Hovorte so žiakmi o politike. Mala by mať na pôde školy svoje miesto

  Foto: Shutterstock

Patrí politika do škôl? To je otázka, ku ktorej odpovedi by mala viesť konštruktívna debata.

Jedna strana by mohla argumentovať, že deti by sa mali učiť hlavne všeobecné znalosti z predmetov a politika v osnovách nemá čo hľadať. Avšak druhá strana by mohla argumentovať, že „vyučovanie politiky“ na slovenských školách nebolo v kontexte súčasného zloženia slovenského parlamentu ešte nikdy také dôležité ako dnes a prinieslo by samé pozitíva do budúcnosti intelektuálnej výbavy terajšej mládeže. Vyučovanie politiky môže mať, samozrejme, rôznu formu a obsah a učitelia by museli vedieť dobre usmerňovať a moderovať diskusiu. Žiaci určite radi ocenia diskusie tohto typu, budú musieť sami premýšľať a aspoň na chvíľu pojde bokom memorovanie a do popredia sa dostane reálny život, čo môže pomôcť aj prvovoličom pri triezvom rozhodovaní v najbližších voľbách do VÚC  v roku 2017.

 

Na čo sa môžete so študentmi zamerať?

1. Kritická analýza televíznych debát

Politické debaty neboli vždy modelom umiernenej a dôstojnej diskusie, tobôž založenej na faktoch a nie na emóciách. Bolo to možné vidieť aj počas debát v rámci posledných parlamentných volieb do Národnej rady SR. Výstižným príkladom témy, ktorá vniesla do slovníka niektorých kandidátov skôr emócie a demagógiu než fakty, bola téma migračnej krízy. V takých momentoch je dobré zanechať si chladnú hlavu a zhodnotiť výroky politikov na základe miery ich fakticity alebo jej absencie. Tieto debaty vedia poslúžiť ako dobrý študijný materiál na diskusiu medzi žiakmi a učiteľom.

Pred začiatkom politickej debaty v televízii či rozhlase zadajte študentom urobiť si výskum na relevantné témy. Po odsledovaní politickej debaty budú následne študenti musieť fact-checkovať (overiť a skontrolovať výroky) politikov. Povedzte im, aby zhodnotili najsilnejšie a najslabšie momenty jednotlivých politikov v rámci faktickosti ich výrokov v diskusii. Tak si výborne posilnia kritické myslenie a analýzu a schopnosť rozpoznať politickú demagógiu od faktov.

 

2. Zorganizujte si svoje vlastné debaty

Počas vyučovania sa žiaci a študenti často nedostanú k vyjadreniu svojich myšlienok, hoci by veľmi chceli byť vypočutí a vyjadriť svoje názory. Triedne debate sú takou príležitosťou a sú u študentov obľúbené. Zadajte im tentoraz inú úlohu – spísať si zoznam tém, ktoré ich zaujímajú, týkajú sa ich školy alebo im skúste zadať úzko špecializovanú tému sám, tému, ktorá sa týka ochrany životného prostredia, môže ísť o klasický spor aktivisti za viac zelene v meste vs. developeri s projektom výstavby budov na citlivom mieste. Požiadajte ich, aby si pripravili silné argumenty z oboch uhlov pohľadu. Následne náhodne vyžrebujte, ktorá strana bude obhajovať ten-ktorý názorový rozpor a čeliť protistrane. Ako učiteľ spolu so zvyškom žiakov budete pozorne sledovať výmenu názorov a následne ju zhodnotíte. Žiaci sa zaručene nebudú nudiť, priučia sa remeslu kvalitného rečníctva a argumentácie a vyskúšajú si, ako to vyzerá, keď kandidát alebo politik obhajuje svoj postoj na určitú tému.

 

Učiteľ je v procese orientácie žiaka dôležitý

Učitelia by mali študentom pomôcť chápať súvislosti a participovať vo verejnej diskusii, ktorá siaha ďaleko za vyučovacie procesy v triedach. Predstavme si laboratórium. Vedeckí odborní pedagógovia by nikdy nevybavili študentov s výbušnými chemikáliami a „neposlali ich do divočiny“, aby sami objavili vlastnosti týchto chemikálií. Podobne si môžeme predstaviť triedy ako „diskusné laboratória“, v ktorých študenti hovoria s učiteľmi o pravidlách diskusie a rétorike a zlých následkoch neférovej diskusie, Je to diskutovanie o diskusiách. Je kľúčové, aby učitelia naučili študentov monitorovať politické diskusie, respektíve diskusie akéhokoľvek typu od politických, cez náboženské až po ekonomické.

Vysvetlite deťom, že komplikované problémy majú zriedkakedy jednoduché riešenia, a tak k nim treba pristupovať. Učitelia a rodičia by mali so svojimi deťmi hovoriť doma o kontroverzných témach a o to kritickejšie k nim pristupovať. Čím je téma spornejšia a diskutabilnejšia, tým väčšia je možnosť, že sa na ňu budú lepiť rôzne stereotypy, predsudky a nepodložené tvrdenia. Práve tie musia žiaci a študenti vedieť podrobiť vlastnej kritickej analýze s faktami a bez emócií, aby boli pri svojom aktívnom volebnom akte schopní kriticky analyzovať výroky politikov bez ohľadu na ich politickú afiliáciu.

 


Zdroj: weareteachers.com, huffingtonpost.com
Zdieľať na facebooku