Kam na základnú školu

  Ilustračné foto: Shutterstock

Zoznamy sú uvedené v poradí podľa skóre školy, ktoré sme vypočítali na základe spriemerovaných výsledkov testov z Matematiky a Slovenského jazyka.

Upozorňujeme, že samotný indikátor Testovanie 9 nemusí komplexne a objektívne vypovedať o kvalite školy. Rodičom preto odporúčame, aby sa v školách informovali aj o úspešnosti ich absolventov pri prijímaní na vyššie stupne vzdelávania. Súčasne im odporúčame pozrieť si presné výsledky škôl z Testovania 9 a to aj v predošlých troch školských rokoch, ako aj ďalšie parametre škôl na našej stránke www.skoly.ineko.sk, prípadne sa zaujímať o komentár školy k týmto údajom. Na portáli INEKO nájdu analogickú informáciu aj záujemcovia o výsledky základných škôl z iných ako krajských miest a obcí a tiež škôl s vyučovacím jazykom menšín.

 

Bratislava (30 z celkového počtu 85 škôl)

Spojená škola – ZŠ(PYP)

Novohradská 3

Základná škola s MŠ

Odborárska 2

Súkromná základná škola

Vihorlatská 10

Základná škola s MŠ

Grösslingová 48

Základná škola s MŠ

Jeséniova 54

Základná škola s MŠ

Za kasárňou 2

Základná škola

Vazovova 4

ZŠ Matky Alexie

Palackého 1

Základná škola

Drieňová 16

SŠ- ZŠ sv.Františka

Karloveská 32

Základná škola

Majerníkova 62

Základná škola s MŠ

Česká 10

Cirkevná ZŠ Narnia

Beňadická 38

Základná škola

Mudroňova 83

Základná škola

Hlboká cesta 4

Základná škola

Sokolíkova 2

Súkromná ZŠ FINESA Základná škola

P. Horova 16

Základná škola

Mierová 46

Základná škola

Ostredková 14

Základná škola s MŠ

Škarniclova 1

Základná škola

Lachova 1

Základná škola

Dubová 1

Základná škola

Borodáčova 2

Základná škola

Karloveská 61

Základná škola s MŠ

Riazanská 75

Cirkevná základná škola

Osloboditeľská 27

Základná škola

Nevädzová 2

Základná škola sv. Uršule

Nedbalova 4

Základná škola s MŠ

Sibírska 39

Základná škola

Ivana Bukovčana 3

 

 

 

Košice (20 z celkového počtu 53 škôl ) čítaj ďalej...

Zdieľať na facebooku