Demagog.sk: Už 6 rokov kontroluje či politici hovoria pravdu

  Foto: EW / diskusia RTVS

Masmédiá by mali fungovať ako strážny pes demokratických procesov, inštitúcií a ľudí, ktorí pre nás pracujú. Radoví úradníci, ale aj vysokopostavení predstavitelia štátu musia byť pod verejnou kontrolou. Z praxe však vieme, že novinári vždy nestíhajú ísť v jednotlivých témach do hĺbky, ľudia si prirodzene v záplave informácií nepamätajú všetko, čo politici v minullosti povedali a kontrolné úrady nefungujú vždy tak, ako by mali. V takom prípade je veľmi prospešné, ak sa do kontroly politikov aktívne zapojí aj občianska spoločnosť. Jednou z takých občianskych iniciatív je projekt Demagog.sk.

 

Demagog.sk upozorňuje ľudí, že sympatie nie sú najdôležitejšie

Písal sa rok 2010, keď sa dvaja študenti Masarykovej Univerzity v Brne Matej Hruška Ondrej Lunter rozhodli iniciovať dobrovoľnícky projekt, prostredníctvom ktorého chceli dosiahnuť kontrolu prejavov politikov a ich výrokov. Ľudia sa často rozhodujú na základe sympatií voči politikom, čo však nie vždy hovorí o ich skutočnej čestnosti, prípadne odbornej pripravenosti. Práve tento projekt má ľudí upozorňovať na to, ak z úst politika vychádza zámerné klamstvo alebo zavádzanie. Ľudia by mali poznať pravdu. To, čo politici povedia, môže mať a má silný dopad na verejnú mienku. Overovanie pravosti výrokov politikov je kľúčové napríklad preto, aby sa znížila arogancia prejavu politikov a do určitej miery zlepšila politická kultúra, ktorá je v slovenskom prostredí nelichotivá, politici si musia dávať pozor, čo hovoria a ako to hovoria. Ako hovoria predstavitelia projektu Demagog.sk, „Politická diskusia má byť postavená na overiteľných faktoch a nie pocitoch.“ Projekt má veľkú podporu verejnosti, medzi ktorými sú známe osobnosti ako Michal Havran či Michal Handzuš.

 

Ako overujú pravdu?

Pracovníci projektu overujú výroky vyslovené najmä v politických diskusných reláciách, overovanie prebieha na báze získavania objektívnych dát a faktov, ktoré sa porovnávajú s výrokmi politikov. Výsledky overovania výrokov sú zobrazené vo forme štyroch typov kategórií: pravda, nepravda, zavádzanie neoveriteľný výrok.

Od založenia projektu sa už vymenili vedúci projektu a analytici výrokov, ktorými sú najmä vysokoľkolskí študenti. Tí môžu pomáhať projektu aj vo forme stáže. Získajú tak  neoceniteľné analytické schopnosti a naučia sa jednoznačne definovať, čo je fakt, nepravda či výrok, ktorý zavádza alebo ho nie je možné overiť. Na čele tímu už nastala obmena, medzi hlavnými predstaviteľmi projektu sú Matúš Sloboda alebo Richard Turcsányi. Matej Hruška naďalej ostal členom tímu. Mimo nich sa podieľa na projekte veľké množstvo stážistov a dobrovoľníkov. Momentálne overuje výroky 15 členov- senior a junior členov analytikov.

 

Expanzia projektu za hranice

Projektom Demagog.sk sa inšpirovalo veľké množstvo ľudí nielen na Slovensku aj v zahraničí. Českí analytici sa začali činiť dva roky po spustení projektu na Slovensku. Hneď rok na to sa k nim pridali maďarskí a poľskí kolegovia. Spolupracovali spolu pri voľbách do Európskeho parlamentu.

 

6 rokov tvrdej práce analýzy

Od začiatku projektu do marca 2016 urobil Demagog.sk veľké množstvo užitočnej práce, vďaka ktorej si už politici začali dávať pozor na to, čo povedia. Niektorí z nich už spomínajú Demagog.sk a miestami sa vyhýbajú odpovediam na otázky, prečo nechcú, aby boli ich výroky overované analytikmi. To je len dobrý signál. Za 6 rokov sa analytikom projektu podarilo overiť 11 500 výrokov vyslovenými 205 politikmi, v rámci čoho bolo spracovaných 550 analýz. O činnosti tohto tímu vyšlo v médiách 160 článkov.

 

Sľuby sa majú plniť

Popri overovaní výrokov sa demagog.sk paralelne púšťa do nového projektu s názvom Sľuby sa majú plniť. Na základe empirickej skúsenosti vieme, že politici nedodržujú svoje sľuby práve najdôslednejšie. Analytici vyberú konkrétne a vecné sľuby, ktorých realizáciu alebo nerealizáciu budú kontrolovať a následne tieto sľuby ohodnotia ako splnené, nesplnené, čiastočné splnené nesplniteľné. Je to projekt, ktorý ako samotné overovanie výrokov má tiež podporu verejnosti a to je len dobré.

 

 

 


Zdroj: demagog.sk
Zdieľať na facebooku