Slovenské školy začali využívať elektronickú evidenciu dochádzky

Materská škola v Detve je prvou školou na Slovensku, kde sa zaviedla dochádza cez odtlačky prstov.
Materská škola v Detve je prvou školou na Slovensku, kde sa zaviedla dochádza cez odtlačky prstov. / Foto: Konica Minolta

Využívanie modernej techniky nemusí byť vždy len otázkou peňazí. Dokazujú to viaceré slovenské školy, ktoré začali využívať moderné technológie 21. storočia. Zaviedli totiž elektronickú evidenciu dochádzky učiteľov. Riaditelia škôl zhodne uvádzajú, že za minimálne investície sa im podarilo vyriešiť dlhodobý problém so sledovaním dochádzky a zastupovania.

 

Materská škola v Detve a v Bratislave, Základná škola s materskou školou Modrý Kameň, ale aj základná škola v Revúcej, Mýtnej či Bátke majú niečo spoločné. Dlhodobo ich trápili problémy s evidenciou dochádzky a zastupovania učiteľov. Všetko sa zaznamenávalo iba do papierového zošita. Odpracované hodiny počas zastupovania, ktoré z nepozornosti neboli zapísané v tomto zošite, tak často nesedeli a spôsobovali riaditeľom škôl na konci mesiaca prácu navyše. "Evidencia príchodov, odchodov a prerušení učiteľov z práce, alebo ich zastupovanie vytváralo v doterajšej evidencii kopec dokumentácie, papierovania a kontroly,“ vysvetľuje Jana Mišurdová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Modrom Kameni. Potvrdzujú to aj skúsenosti z iných škôl: „Nepresná dochádzka spôsobovala ťažkosti najmä nášmu mzdovému oddeleniu. Hľadali sme spôsoby, ako tento dlhodobý problém vyriešiť,“ hodnotí situáciu Emil Valko, riaditeľ základnej školy v Revúcej.

 

Nájsť vhodné riešenie však nebolo jednoduché. Požiadavky a očakávania boli zo strany škôl vysoké. Projekt musel komplexne riešiť problém s dochádzkou a vytvárať presné podklady do mzdového systému. Dôležitým kritériom bola aj bezpečnosť, minimálne investície a nízke prevádzkové náklady. Školy mali na výber viaceré možnosti elektronickej evidencie dochádzky. Prihlasovanie priložením kartičky, zadaním PINu, alebo odtlačkom prsta. A to všetko buď priamo na svojom školskom multifunkčnom zariadení Konica Minolta alebo prostredníctvom externej čítačky.

 

„Riešením sa stalo evidovanie dochádzky prostredníctvom odtlačkov prstov na školskom multifunkčnom zariadení, ktoré sme doposiaľ používali štandardne na tlač, kopírovanie a skenovanie,“ konštatuje Zuzana Slemenská, riaditeľka materskej školy v Detve. Systém automaticky eviduje príchod, prestávku, zastupovanie alebo odchod z práce. „Každý z našich učiteľov má svoj vlastný PIN kód, ktorým registruje svoj príchod alebo odchod ,“ konštatuje Helena Fajtová, riaditeľka materskej školy v Bratislave. Niektoré školy sa rozhodli pre externú čítačku. Tá v sebe skrýva výhodu, že umožňuje evidenciu dochádzky aj offline. Oceníte to napríklad pri výpadku prúdu.

Elektronickú dochádzku si riaditelia škôl nevedia vynachváliť. „Každý deň dostaneme report o dochádzke učiteľov za predchádzajúci deň. Je to veľmi jednoduché,“ hodnotí  Monika Koporová, riaditeľka základnej školy v Mýtnej. Výrazne sa zrýchlila doba spracovania podkladov do mzdového systému, znížila sa vyťaženosť pracovníkov, a tým sa ušetrili aj finančné náklady spojené so spracovaním miezd. Potvrdzuje to aj Iveta Šváčová, riaditeľka súkromnej špeciálnej materskej školy v Banskej Bystrici: „Údaje zo systému sa automaticky importujú do mzdového systému našej školy. Zaznamenaná dochádzka učiteľov tvorí presný podklad pre mzdovú účtovníčku, ktorá tak nemusí „pátrať“ kto bol u lekára, zastupoval, alebo kedy odišiel z práce a podobne.“


Foto: Konica Minolta

 

Záujem o dochádzkový systém majú školy po celom Slovensku. Prvou školou, kde sa zaviedla evidencia dochádzky prostredníctvom odtlačkov prstov, bola materská škola v Detve. Dnes sa elektronická evidencia dochádzky využíva približne v desiatke materských, základných a stredných škôl na Slovensku. „Mali sme obavy, ako prijmú učitelia túto novinku. Evidenciu dochádzky kartičkami však privítali a rýchlo si na ňu zvykli,“ hodnotí  Miroslava Karlíková, riaditeľka materskej školy v Mýtnej. Hlavnou výhodou tohto riešenia je to, že systém nepotrebuje žiadne zdĺhavé inštalácie, nevyžaduje žiadne dodatočné investície do servera alebo sieťovej infraštruktúry. Škola tak s riešením nemá vysoké prevádzkové náklady. Celý projekt dochádzkového systému stojí školu len niekoľko desiatok eur mesačne. „Celé riešenie je postavené na využití cloudových služieb. Tie garantujú pravidelné zálohy, včasné aktualizácie a najmä garanciu dostupnosti služieb,“ uvádza Pavol Puskeiler zo spoločnosti Konica Minolta Slovakia, ktorá stojí za dodaným systémom.

Všetky zozbierané osobné údaje sú bezpečne uchované a chránené. Garantuje to aj potvrdenie z Úradu na ochranu osobných údajov SR o osobitnej registrácii informačného systému, ktorú dostane každá škola po nainštalovaní systému a registrácii takéhoto systému.

 

Foto: Konica Minolta

 

Prečo evidovať dochádzku elektronicky?

  • Prihlásenie pomocou karty, PIN kódom, alebo odtlačkami prstov na multifunkčnom zariadení Konica Minolta, alebo prostredníctvom externej čítačky.
  • Dostupnosť dochádzkového systému 24 hodín denne.
  • Nastavenie pracovných dôb, prerušení, tarifných intervalov s následným exportom do mzdových systémov.
  • Intuitívny prehľad aktuálneho stavu.
  • Užívateľsky prívetivé a jednoduché rozhranie.
  • Možnosť prístupu odkiaľkoľvek a kedykoľvek.
  • Import údajov z personálneho systému a rôzne stupne oprávnení prístupov k dátam.
  • Sledovanie denných či mesačných štatistík v prehľadných reportoch.
Zdieľať na facebooku