Chcel by som byť lepší otec

Byť dobrým otcom a zapájať sa do výchovy sa mnohí muži musia učiť úplne od základov.
Byť dobrým otcom a zapájať sa do výchovy sa mnohí muži musia učiť úplne od základov. / Foto: Pexels

Čo to znamená byť lepší otec? Rola otca sa mení a kedysi najväčší prívlastok otca – živiteľ rodiny ustupuje do úzadia. Dieťa totiž potrebuje lásku ako od matky, otca, tak aj širšej rodiny. Samotní otcovia sa však niekedy nevedia stotožniť s novou rolou, nedokážu spoznať príležitosť, ktorú im otcovstvo ponúka. Sami zrejme totiž vyrástli v rodine, kde bola úloha ich otca iná ako dnes.

 

Úloha otca v starostlivosti o deti

Stať sa otcom a vstúpiť do novej životnej roly je neľahká úloha. V prvom rade väčšina mužov naozaj preberá výraznú zodpovednosť za rozpočet rodiny, čo je nesmierne stresujúce. Prichádza však aj výzva stať sa dobrým otcom. Tu môže mnoho mužov tápať či mať strach prevziať svoj diel zodpovednosti za výchovu dieťaťa. Niektorí svoje obavy skryjú za výhovorku, že muži to od prírody s deťmi tak dobre nevedia, preto je starostlivosť o potomstvo úloha ženy.

 

Rôzne medzikultúrne výskumy však dokazujú, že rola matiek a otcov je do veľkej miery ovplyvnená očakávaniami okolia a kultúrnymi normami. Ženy trávia viac času s deťmi, muži zas v práci, následkom čoho majú otcovia menej príležitostí dostať sa do role rodiča.

Starostlivosť otca o deti má však množstvo výhod. Viaceré štúdie upozorňujú na to, že rolu otca vo výchove detí by sme nemali podceňovať. Aktívna starostlivosť zo strany otca môže priniesť deťom lepšie fyzické a psychické zdravie, viac sebavedomia, cieľavedomosť a dobrý prospech v škole.  Iné výskumy zistili, že iniciatíva a pochopenie otca pomôže deťom vyhnúť sa drogám či inému delikventnému správaniu.

 

Ako byť lepší otec, ak som doma taký vzor nemal?

Čo však robiť, ak ste sami doma poznali otca iba ako človeka, ktorý trávil väčšinu dní v práci a aj voľný čas si organizoval mimo rodinu? Prirodzene vám tak chýba vzor, od ktorého by ste sa naučili byť otcom.

 

Sami si v rámci rodiny volíme normu

Nenechajte sa odradiť posmešnými komentármi okolia či nedôverou. Verte, že dokážete zabezpečiť starostlivosť o vaše deti. Či už ide o kočíkovanie alebo návštevu lekára, zapojenie otcov do starostlivosti o dieťa je namieste napriek tomu, že ešte stále sa nájdu ľudia, ktorých to prekvapí. Ak sa vás aj dotkne komentár lekárky „kde ste zabudli mamičku?“, myslite na to, že je to vaša rodina a sami si tvoríte pravidlá spoločného fungovania.

 

Nebojte sa, že nebudete dokonalí

Možno máte chuť sa viac angažovať vo výchove vášho dieťaťa, ale bojíte sa. Tieto obavy majú všetci rodičia – matky aj otcovia. V roku 1953 anglický pediater a psychoanalytik Donald Winnicott upozornil na to, že deti nepotrebujú dokonalého rodiča. Je úplne v poriadku, ak rodič robí chyby, pretože robiť chyby je ľudské a ani svet, do ktorého raz naše deti vypustíme nie je dokonalý. Nemusíte byť dokonalým otcom, stačí, ak sa snažíte byť dostatočne dobrý rodič.

