Deti starších otcov majú nižšie IQ

  Foto: Bigstock

Deti, ktorých otcovia sú vo vyššom veku, dosiahli pri meraní poznávacích schopností horšie výsledky v porovnaní so svojimi rovesníkmi, ktorých otcovia mali okolo 20 rokov. Na druhej strane, vedci potvrdili presný opak u detí starších matiek. Zdá sa, že čím starší je otec, tým nižšie IQ majú jeho deti.


Závery austrálskej štúdie autora Johna McGratha a jeho kolegov z Inštitútu The Queensland Brain Institute, na Queenslandskej Univerzite, prinášajú zaujímavé fakty o tom, ako vek otcov ovplyvňuje vývoj ich detí. Nadväzujú na diskusiu, ktorá dáva do súvislosti vek otcov so zdravotnými problémami u potomkov, ako sú vrodené vývojové chyby, autizmus, schizofrénia, bipolárna porucha.

 

Vedci analyzovali dáta z obrovskej americkej štúdie, ktorá sledovala tehotné ženy od roku 1959 do 1965. Zamerali sa na 33 tisíc detí, ktoré sa v tomto období narodili. Porovnávali výsledky testov ich poznávacích schopností vo veku 8 mesiacov, 4 rokov a 7 rokov. Testy hodnotili schopnosti detí myslieť, zdôvodňovať, koncentráciu, schopnosť učiť sa, hovoriť, čítať, počítať, pamäťové schopnosti a motoriku, napríklad koordináciu. Do súvislosti dávali vek otca, matky a v jednej časti pridali aj sociálno-ekonomické ukazovatele, príjem a vzdelanie rodičov.

Priemerný vek otcov bol 28,4 v rozpätí od 14 do 66 rokov. Priemerný vek matiek bol 24,8, v rozpätí od 12 do 48. Výsledky priniesli pozoruhodné závery. Čím starší otec, tým horšie dopadli testy ich detí, s výnimkou motorických schopností. U matiek vedci pozorovali presný opak. Čím staršia matka, tým vyšší počet bodov deti dosahovali. Tento záver potvrdili aj predchádzajúce štúdie, vedci sa domnievajú, že dôvodom je, že staršie matky sa viac venujú svojim deťom.

Keď však vedci pridali do skúmania aj spomenuté sociálno-ekonomické ukazovatele, zmenili sa výsledky testov IQ detí u otcov i matiek. Napríklad, ak deti mali otcov starších ako 50 rokov, dosahovali výsledky nižšie o 6 bodov v porovnaní s deťmi, ktorých otcovia mali 20 rokov. Po pridaní faktorov príjem a vzdelanie,  rozdiel bol približne 2 body.

 

Ideálny pár – staršia žena a mladší muž?

Napriek tomu, že sa zdá, že najinteligentnejšie deti vychádzajú zo spojenia starších žien s mladšími mužmi, sú autori vo svojich vyjadreniach opatrní. Podľa nich je predčasné robiť takéto závery. Skôr by sa mala verejnosť oboznámiť s faktom, že biologické hodiny nie je pojem vyhradený výlučne pre ženy. Výsledky výskumu by mali byť súčasťou informačného balíka o vekom meniacej sa reprodukčnej schopnosti oboch pohlaví.

Ženy, ktoré už pri narodení majú všetky bunky, z ktorých sa neskôr vyvinú vajíčka, prirodzene strácajú možnosť mať potomstvo s rastúcim vekom. Naopak, u mužov sa predpokladalo, že spermie, ktoré muži vytvárajú po celý život, majú dostatočnú kvalitu na počatie. Nižšie skóre v IQ u detí starších mužov teraz dávajú autori štúdie do súvislosti s množiacimi sa dôkazmi o tom, že s vekom sa mení aj kvalita spermií. Tie mutujú, čím vytvárajú v DNA reťazci chyby. Aj drobné mutácie sa prenášajú na potomstvo a ovplyvňujú jeho vývoj. Podľa vedcov sa tieto zmeny pri zameraní na jednotlivca môžu zdať banálne, ale zo širšieho uhľa pohľadu nie je ich dopad na verejné zdravie zanedbateľný.

 

Napriek tomu, že sa o vplyve veku otca na jeho potomkov vedelo už dlhšie, vedci sa zhodujú v tom, že podobných výskumov je doteraz málo. Hladina testosterónu začína po tridsiatke pomaly klesať. Aj muži by preto nemali odkladať otcovstvo na neskôr. Ideálny na počatie je vek medzi dvadsiatkou a začiatkom tridsiatky. Samozrejme, že život má rôzne zákruty a nie vždy sa podarí mužom stať sa otcom v tomto období. Ak má muž po päťdesiatke a chce dieťa, musí sa pokúsiť spomaliť biologické hodiny. Podľa vedcov existuje priame prepojenie medzi šírkou pása a hladinou testosterónu. Tuk v okolí brucha sa spája s nižšou hladinou testosterónu, čo ovplyvňuje funkciu spermií. Preto prvý krok pre starších bezdetných mužov, ktorí chcú potomstvo, je zostať fit.

Vedci uzatvárajú, že v kontexte sociálnych a kultúrnych ukazovateľov je však vek otcov slabou premennou, oveľa významnejšiu rolu hrajú napríklad kvalitná výživa matky počas tehotenstva, zdravá životospráva batoľaťa, vzdelanie, podpora v domácom prostredí, kvalita škôl a pod.

 

Známe tváre, ktoré sa stali otcami vo vyššom veku

  • Bruce Willis sa stal otcom vo veku 57 rokov, keď sa mu narodila dcéra Mabel Ray Harris.
  • Hugh Hefner, syn Cooper Hefner sa mu narodil vo veku 65 rokov.
  • Robert de Niro privítal na svet svojho syna Elliota De Niro ako 54 ročný.
  • Paul McCartney sa stal otcom dcéry Beatrice Milly McCartney, keď mal 61 rokov.
  • Jack Nicholson mal syna Raymonda Nicholsona vo veku 55 rokov.
  • Michael Douglas, dcéra Carys Zeta Douglas sa mu narodila vo veku 58 rokov.
  • Charlie Chaplin privítal syna Christophera Jamesa Chaplin ako 73 ročný.
  • Alec Baldwin mal 55 rokov, keď sa mu narodila dcéra Carmen Baldwin.
  • Mick Jaggerov najmladší syn, Lucas Maurice Morad Jagger, sa narodil, keď mal hudobník 57 rokov.
  • Anthony Quinn bol najstarší z celebritných otcov, vo veku 81 rokov sa mu narodil syn Ryan.
Čítajte viac o téme: Oteckovia, Tehotenstvo, Výskum
Zdieľať na facebooku