Novodobé technológie prinášajú úžitok, ale aj ohrozenie

  Foto: Bigstock

Technologický vývoj v 21. storočí prináša mnoho nových možností, spôsobov a nové druhy učebných pomôcok, ktoré ešte pred niekoľkými rokmi neexistovali. Pomocou relatívne lacných a ľahko dostupných pomôcok sú pedagógovia schopní osloviť širšie publikum takmer kdekoľvek na svete. Technický pokrok síce  prináša kreatívnejšie, a do určitej miery efektívnejšie spôsoby vyučovania, avšak prináša so sebou aj existenciu nových problémov, spojených s kyberšikanou a inými rizikami, ktoré v tradičnom vyučovacom procese prítomné neboli.

 

Dôležité je, aby súčasní učitelia boli pripravení a odhodlaní riešiť vzniknuté problémy, ktoré sa pri neustálom zlepšovaní učebných metód budú objavovať. Technické vymoženosti prinášajú hneď niekoľko výhod pre celú triedu. Spoločnosť digitálneho vzdelávania TES Global nedávnym prieskumom zistila,  že až 84% z 1000 materských škôl využíva vo  svojej výučbe nejakú formu technologickej pomôcky. Pedagógovia si však modernizáciu pochvaľujú a v budúcnosti rátajú s používaním ešte novších technológií, ako sú notebooky, tablety, bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom a pod.

 

Technológia pomáha zlepšiť kvalitu učenia zdravotne znevýhodneným

Viac technických vymožeností v triede môže zlepšiť kvalitou vzdelávania a zvýšiť šancu uspieť aj študentom so špeciálnymi potrebami alebo so zdravotným znevýhodnením. Technické prostriedky by mali byť nápomocné aj žiakom s poruchami učenia, ktorí sa riadia

individuálnym vyučovacím plánom.

 

Napríklad, ak si zoberieme žiaka, ktorý má dyslexiu. V prípade, že má v triede žiak prístup k potrebnej technike, ktorá mu umožní počúvať čítanie, alebo poskytuje vizuálnu pomoc knihou. Študenti s určitými problémami tak vedia oveľa ľahšie udržiavať krok so svojimi rovesníkmi. Všetky vizuálne, audio či iné technické prostriedky sú pri výučbe dôležité aj pre samotných učiteľov. Študenti pomocou techniky podávajú čo najlepšie výkony, ktoré pedagógovia zaznamenávajú a môžu ich výsledky porovnávať so staršími záznamami či inými študentmi.

 

Opačným príkladom je využívanie techniky v prospech pokročilých a šikovných študentov. Nové pokročilé zariadenia môžu učiteľom pomôcť venovať sa týmto študentom individuálne a stále ich nabádať k novým veciam. To nadaných študentov udržuje stále zapojených

a motivovaných, zatiaľ čo priemerní študenti sa učia vlastným tempom. Za každých okolností

môžu novodobé technológie pomôcť zvyšovať rýchlosť a kvantitu prijímania materiálu na všetkých študentov.

 

Nové príležitosti prinášajú nové nebezpečenstvá

Pre pedagógov, ktorí využívajú mnohé z novodobých nástrojov a vyučujú aj pomocou online technológií vznikajú nové problémy, spojené s komunikáciou prostredníctvom digitálnych médií, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo kyberšikany a iných nástrah internetu. Asi najväčšia nástraha, ktorej deti čelia je práve spomínaná kyberšikana. Ide o rôzne podoby šikanovania, ktoré prebiehajú v elektronickej forme, či už v podobe textu, emailu alebo webových stránok alebo sociálnych sietí. Okrem priameho šikanovania môže mať prenasledovanie aj podobu falošných profilov na soc. sieťach, nepovolené zdieľanie fotografií či vymýšľanie nepravdivých príbehov.

 

Dôsledky kyberšikany majú veľké dôsledky v reálnom živote. Táto skutočnosť sa viaže na samovražedné sklony, asociálne správanie, nízke sebavedomie, užívanie návykových látok a vážne emociálne problémy. Riziko kyberšikany sa výrazne zvýšilo najmä hromadným užívaním tabletov, notebookov a využívanie online vzdelávania, prostredníctvom digitálnej interakcie študentov. Podľa prieskumu, ktorý prebiehal v roku 2015 takmer 26% zo vzorky 15000 detí zažili aspoň nejakú formu kyberšikany v ich živote.

 

Pedagógovia  sa musia naučiť vnímať a rozoznávať príznaky kyberšikany u detí. Hoci  technológie prinášajú spomínané riziká, zároveň pre tieto problémy prinášajú v niektorých krajinách už aj riešenie. Mnoho škôl sa obracia na nové aplikácie a spôsoby, ktoré dokážu kyberšikanu identifikovať a zabrániť jej. Takouto aplikáciou je napríklad anglický KnowBullying alebo STOPit. Vďaka nim môžu pedagógovia  využívať všetky dostupné technológie a integráciu online možností do svojich učebných metód s pocitom, že vzniknutým problémom sa dá čeliť, respektíve existujú možné spôsoby ako pomôcť.

 

Zdieľať na facebooku