 

Hľadajte iné vzory vo svojom okolí

Ak sa vám zdá, že starostlivosť o deti patrí do rúk žien, obzrite sa po svojom okolí. Je veľká šanca, že narazíte aj na iných mužov, ktorí prevzali zodpovednosť za výchovu. Tento trend silnie. Vďačíme tomu aj možnosti čerpať materskú dovolenku otcom dieťaťa. Aktuálne je na Slovensku každý 4. otec na materskej. Ak ste teda nemali vzor starostlivosti o deti doma, pozrite sa po svojom okolí medzi priateľmi, známymi alebo sa porozprávajte s otcami na ihrisku. Namietnete, že muži sa o takých emocionálnych témach nerozprávajú? Zrejme ide tiež o predsudok. Nejedného otca posmelí jeho skúsenosť podeliť sa o svoje pocity z rodičovstva.

 

Staňte sa vašej žene rovnocenným partnerom

Otec má byť svojej žene partnerom a nie druhým dieťaťom, ktoré musí kontrolovať a riadiť. To neznamená len férové rozdelenie domácich prác. Spoločne by ste mali s matkou diskutovať a rozhodovať o veciach týkajúcich sa rodiny a preberať zodpovednosť aj v iných mentálnych úlohách ako je plánovanie a celkový manažment domácnosti a starostlivosti o deti.

 

Pozrite sa na svet očami vášho dieťaťa

Ak tápate v tom, čo vaše dieťa potrebuje od vás ako otca môžete urobiť jednoduchú vec. Pozrite sa na svet jeho očami. Čo by potrebovalo, aby sa cítilo milované, akceptované a v bezpečí? Pozerajte sa na to ako v optike prítomného okamihu (napr. čo potrebuje vaše dieťa teraz, v tejto chvíli), ale aj vo svetle budúcnosti (napr. čo sa potrebuje do budúcna naučiť, aby sa mu dobre darilo).

 

Siahnite po knihe o výchove a starostlivosti o deti

Máte pocit, že poriadne nerozumiete deťom, ich vývoju a čo s nimi robiť? Väčšina matiek to cíti veľmi podobne, preto už počas tehotenstva siahnu po literatúre, ktorá sa venuje téme starostlivosti o deti. Nebojte sa ani vy vyhľadať informácie o rodičovstve, aj to vám môže dodať potrebné sebavedomie.

 

Spolupracujte s matkou

Ak si nie ste istý, kde začať, opýtajte sa matky vášho dieťaťa. Pokiaľ máte dobrý vzťah, hľadajte povzbudenie u nej, prípadne sa snažte dohodnúť na rozdelení úloh pri starostlivosti o dieťa. Aj pri menších deťoch sa môžete dohodnúť napríklad na tom, že večerná hygiena a rozprávka pred spaním bude vo vašej réžii.

 

Byť dobrým otcom nemusí byť také samozrejmé pre mužov, ktorí vo svojej rodine nezažili podporu a záujem otca. / Zdroj: Pexels

 

Tri znaky „dostatočne dobrého“ otca

„Dostatočne dobrý“ rodič dokáže svojim deťom zabezpečiť tri veci: (1) lásku a starostlivosť, (2) hranice a konzistentnosť, (3) sprevádzanie rozvojom. Aké miesto môže v týchto oblastiach zaujať otec?

 

Láska a starostlivosť

Vaše dieťa potrebuje cítiť lásku od narodenia – berte ho veľa do náručia, doprajte mu pohladenie, bozky, usmievajte sa naňho a láskavo sa mu prihovárajte. Samozrejme vekom sa bude meniť jeho postoj k prejavom lásky (napríklad staršie dieťa sa nechce toľko maznať), ale potreba lásky ostáva nezmenená. Vnímajte, čo potrebuje a rešpektujte to. Dieťa potrebuje vedieť, že ste tu preňho a viete sa oň postarať.

