Počítačové hry a ich benefity pri vývine detí

  Foto: Bigstock

Počítačové hry majú v súčasnosti neskutočné rozmery v ich kvalite. Efekty, ktoré sa v hrách nachádzajú, príbehy, postavy, prostredie, obraz, zvuky a všetky tieto atribúty zaznamenávajú veľký progres hlavne vďaka technickému vývoju. Tento druh hier je však  často rodičmi odsudzovaný. Aj niektorí odborníci tvrdia, že niektoré počítačové hry negatívne ovplyvňujú náš mozog. Násilie preukazované v hrách označujú ako jeden z dôvodov, prečo sú mladí ľudia násilní a správajú sa extrémne a antisociálne. Napriek tomu psychológovia, ale aj vedci tiež tvrdia, že počítačové hry môžu byť naopak pre deti aj veľkým prínosom. Rozvíjajú detské myslenie a kreativitu.

 

Hranie počítačových hier mení našu fyzickú štruktúru mozgu rovnakým spôsobom, ako sa mení pri čítaní, hraní na klavíri i pri orientácii na mape. Tým istým spôsobom, ako môže cvičenie budovať svalovú hmotu, rovnako tak dopamín získaný prostredníctvom hrania môže posilňovať nervové obvody, ktoré budujú mozog.

 

Aké sú benefity hrania počítačových hier?

Psychológovia, detskí odborníci i vedci hovoria, že pozitív počítačových hier pri vývoji detí je viac a nemali by sme ich o ne ochudobňovať. Dôležité je ustrážiť si množstvo času, koľko deti pri počítačových denne strávia, resp. týždenne strávia a určiť si pevné pravidlá.

 

Tréning mozgu

Počas hrania videohier dostáva náš mozog skutočný tréning. V mnohé videohry k víťazstvu vyžadujú abstraktné myslenie a vysokú úroveň pohotovosti, čo v takejto miere deti nenaučia ani v škole.

 

Riešenie problémov

Logiku pri riešení problémov si dieťa nacvičiť pri známych hrách akou je napríklad Angry Birds. Dieťa vymýšľa kreatívne nápady, ako využiť všetky možnosti, ktoré má na to, aby bolo úspešné. Takto sa dieťa dostáva do problémov a ťažkostí, ktoré vak zvládne prijať a chce ich vyriešiť.

 

Koordinácia

Každý, kto si vyskúšal hranie videohier vie, že v niektorých hrách musíte bežať a strieľať zároveň, musíte šoférovať auto a zároveň plniť ďalšie iné funkcie. Práve táto činnosť si vyžaduje koordinovať výklad mozgu s pohybom našich rúk a prstov, čo sa bez značnej dávky vizuálno–priestorových schopností zvláda naozaj ťažšie. Výskumy dokazujú, že práve ikonické, vizuálne a priestorové zručnosti sa môžeme naučiť aj prostredníctvom hrania týchto hier. Dokonca výskumníci uvádzajú oveľa lepšiu chirurgickú zručnosť a obratnosť.

 

Manažment

Plánovanie a logistika sú ďalšími výhodami plynúcimi z hrania rôznych hier. Hráč sa učí zbierať predmety, ale v obmedzenom režime a musí sa rozhodnúť, čo bude pre jeho využitie zdrojov najlepšou možnosťou, takmer rovnako ako v reálnom živote. Herný tvorcovia tvrdia, že strategická hra, akou je napríklad SimCity inšpirovala mnohých dospelých ľudí, aby sa venovali kariére spojenej s dekorovaním a zariaďovaním.

 

Multitasking

Hráč musí sledovať vždy viacero vecí v jeden moment. Niekedy musíte sledovať, ako sa vaše mesto vyvíja, či vám nehrozia nejaké útoky, ako sú na tom zásoby vašich potravín, nerastných surovín a podobne. Pomocou takejto hry sa učí hráč kontrolovať a vnímať niekoľko vecí naraz, teda v podstate ide o trénovanie multitaskingu. Ak sa niečo nečakane zmení, vy ako hráč musíte hneď pohotovo reagovať a zvoliť inú, novú taktiku, pričom opäť paralelne spracúvate viacero informácií a procesov.

 

Presnosť

Akčné hry podľa vedcov štúdie na univerzite v Rochester trénujú mozog hráča tak, aby sa dokázal rýchlejšie rozhodovať bez väčšej straty jeho presnosti. V dnešnom svete je dôležité a potrebné, aby sme sa vedeli rozhodovať rýchlo, správne a presne.

 

Rozvíjanie čitateľskej zručnosti

Aby sme lepšie porozumeli obsahu hry a spôsobu hrania, ku každej hre dostanete pokyny. Mladí hráči sa ich snažia neignorovať, ale naopak, prečítajú si ich a nechajú si poradiť. Práve týmto sledovaním pokynov a deju hier získavajú hráči informácie a zlepšujú si svoju čitateľskú zručnosť. Hry nám čiastočne pomáhajú rozvíjať aj naše matematické schopnosti. Počas hry pracujete s číslami a ani si to neuvedomujete. Malé a nenáročné matematické operácie ako sčitovanie, odčitovanie, násobenie, delenie i kombinatorika naše schopnosti určite dostanú na vyššiu úroveň.

 

Testovanie hypotéz

Profesor vzdelávania James Paul Gee hovorí, že hranie počítačových hier je podobné ako práca a riešenie vedeckých problémov. Rovnako ako študent v laboratóriu aj hráč počítačových hier musí prísť s určitou hypotézou, napríklad, musí skúšať a kombinovať dopravné prostriedky, ktoré má k dispozícii, aby sa čo najrýchlejšie dostal do cieľa. Ak jedna hypotéza nefunguje, hráč sa snaží tú svoju vylepšiť alebo vymyslieť novú.

 

Okrem týchto výhod má hranie videohier mnoho ďalších benefitov ako zlepšenie pamäte a vyhodnotenie získaných poznatkov, lepšia schopnosť rozpoznávať obrazové informácie, lepšie orientovanie, koncentrácia, lepšie schopnosti vo výpočtovej technike, budovanie odvahy a schopnosti riskovať, skúsenosti v oblasti tímovej práce, prísnejšia sebareflexia,  kreatívnejšie tvorenie, zábavnejší prístup či cieľavedomosť a dosahovanie svojich cieľov. Samozrejme, že každá minca má dve strany a počítačové hry majú aj negatívne vplyvy, ktorým sa však dá ľahko vyhnúť, ak pri deťoch dohliadate na výber hier a vyhýbate sa agresívnym hrám.

 


Zdroj: raisesmartkid.com
Čítajte viac o téme: Počítačové hry a aplikácie
Zdieľať na facebooku