Chcete mať šikovné deti? Zoznámte ich s umením!

Umenie pomáha rozvíjať myslenie detí viacerými spôsobmi. Rodičia však často jeho zmysel podceňujú.
Umenie pomáha rozvíjať myslenie detí viacerými spôsobmi. Rodičia však často jeho zmysel podceňujú. / Foto: Bigstock

Umenie má množstvo podôb a foriem, rôzne úrovne účasti detí, ktoré sa s ním zoznamujú v škole i mimo nej. Vedci tvrdia, že je vhodným nástrojom na podporu rozvoja detí. V čom teda spočíva čaro umenia?

 

Umenie v rôznych svojich podobách, ako hudba, maľba, divadlo, tanec je pre vývoj detí dôležité. Potrebujú totiž vedieť o svete oveľa viac, než je napísané v encyklopédiách a vyjadrené v číslach. Pomáha im udržať pozornosť, motivovať, regulovať emócie a tiež chápať iných. Práve vďaka umeniu sa dokážu naučiť interpretovať, kritizovať a využívať vizuálne informácie pri svojich rozhodnutiach. Navyše umenie je pre deti príťažlivé, preto je škoda, že v našom školskom systéme nemá väčší priestor.

Vizuálne umenie je, podľa odborníkov, neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou detského vývoja. Jeho potreba sa dostáva do popredia najmä dnes, keď spoločnosť kladie taký veľký dôraz na akademický úspech vyjadrený tabuľkami, známkami či bodmi. Vďaka umeniu sa deti dokážu učiť vlastným štýlom objavovania a uvažovania. Ak totiž budeme učiť deti iba čisté informácie, pripravujeme ich vopred na neúspech v živote. Oveľa viac totiž potrebujú prichádzať s nápadmi, hľadať a nachádzať vlastné cesty a riešenia, mať dostatok sebavedomia na pokusy a omyly. Preto odborníci radia, aby sme nenútili deti nasledovať príklady, ktoré im stanovíme my. Ak im ukážeme, ako presne má niečo vyzerať, zmeníme ich myšlienkový pochod a budú nás kopírovať namiesto toho, aby uvažovali vlastnou hlavou. Presne o tom je však umenie, nemá žiadne dopredu naplánované výstupy, je spontánne, s otvoreným koncom, učí deti myslieť, dôverovať svojej predstavivosti, svojim názorom a svojmu riešeniu problémov.

 

Foto: Bigstock

Umenie deťom významne pomáha

Jednou z kľúčových schopností, ktorú vďaka umeniu dokážeme rozvíjať, je kreativita. Keď sa však vedci pozreli na to, ako otestovať schopnosť ľudí myslieť kreatívne, teda ich schopnosť prísť s niekoľkými návrhmi riešení, zistili zaujímavý fakt. Ako deti sme kreatívni prirodzene, no časom túto schopnosť strácame.

V rámci svojho pokusu vedci testovali rovnakým spôsobom 1 600 detí, najprv v škôlke, potom na základnej a napokon na strednej škole. Až 98 % škôlkarov sa ocitlo v škále géniov v rôznorodosti myslenia. Na základnej škole, kde testy prebiehali medzi 8 – 10 ročnými deťmi, ich tam bolo už len 32 %. Vo veku 14 – 15 rokov sa za géniov v kreatívnom myslení už dalo považovať len 10 % z nich. Škôlkari, ktorí mali voľakedy schopnosť uvažovať rôznymi spôsobmi, ju počas školských rokov stratili. Takýto spôsob uvažovania je síce len jedným z viacerých, ktoré charakterizujú kreativitu, ale je zásadný, pretože práve z neho vychádzajú ďalšie charakteristiky kreatívneho myslenia. Je preto kľúčové, aby sme u detí podporovali rôznorodé myslenie a umenie je tou ideálnou cestou.

Nezostáva však len pri rozvoji kreativity. Traja vedci z rôznych amerických univerzít sa podujali zistiť, či umenie dokáže podporiť aj kognitívny a sociálno-emocionálny vývin u detí. Zamerali sa na 21 štúdií, do ktorých boli zahrnuté deti od 18 mesiacov až po 17 rokov.

Zistili, že študenti stredných škôl, ktorí sa učili o vizuálnom umení sa v priebehu dvoch rokov zlepšovali v geometrii, v porovnaní s rovesníkmi, ktorí sa umeniu nevenovali. Študenti divadla boli zase empatickejší a viac chápali názory, túžby a zámery ako študenti vizuálneho umenia a hudby. Žiaci základných škôl, ktorí sa tiež zúčastňovali divadelnej výchovy, dokázali lepšie kontrolovať svoje emócie.