 

Hranice a konzistentnosti

Deti potrebujú hranice, hoci sa rodičom môže zdať, že ich neustále pokúšajú. Otec by si mal s matkou ujasniť, aké hranice deťom stanovia a podporovať sa v ich udržiavaní. V rodičovstve by nemal existovať „dobrý a zlý policajt“, otec by sa mal vyvarovať vyjadrení „Tvoja mama ti povedala, že si musíš umyť zuby.“ a radšej potvrdiť hranicu: „Aj ja aj tvoja mama ti povieme to isté – máš si ísť umyť zuby.“

 

Sprevádzanie rozvojom

Ako otec svoje dieťa povzbudzujte, nerobte veci zaňho. Či už ide o fyzický, emocionálny alebo duchovný rozvoj – obaja rodičia by mali pomáhať napĺňať potenciál svojich detí.

 

Ako môžu ženy podporiť svojich partnerov v otcovskej úlohe?

Sama matka môže podporiť otca svojich detí, aby sa viac vo výchove angažoval. V prvom rade si musí uvedomiť, že všetci, muži aj ženy vyrastáme a sme ovplyvnení očakávaniami okolia, čo majú muži a ženy robiť. Prelomiť túto výchovu a tlak nemusí byť jednoduché. Niektoré ženy môžu túžiť po väčšej angažovanosti otca, no predsa podľahnú predsudku, že otec výchovu nezvládne tak dobre ako matka. Muž sa zase môže cítiť neustále pod drobnohľadom či už partnerky, alebo aj zvyšku rodinu. Preto je dôležitá vzájomná podpora vo výchove detí.

  • Oceňujte: Každý z nás rád počuje slová uznania. Oceňte partnera, ako sa stará o deti. A nebojte sa povzbudiť ho, aby aj on pochválil vás.
  • Deľba zodpovednosti: Zbavte sa potreby byť super-žena a všetko zvládať. Možno ste taký vzor mali doma, no partneri by mali byť rovnocenní vo svojich povinnostiach.
  • Otvorene hovorte o vašich obavách: Namiesto skrytých narážok či nenápadného kontrolovania radšej s otcom detí hovorte o svojich obavách a očakávaniach, ktoré sa týkajú starostlivosti o deti.
  • Zapojte širšiu rodinu: Pokiaľ má váš partner obavu byť s dieťaťom sám (to môže byť obzvlášť v situácii, keď je dieťa veľmi malé), povzbuďte ho, aby sa oň staral v sprievode napríklad babky. Môže tak postupne prelomiť obavu, že starostlivosť nezvládne.

 

Chcel by som byť lepší otec...“ spieva vo svojej piesni slovenská kapela Korben Dallas. Byť lepší otec sa však nikto nenaučí zo dňa na deň. Rodičovstvo sa od momentu zrodenia dieťaťa stáva celoživotnou úlohou. Nikdy preto nie je neskoro pokúsiť sa byť lepší, či dostatočne dobrý rodič pre svoje dieťa. Nie podľa toho, čo diktuje okolie, ale podľa toho, ako si to sami v rodine nastavíme.

 

Uvedomenie "chcel by som byť lepší otec" je prvým krokom, ako to dosiahnuť. / Zdroj: Unsplash

 


ZDROJE:
Amato,V. (2018). Parents’ Gender Stereotypical Biases towards their Children May Be Negatively AffectingTheir Son’s Involvement as a Father with His Children. International Journal of Gender and Women‘s Studies, 6,1, pp. 59-78. DOI: 10.15640/ijgws.v6n1p6
Dančíková, Z. (2020). Ani muži nemôžu mať všetko: Materská pre otcov a nástup matiek do práce. Komentár Inštitútu finančnej politiky.
Houghughi, M.; Speight, A. (1998). Good enough parenting for all children—a strategy for a healthier society. Archives of Disease in Childhood;78:293-296. http://dx.doi.org/10.1136/adc.78.4.293
Li, X. & Meier, J. (2017). Father Love and Mother Love: Contributions of Parental Acceptance to Children's Psychological Adjustment: Father Love and Mother Love. Journal of Family Theory & Review. 9. 459-490. 10.1111/jftr.12227.
Čítajte viac o téme: Oteckovia
Zdieľať na facebooku