Čo je vzdelávacia metóda geniálna hodina a ako ju využiť doma?

Geniálna hodina síce pochádza z prostredia firmy, ale využiť ju možno aj pri vzdelávaní detí.
Geniálna hodina síce pochádza z prostredia firmy, ale využiť ju možno aj pri vzdelávaní detí. / Foto: Bigstock

Geniálna hodina síce pochádza z prostredia firmy, ale využiť ju možno aj pri vzdelávaní detí.

 

Geniálna hodina (genius hour), vychádza z praxe v spoločnosti Google. Zamestnanci spoločnosti môžu využiť 20% svojho pracovného týždňa na prácu na projektoch podľa vlastného výberu, pokiaľ to spoločnosti prinesie úžitok. Inovácie ako Gmail, Google News a Google Glass sú len niekoľkými príkladmi projektov, ktoré vychádzajú z tohto inovatívneho využitia času v spoločnosti. Je založená na myšlienke, že ak najmete tých správnych ľudí a umožníte im, aby sa venovali svojim vášňam, získate prekvapivé výsledky. Túto metódu je možné využívať aj pri vzdelávaní detí.

 

Ako použiť metódu geniálna hodina vo vzdelávaní?

Geniálna hodina spočíva v tom, že každý študent sa na danej hodine venuje tomu, čo uzná za dôležité pri jeho napredovaní. Mal by si stanoviť cieľ, postupne sa k nemu prepracovať bádaním, hľadaním, precvičovaním a skúšaním a po určitom čase, napr. po mesiaci, sa o svoje výsledky a úspech podeliť so spolužiakmi alebo rodičmi. Učiteľ alebo rodič slúži len ako pozorovateľ a pomocná ruka. Táto metóda dáva študentom príležitosť voľne štruktúrovaným spôsobom preskúmať svoje vlastné jedinečné záujmy. Terry Heick, zakladateľ a riaditeľ TeachThought, popisuje túto metódu ako čas, keď „majú študenti kontrolu nad výberom toho, čo študujú, ako to študujú a čo vďaka tomu produkujú alebo vytvárajú. Tento vzdelávací model podporuje bádanie, výskum, tvorivosť a samoštúdium.“

 

Má niekoľko jedinečných charakteristík, ktoré ho oddeľujú od ostatných prístupov k vzdelávaniu, a to, že je:

 • zameraná na študentov,
 • neorganizovaná,
 • zdôrazňuje dopyt a výskum,
 • autentická,
 • podporuje nové výzvy lebo vytvára nové problémy, ktoré je potrebné vyriešiť,
 • kreatívna,
 • účelová,
 • často kolaboratívna a spoločenská.

 

Výhody metódy geniálnej hodiny

Cieľom geniálnej hodiny je zapojiť študentov do riešenia problémov kladením správnych otázok a kritickým myslením. Umožňuje študentom flexibilitu pri výbere témy, prebádaní obsahu, ktorý je potrebný na to, aby sa dozvedeli viac o danej téme a pri riešení problému alebo prezentácií vybranej témy.

 

Hlavnými výhodami je:

 • propagovať, podporovať a modelovať tvorivé, inovatívne myslenie a vynaliezavosť,
 • umožniť študentom príležitosť objaviť či preskúmať jednu z ich vášní a podeliť sa o svoje učenie s ostatnými,
 • poskytnúť študentom príležitosť rozvíjať zručností, ktoré sú cenné počas celého štúdia no i potom a to: výskum, experimentovanie, spoluprácu, tvorivosť, riešenie problémov a kritické myslenie.

 

6 krokov, ako metódu geniálnej hodiny využiť pri domácom vyučovaní

Odborníci identifikovali šesť krokov, ktoré môžete podniknúť pri zavádzaní geniálnej hodiny do praxe v domácom vzdelávaní.

 

Krok 1 - INŠPIRÁCIA

Geniálnu hodinu vždy začnite inšpiratívnymi videami či obrázkovými knihami, ktoré môžete zdieľať so svojimi deťmi. Na záver im položte túto otázku: „Keby ste sa mohli niečo naučiť, čo by ste si vybrali?“

 

Krok 2 - ÚŽAS

Ďalším krokom je primäť deti k úžasu. Učitelia v škole študentom hovoria, čo sa budú učiť ďalej a deti nemajú na tento proces žiadny vplyv. Tento krok im pomáha prevziať zodpovednosť za vlastné učenie. Pomáha im formulovať to, čo sa radi učia a na čo sú zvedaví. Jedným zo spôsobov, ako to môžu urobiť doma je vytvoriť zoznam vecí, v ktorých sú dobrí a čo sa radi učia a robia. Keď študenti strávia nejaký čas brainstormingom a premýšľaním, s úžasom si uvedomia ako veľa oblastí ich zaujíma a koľko toho ešte nevedia.

 

Krok 3 - OTÁZKA

V tomto kroku sa deti zaviažu iba k jednej otázke, na ktorú budú odpovedať počas geniálnej hodiny. Preto by ich otázka mala byť veľkou otázkou, ktorá sa nedá tak ľahko vyriešiť. Odporúča sa, aby deti zdieľali svoje otázky s inými deťmi alebo rodičmi, aby sa navzájom povzbudzovali a kládli otázky, ktoré im pomôžu posunúť ich projekty vpred.

 

Krok 4 - UČENIE

Geniálnu hodinu môžete mať jeden, dva, tri alebo štyrikrát za  týždeň, v závislosti od vašej situácie. Deti by mali mať dosť času na napísanie básní, stavanie mostov, programovanie hier alebo na čokoľvek, o čo sa snažia. Počas tejto doby sa odporúča, aby s vami deti komunikovali o celom procese. Tieto aktualizácie budete potrebovať, aby ste sa ubezpečili, že deti sú na správnej ceste. Pomôžte im odpovedať na ich otázky alebo prekonať prekážky v ich pokroku.

 

Krok 5 - ZDIEĽANIE

V tomto kroku deti zdieľajú iba proces geniálnej hodiny. Čo sa dozvedeli? Čo by mohli urobiť inak, keby to urobili znova? Vieme, že pri neúspechoch sa môžeme veľa naučiť. Názory iných sú pre deti výborným spôsobom, ako získať spätnú väzbu.

 

Krok 6 - REFLEXIA

Reflexia je pre deti v procese učenia kľúčová. Požiadajte deti, aby sa zamysleli nad tým, ako pracujú na svojich projektoch. Môžete použiť dve jednoduché otázky:

 • Aká bola tvoja obľúbená časť geniálnej hodiny?
 • Čo dôležité si sa naučil?

 

Takýto druh reflexie donúti deti zamyslieť sa a jasne formulovať svoje názory a získané poznatky.

Zdieľať na facebooku