme: Partnerské vzťahy, Manželstvo, Rozvod
Zdieľať na facebooku