Čítajte nahlas, má to svoje výhody

  Foto: Pexels

Už odmalička nás učia rodičia a učitelia čítať nahlas, najmä aby sme si precvičili výslovnosť hlások a trénovali si schopnosť čítať. Okrem toho hovoria, že keď budeme čítať nahlas, je väčšia šanca, že lepšie porozumieme čítanému textu a budeme vedieť lepšie reprodukovať a objasniť obsah čítaného textu. Aj to je jeden z dôvodov povinného čítania. Naučiť sa chápať súvislosti. Dôvodov, prečo čítať nahlas je však viac.


Zvýšime si koncentráciu

Ak čítame nahlas, sústredíme tak všetku svoju energiu na úlohu, ktorá stojí pred nami a naša pozornosť bude na tom lepšie. V tomto prípade môžeme prirovnať našu myseľ k svalu. Ak vám to ide, posilňujete ju i seba. Keď čítate nahlas, precvičujete spojenie medzi vašou mysľou a hlasom v plnej miere, čo vedie k ešte vyššej pozornosti.

 

Obohacovanie slovníka

Keď ide o rozšírenie si slovnej zásoby, je veľký rozdiel medzi tým, keď slovíčka čítame nahlas alebo potichu. Keď čítame vety z diela krásnej literatúry nahlas, či už čítame dielo písané v slovenskom alebo cudzom jazyku, dostáva sa nám do uší nielen výslovnosť slova, ale aj jeho zasadený kontext v diele. Tak si ľahšie zapamätáme pre nás nové slová. Po prečítaní sa nám ešte ozývajú ako ozvena v hlave. Najlepšie urobíte, ak si vetu, v ktorej je nové neznáme slovo prečítate viackrát po sebe, aby sa vám nové slová usadili v hlave. Čítanie zahraničnej literatúry v pôvodnom jazyku je veľmi silný nástroj učenia sa cudzieho jazyka, obzvlášť, ak ide o memorovanie si slovíčok konkrétneho cudzieho jazyka.

 

Reč tela

Možno sa to nezdá, ale aj pri samotnom čítaní nahlas si precvičujeme reč tela a neverbálnu komunikáciu. Keď čítame nahlas, často si nevedome precvičujeme neverbálny prejav. Tak si lepšie natrénujeme schopnosť argumentovať neverbálnymi prostriedkami, mimikou a gestikuláciou.

 

Zlepšovanie schopnosti čítať a počúvať

Keď čítate nahlas, ste si viac vedomí vecí, ktoré čítate, počujete pri čítaní a učíte sa lepšej gramatike, štruktúre viet a pravopisu. Čítanie nahlas je dobrý spôsob, ako sa naučiť interpretovať javy, súvislosti a stále tak dôležitý kontext. Budete čítať efektívnejšie a s väčším obohatením samých seba, rozšírite si literárne obzory a skúsite si interpretovať text z viacerých uhlov pohľadu.

 

Oživenie atmosféry v triede

Na jednej strane, keď v triede žiaci čítajú ticho pre seba, môže to mať význam pre žiakov, ktorí majú problém s čítaním. Môžu sa pri ťažkostiach cítiť nepríjemne pred spolužiakmi, tiché čítanie odstraňuje stres. Avšak pri čítaní nahlas si spolužiaci často aj navzájom pomáhajú a prebieha medzi nimi príjemná interakcia a vzájomne sa podporujú a sú k sebe empatickí. Hlasné čítanie oživí triedu a žiaci sa môžu tak cítiť príjemnejšie a ľahšie trávia čas v škole.

Čítajte viac o téme: Efektívne učenie, Knihy
Zdieľať na facebooku