6 tipov na výchovu asertívnych detí, ktoré sa dokážu postaviť samy za seba

Dokázať primerane prejaviť svoj názor a rešpektovať pritom druhých nie je samozrejmosťou. Aj tieto veci sa učíme predovšetkým doma.
Dokázať primerane prejaviť svoj názor a rešpektovať pritom druhých nie je samozrejmosťou. Aj tieto veci sa učíme predovšetkým doma. / Foto: Janko Ferlic / Pexels

Dokázať primerane prejaviť svoj názor a rešpektovať pritom druhých nie je samozrejmosťou. Aj tieto veci sa učíme predovšetkým doma.

 

Veľmi vážnym dôsledkom pandémie v živote detí je strata možností precvičovať si bežné sociálne zručnosti. Hoci virtuálna socializácia pomohla mnohým deťom zostať vo vzájomnom spojení, nie je to to isté ako byť dennodenne vystavovaný rôznym sociálnym situáciám a zdá sa, že najmä menšie deti bojujú s niektorými sociálnymi zručnosťami.  No ako rodičia môžete spraviť veľa pre svoje dieťa, ktoré bolo nútené viac sa izolovať od svojich rovesníkov.

 

Výhody asertívneho správania pre deti

Byť asertívny môže byť v mnohých ohľadoch prospešné nielen pre deti, ale i dospelých. Zdravá asertivita sa považuje za zdravšiu formu komunikácie. Medzi jej výhody patria:

 

  • zvýšené sebavedomie a sebaúcta,
  • pochopenie a rozpoznanie svojich pocitov,
  • získavanie úcty od ostatných,
  • vylepšená komunikácia,
  • zlepšenie rozhodovacích schopností,
  • vytváranie dlhodobých vzťahov,
  • získanie väčšej spokojnosti so sebou.

 

Ako podporiť asertivitu u detí

1. Správajte sa k deťom s úctou

Deti vychovávané v rodinách, kde sú rodičia pevní, ale vnímaví, majú väčšiu pravdepodobnosť asertívneho správania. Keď stanovíte jasné limity a jasne oznámite svoje očakávania, dáte deťom príklad, ktorý majú nasledovať. Výskum zistil, že podpora silných vzťahov medzi rodičmi a deťmi pomáha deťom byť asertívnejšími. U detí vychovávaných v láskavom a rešpektujúcom prostredí je menšia pravdepodobnosť, že prijmú šikanovanie, a je tiež menšia pravdepodobnosť, že sa samy stanú tými, čo šikanujú iných.

 

2. Naučte deti, ako správne používať slovo nie

Každé dieťa prechádza obdobím, kedy na vyjadrenie svojho názoru alebo postoja hovorí slovo nie. Je potrebné prijať toto obdobie, pretože je veľmi dôležité pre ich ďalší vývoj. Keď naše dieťa povie „nie“, je potrebné prestať sa snažiť presvedčiť ho, že „v skutočnosti chcelo povedať áno“, naučíme ho tak, že „nie znamená nie“.

 

3. Dajte deťom vedieť, že ich názor sa počíta

Učenie detí, že na ich nápadoch a názoroch záleží, im ukazuje, že je ich právom vyjadrovať sa a byť vypočutý. Keď zapojíme deti do rozhodovacieho procesu, naučíme ich, že ich názory sa počítajú. Existujú dôkazy, že demokratický štýl rodičovstva, kde majú deti hlas, vedie k lepším sociálnym, akademickým a psychickým výsledkom. Existuje nespočetné množstvo každodenných príležitostí, ako deti naučiť, že ich názor je dôležitý. Keď ponúkneme svojim deťom možnosti na výber („Chceli by ste na večeru špagety alebo rizoto?“), naučíme ich vyjadriť svoje preferencie. Keď ich požiadame, aby nám pomohli alebo samy prišli s nejakým riešením, naučíme ich, že na ich pohľade na svet záleží. Keď sa ich budeme pravidelne pýtať, čo si myslia, zvyknú si, že je v poriadku prejaviť sa. Domov je tak prvé miesto, kde sa dieťa môže naučiť vyjadrovať svoj názor a zároveň počúvať  a akceptovať názory ostatných.

 

4. Opakovanie je matka múdrosti

Tak ako všetky veci, aj pravidelné precvičovanie asertívneho správania môže viesť k asertivite. Uvedomenie si toho, ako vaše dieťa komunikuje, vám môže pomôcť pri riešení konkrétnych problémov. Môžete pomôcť svojmu dieťaťu v precvičovaní vyjadrenia vlastného názoru kladením otvorených otázok: „Čo si myslíš o ...?“ Každodenné zážitky tiež poskytujú príležitosti na precvičovanie asertívneho správania. Deti nie vždy vedia nájsť vhodné slová na správne vyjadrenie svojho postoja, takže je dôležité dať im vhodné príklady, ktoré môžu používať. Pamätajte, že všímanie si a odmeňovanie asertívneho správania zvyšuje pravdepodobnosť jeho pravidelného opakovania. Keď svojmu dieťaťu poviete „Páči sa mi, ako si ...“ alebo „to bolo statočné, keď si ...“, posilňujete jeho asertivitu.

 

5. Buďte pre deti príkladom

Je známe, že rodičia sú pre deti vzormi. Vaše deti sledujú vaše správanie, aby sa dozvedeli, ako by mali komunikovať s ostatnými v rôznych situáciách. Keď sa sami správate asertívne alebo rešpektujete ich rozhodnutia názory a postoje, učíte svoje deti ako byť asertívni. Rodičia však nie sú jedinými vzormi. Deti sa môžu naučiť byť asertívne aj z kníh, filmov alebo televíznych programov zameraných na asertivitu.

 

6. Naučte deti ako asertívne vystupovať

Naučte deti triky, ako asertívne vystupovať, napríklad ako držať hlavu vzpriamene, keď sa rozprávajú s ostatnými. Môžete si tiež s deťmi zahrať hru na asertívne správanie. Vytvorte si modelovú situáciu a pokúste sa vyriešiť ju. