Programovať sa učia už aj deti na základnej škole

Počítačová hra GalaxyCodr učí hravou formou programovať už aj deti na základnej škole.
Počítačová hra GalaxyCodr učí hravou formou programovať už aj deti na základnej škole. / Foto: GalaxyCodr

Nástup moderných technológii nás každý deň presviedča o tom, že svet IT už začína patriť stále mladším a mladším ľuďom a dopyt po kvalitných programátoroch neustále rastie. Na deti je vyvíjaný tlak, navštevujú niekoľko krúžkov, absolvujú jazykové, pohybové a IT kurzy, chodia na rôzne vzdelávacie podujatia. Ak však dieťa prejavuje záujem o moderné technológie, rodič môže urobiť niekoľko krokov, ako ho v tom podporiť. Netreba len mávnuť rukou, pretože mu môže výrazne zmeniť život. Napríklad kvalitných programátorov je na Slovensku stále málo.

Dnes je naozaj trendom, že čokoľvek robíme, robíme online. Vieme, že menšie deti majú prístup na internet a z toho môžu vyťažiť aj rodičia.  Deti sa tak môžu pripojiť na internet, stiahnuť si niektorú z aplikácii a venovať svoj čas hre, ktorá má zmysel. Takýmto spôsobom si rodičia môžu aj z pohodlia domova vychovať postupne malých programátorov.

Prečo hovoríme o deťoch a programovaní? Netreba totiž túto oblasť kategorizovať podľa veku, programovanie už dávno nepatrí len do sveta dospelých. O tom, že aj malé deti môžu začať postupne programovať, svedčí neustále vyššia ponuka hier a kurzov, vďaka ktorým sa už malí školáci učia kódovať. Práve v tomto veku sa však potrebujú vzdelávať hravou formou a práve preto vznikla nová interaktívna hra s názvom GalaxyCodr. Edukačná hra je vhodná pre deti od siedmich rokov.

 

Hra, ktorá vzdeláva

GalaxyCodr je didaktický softvér pre rozvoj základov programovania, ktoré okrem zručnosti vytvorenia vlastného softvéru rozvíja u dieťaťa kreatívne myslenie a schopnosť riešiť vzniknuté problémy. Prostredie ponúka vizuálne programovanie, kedy príkazy sú v tvare blokov a samotný kód sa skladá spôsobom ťahaj a pusti.

Vzdelávacia hra GalaxyCodr naučí dieťa princípy programovania a je vhodná pre učiteľov informatiky na základných školách, ktorí ju môžu využívať priamo na hodinách.

 

Foto: GalaxyCodr

 

Ako vyučovať za pomoci GalaxyCodr?

Dieťa môže programovať pomocou hry. Hra je založená na jeho logickom myslení. Má jednotlivé bloky s príkazmi, zároveň tu vystupujú jednotlivé postavy a hrdina, ktorý musí za pomoci programátorských schopností dieťaťa prekonať určité nástrahy.

Hra má využitie aj vo vyučovacom procese a je vhodnou pomôckou pre učiteľov informatiky, ktorí ju môžu aktívne využívať na svojich hodinách.  V pondelok 6. februára 2017 absolvovali prví učitelia informatiky školenie, na ktorom sa zoznámili s novou interaktívnou hrou. Učitelia sa tak oboznámili s možnosťami využitia hry priamo vo vyučovacom procese. Zhodli sa tom, že GalaxyCodr sa dá využívať pri práci s menšími deťmi a hra je vhodná už pre druhákov - tretiakov na prvom stupni základných škôl.

 

GalaxyCodr je k dispozícií na webovej www.galaxycodr.com a prístup k hre je zdarma.

 

Čítajte viac o téme: Počítačové hry a aplikácie
Zdieľať na facebooku