Sociálne vzdelávanie vs. neformálne vzdelávanie

  Foto: Bigstock

Sociálne učenie a neformálne učenie sú metódy vzdelávania, ktoré pedagógovia využívajú v procese vyučovania svojich študentov. Hoci sú rozdielne, obe ponúkajú niekoľko efektívnych sociálnych stratégií vyučovania.


Sociálne učenie je kognitívny proces, ktorý motivuje študentov rozšíriť svoje vedomosti na základe zvládnutie určitých úloh a procesu pozorovania i poučenia. Proces vyučovania sa odohráva v sociálnom prostredí, v ktorom môžu spomínané metódy žiaka starostlivo preveriť a učitelia môžu vyhodnotiť ich činy v porovnaní s ostatnými skupinami i jednotlivcami. Zvyčajne sú pre študentov modelované situácie alebo úlohy,  v ktorých napodobňujú správne reakcie pedagóga alebo ostatných študentov. Rozširovať hranice svojho chápania v rámci neformálneho vzdelávania môžu študenti prostredníctvom sledovania následkov alebo výhod spojených s činnosťou inej osoby. Napríklad, ak si niekto zaslúžil pokarhanie, študenti pozorujú správanie, ktoré tomu predchádzalo a snažia sa takémuto správaniu vyhýbať.

 

Na druhej strane, neformálne vzdelávanie je väčšinou improvizovaná forma vzdelávania, ktorá sa odohráva neplánovane. Z väčšej časti študenti získavajú vedomosti a rozvíjajú svoje schopnosti účasťou online diskusií a prezentácií, ktoré sa sústredia na aktivity a záujmy osobnosti. Neformálne vzdelania môžeme chápať ako nepredvídateľný vedľajší účinok pri vykonávaní bežných každodenných činností. Napríklad, ak vás zaujala nejaká téma a študujete o nej na internete, môže to byť forma neformálneho vzdelávania. Našli ste zaujímavý článok, štúdiu a celú ste si ju preštudovali. Aj preto sa neformálne vzdelávanie môže ľahko integrovať do eLearningu, teda online vzdelávania.

 

3 typy efektívneho sociálneho učenia

 

Dávajte dôraz na svoje konanie

Sociálne učenie je predovšetkým o sledovaní a následnom konaní. Postarať sa o aspekt „pozorovania“ má kľúčový význam napríklad aj pre online vzdelávanie. Pedagógovia by mali svojim študentom ukázať, ako vykonávať dané úlohy tým, že predchádzajú ich jednotlivé kroky, čo im umožní sledovať a uchovávať informácie, ktoré si potrebujú sami vyskúšať. Toto vzdelávanie by malo tiež obsahovať verbálne inštrukcie, napríklad vo forme výukového programu, živých prezentácií alebo prostredníctvom eLearnig scenáru, ktorý poskytuje okamžitú spätnú väzbu.

 

Simulovanie ako nástroj

Opakovanie nás robí schopnejšími, čo patrí aj pre sociálne učenie. Študenti sa učia dodržiavať požadované správanie a postupy, ktoré si následne vyskúšajú v skupine detí alebo v hre. Simulácia je ideálnym nástrojom pre tento typ vzdelávania, pretože študenti majú možnosť plniť úlohy na základe vlastných rozhodnutí, avšak bez akéhokoľvek rizika. Pred tým, než študenti vstúpia do reálneho života, poznajú samých seba a tiež všetky potrebné kroky a postupy.

 

Získať a udržiavať ich pozornosť

Vzdelávanie v sociálnom prostredí sa opiera o pozornosť žiaka. Ak sú študenti nepozorní, tak si jednoducho nebudú schopní ponechať kľúčové znalosti, ktoré potrebujú v reálnom svete. Preto musia pedagógovia postaviť učenie na presvedčivom obsahu a zaujímavom podaní. Musíte im jednoznačne vysvetliť fakt, že pre dosahovanie ich cieľov musia využívať vedomosti, ktoré získavajú práve teraz.

 

2 typy efektívneho neformálneho učenia

 

Ponuka neobmedzených možností

Jedným z najvýznamnejších prínosov neformálnej stratégie učenia je schopnosť pomáhať študentom kedykoľvek a kdekoľvek. Je potrebné mať pripravené výukové materiály a činnosti, ktoré môžete použiť na rozšírenie znalostí študentov vždy, kedy to je potrebné.  Využívajte dostupné technológie, aby ste sa mohli vzdelávať takmer všade a za každých okolností.

 

Vytvorte online študijné komunity

Neformálne učenie si zakladá na formovaní myslenia. Poraďte svojim študentom zoznam zdrojov, ako sú články a blogy, ktoré môžu využiť pre prístup k informáciám takmer neustále. V úlohe pedagóga povzbudzujte študentov, aby sa zapojili do online fóra a sociálnych sietí, kde môžu prevziať kontrolu nad svojimi myšlienkami a nápadmi.

 


Zdroj: elearningindustry.com

.

Zdieľať na facebooku