Vedci však zistili aj to, že populárna teória o tom, ako dokáže hudba zvýšiť IQ, nesedí. Na druhej strane zborová hudba dokázala podnietiť pozitívne sociálne správanie už u štvorročných detí. Aj školáci na základných školách boli chápavejší k svojmu okoliu, ak sa venovali zborovej hudbe.

U detí v autistickom spektre sa vďaka divadlu zlepšovali ich sociálne schopnosti. Pozitívne výsledky vedci pozorovali aj v lepšej interakcii detí s ASD s deťmi, ktoré ASD nemali. Deti s ASD mali lepšie sociálne a kognitívne výsledky.

 

Foto: Bigstock

Umenie podporuje vývoj detí viacerými spôsobmi

Fyzický rozvoj

Pri umeleckých aktivitách dieťa využíva hrubú i jemnú motoriku, koordináciu medzi zrakom a hmatom. Tým, že deti kreslia, maľujú, tvoria, trénujú si jemnú motoriku, ktorú budú potrebovať neskôr pri písaní.

 

Sociálny rozvoj

Keď deti tvoria umenie, spolupracujú, učia sa podeliť sa, navzájom komunikovať, skúšajú svoje vyjednávacie a presvedčovacie schopnosti, učia sa prebrať zodpovednosť za upratanie priestoru na záver. Je to vlastne základ sociálneho učenia sa.

Keď si prezerajú umenie v jednotlivých epochách, učia sa o rôznorodosti a ako ju oceniť. Je pre ne ľahšie pochopiť, že ľudia majú hodnoty typické pre nich ako jednotlivcov a každý sa môže dívať na veci z iného uhla pohľadu.

 

Kognitívny rozvoj

U malých detí umenie podporuje rozvoj poznávacích a jazykových schopností, učia sa pomenovávať farby a tvary. Vidia, čo sa stane, keď zmiešajú dve základné farby a vytvoria tretiu novú. Staršie deti si zase trénujú pozorovacie schopnosti, ktoré sa im zídu pri vedeckých pokusoch, napríklad keď idú von, do lesa, dívajú sa na stromy, dotýkajú sa ich kôry, študujú tvar a farbu listov a potom ich kreslia po návrate do triedy. Tiež sa môžu rozprávať o svojich umeleckých výtvoroch a pocitoch, ktoré v nich vyvolávajú.

 

Emocionálny rozvoj

Vďaka kreatívnemu umeniu dokážu deti vyjadriť pocity a zážitky, na ktoré možno ešte nemajú dostatok slovnej zásoby. Môžu napríklad zvýrazňovať veci na ktorých im záleží a kresliť nadrozmerné predmety. Keď dostanú od nás pozitívnu spätnú väzbu, pomáhame im uvedomiť si vlastnú hodnotu a zvýšiť sebavedomie.

 

Predstavivosť a experimentovanie

Deti môžu vďaka umeniu vyjadriť svoju predstavivosť. Môžu skúšať, čo sa stane ak... Bez toho, aby sa museli obávať negatívneho hodnotenia. Napríklad, keď chcú zistiť, čo sa stane, ak vyskúšajú kresliť troma fixkami naraz. Dnes vytvoria dúhu, zajtra možno nájdu novú molekulu, ktorá pomôže vyliečiť rakovinu. Umenie podporuje rozvoj kreativity, ktorá je kľúčová pre inovácie. Kreatívni ľudia majú schopnosť vidieť viacero riešení jedného problému, prichádzajú s úžasnými nápadmi a dokážu využiť svoju predstavivosť. Umenie podporuje tieto zručnosti, jedinečné myšlienky a rôzny pohľad na veci.

 

Rozvoj kritického myslenia

Umenie tiež podporuje schopnosť hľadať riešenia problémov a kriticky uvažovať. Schopnosť rozhodnúť sa a vybrať si, ktorú si deti vďaka umeniu trénujú, využijú aj v dospelom živote. Keď môžu skúmať, myslieť, skúšať nové nápady, podporuje to ich kreativitu.

 

Lepšie výsledky v škole

Vedci dokázali, že existuje spojenie medzi umením a úspechom. Ak sa deti venujú umeniu pravidelne (tri hodiny denne tri dni v týždni počas celého roka) majú lepšie študijné výsledky, radi sa zúčastňujú matematických alebo fyzických olympiád, s nadšením píšu a tvoria.

Čítajte viac o téme: Umenie
Zdieľať na facebooku