Stredná škola v cudzom jazyku je pre dieťa výhodou

Foto: Bigstock
  Foto: Bigstock

V súčasnosti je znalosť cudzieho jazyka úplne bežná vec a takmer každý zamestnávateľ od svojich uchádzačov požaduje aktívne používanie aspoň jedného svetového jazyka. Trendy navyše ukazujú, že tento tlak na jazykovú vybavenosť zamestnancov sa bude časom ešte zväčšovať. Pomôcť môžu jazykové kurzy, alebo ešte efektívnejšie môže byť poslať hneď dieťa na jazykovú strednú odbornú školu či bilingválne gymnázium.

 

Výhody bilingválneho štúdia

Štúdium v cudzom jazyku je podľa odborníkov benefitom v mnohých oblastiachČím skôr s cudzím jazykom deti začnú, tým lepšie ho budú ovládať a ľahšie sa ho budú učiť. Navyše pochytia aj správny prízvuk. Odborníci tvrdia, že detské mozgy sú pripravené už v troch rokoch prijať a naučiť sa cudzí jazyk.

Štúdium jazykov tiež vo veľkej miere zlepšuje kognitívne procesy ako vnímanie, učenie, pozornosť, predstavivosť  i samotné myslenie. Počas štúdia sa u študentov zlepšuje ich kreativita, schopnosť kritického myslenia, schopnosť viesť dialóg, riešiť problémy a hľadať riešenia.

Bolo tiež preukázané, že deti navštevujúce bilingválne školy disponujú väčšou duševnou flexibilitou, majú lepšie matematické schopnosti a výsledky v štandardizovaných testoch. Neučia sa len jeden cudzí jazyk, ale od základnej znalosti anglického jazyka svoje jazykové zručnosti rozširujú aj o niekoľko iných cudzích jazykov, čo vedie k ich lepším študijný výsledkom a úspechu.

Bilingválne štúdium otvára deťom dvere k zdrojom, k ľuďom, miestam a veciam, ktoré my ostatní nemáme alebo sme nemali šancu spoznať. Poznanie cudzieho jazyka im poskytuje konkurenčnú výhodu v hľadaní zamestnania a vytvára schopnosť hlbšie pochopiť a porozumieť ľudstvu a kultúre, ktorá obohacuje jeho život a jeho osobné skúsenosti.

 

Štúdium v cudzom jazyku na Slovensku

Po ukončení základnej školy má dnes dieťa už aj na Slovensku relatívne širokú škálu možností štúdia strednej školy v cudzom jazyku.

Otvorené hranice a rastúca migrácia obyvateľstva do veľkej miery ovplyvňujú trh práce i výchovno-vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa týmto skutočnostiam prispôsobujú práve cudzojazyčnou výučbou. Aj na Slovensku už preto môžete študovať nielen v jazyku národnostných menšín a v základnom anglickom jazyku, ale aj v ruštine, španielčine, francúzštine, taliančine, nemčine či dokonca v čínštine.

 

Počet študentov stredných škôl študujúcich v cudzom jazyku v SR

Typ Jazyk Žiaci spolu Počet škôl
Stredné školy slovenský 198193 703
slovenský a anglický -bilingválne 8090 49
slovenský a francúzsky -bilingválne 895 5
slovenský a španielsky -bilingválne 1280 7
slovenský a taliansky-bilingválne 216 1
slovenský a nemecký - bilingválne 981 6
slovenský a ruský - bilingválne 188 1
maďarský 10537 76
ukrajinský 109 1
nemecký 98 1
anglický 457 2
bulharský 17 1
Stredné školy Celková hodnota 221061 853
Zdroj: CVTI, Informácia k 15.9.2015.

 

Štúdium je náročnejšie

Študovať v cudzom jazyku a nie v tom materinskom však nie je také jednoduché. Študent musí zvládať náročné učivo i postupné zdokonaľovanie jazyka na jeho najvyššiu úroveň. Preto, ak sa vy sami rozhodujete, či svojim deťom túto možnosť ponúknete, zvážte aj náročnosť takejto školy a schopnosť vášho dieťaťa zvládať zvýšenú záťaž. Už počas otvorených dverí na školách na tieto zvýšené nároky na študentov pedagógovia upozorňujú. Napriek tomuto sa bilingválne stredné školy a gymnázia nemôžu sťažovať na počet záujemcov. Študenti a ich rodičia si dôležitosť a potrebnosť znalosti cudzích jazykov uvedomujú.

„Bilingválne stredné školy a gymnázia sú dobré pre rozvoj cudzieho jazyka pre študentov, ktorí sú ešte stále v mentálnom vývoji a v správnom veku na učenie sa a zdokonaľovanie cudzieho jazyka. Keďže veľa bilingválnych inštitúcii ponúka hodiny so zahraničnými lektormi, študenti majú šancu učiť sa jazyk ''first-hand'' od lektorov, ktorých materinský jazyk je práve ten, ktorý študujú. Tak isto počas štúdia vďaka škole môžu vycestovať do zahraničia, čo je ideálna šanca aplikovať ich jazykové zručnosti v praxi,“ hovorí študentka anglistiky a amerikanistiky Ivana Remková.

 

Študenti sa naučia touto cestou viac aj o samotnej kultúre a krajinách, kde sa hovorí jazykom, v ktorom študujú. Príprava na prípadné ďalšie štúdium v takejto krajine alebo hľadanie práce je tak bližšie k realite.

„Samotné vyučovanie sa prispôsobuje danému jazyku. Francúzska metóda spočíva v hľadaní logických súvislostí, odhaľovaní zákonitostí, práce s textom a menší dôraz kladie na memorovanie učiva. Žiaci študujúci na bilingválnych školách sú kreatívnejší, samostatnejší a sú schopní sa lepšie prispôsobovať meniacim sa podmienkam,“ popisuje výučbu francúzskeho jazyka riaditeľ Gymnázia Pierra de Coubertina Miroslav Vácha.

 

Študovali ste na strednej škole s cudzím vyučovacím jazykom? Napíšte nám o vašej skúsenosti do komentára pod článkom.

Čítajte viac o téme: Cudzie jazyky, Bilingválne vzdelávanie
Zdieľať na facebooku