Materské školy bez strechy a stien? Žiadny nonsens.

  

Pestovať  u malých detí vzťah k prírode,  umožniť im celodenný pobyt mimo hrubých obytných stien a navodiť ich na zdravý životný štýl – takto prezentujú lesné materské škôlky svoju alfu a omegu. Za lesnú materskú škôlku je možné považovať zvláštny typ škôlky, kde všetky aktivity prebiehajú von zväčša za každého počasia. Záverečná správa z pokusného overovania lesných tried v Českej republike uvádza: „Na základe experimentálneho overovania je zrejmé, že tento typ predškolského vzdelávania môže byť realizovaný v súlade s RVP PV a ponúkať vzdelávanie porovnateľné svojou úrovňou s bežnými MŠ.“

 

Integrované lesné triedy alebo občianske združenia

Práve u našich západných susedov sa v týchto týždňoch hovorí o štátnej podpore lesných tried.  Dotovať ich však bude štát iba v prípade, že lesná trieda bude súčasťou bežnej materskej škôlky. Stále platí, že alternatívne vzdelávanie platia rodičia zo svojho. Ekoškôlky v súčasnosti nespĺňajú podmienky na zápis do školského registra- vzhľadom na nedostatok špecifického vybavenia, vyškolených pedagógov a dodržiavania prísnych hygienických noriem. Prevádzka samostatných lesných škôlok by vyžadovalo rozsiahle úpravy v legislatíve, preto existujú ako integrované triedy bežných materských škôlok alebo ako občianske združenia. Napriek tomu, ministerstvo školstva v Českej republike chce do konca roka dokončiť návod, ako lesné triedy integrovať a zriaďovať, čím sa vytvorí priestor aj na ich finančnú podporu. „Závery MŠ vítame najmä z pohľadu pracovníkov materských škôlok a rodičov, ktorí chcú svojim deťom dopriať vzdelávanie v úzkom kontakte s prírodou,“ zhodnotila predsedníčka Asociácie lesných materských škôlok  Tereza Vošahlíková.

 

Ponuka na Slovensku

Zatiaľ čo ekoškôlky predstavujú v škandinávskych krajinách rokmi overenú vzdelávaciu alternatívu a táto myšlienka sa presadzuje aj v u našich českých susedov, na Slovensku sa objavujú len veľmi pomaly. Jednou z prvých lastovičiek bola lesná škôlka Hríbik, ktorá momentálne funguje pod názvom OZ Detský Lesný klub Domček. Denne ho navštevuje 12 detí vo veku 3-6 rokov, pre ktoré sú pripravené hry v prírode, spoznávanie rastlín a zvierat v ich pôvodnom životnom prostredí, tvorivé činnosti, program tvoria aj hodiny environmentálnej výchovy. Dôležitou súčasťou lesných klubov sú rodičia, ktorí sa spolupodieľajú na programe a aj samotnom výzore škôlky. V súčasnosti existuje na Slovensku sedem lesných škôlok/ klubov, ktoré poskytujú takýto typ predškolského vzdelania: Škriatkovo (Nitra),  Zrnko (Banská Bystrica), Jadierko(Stupava ),                              Pramienok (Ba-Lamač), Gaštanko (Ba- Rača), Lesnou Cestičkou (Limbach-Suchý vrch), Domček Lesníček (Limbach Suchý vrch). Viac informácií o fungovaní lesných škôlok na Slovensku, prípadne rady pre pedagógov a zriaďovateľov nájdete na stránke http://bit.ly/lesneskolky

Zdroj : zprávy.idnes.cz

Čítajte viac o téme: Alternatívne školy
Zdieľať na facebooku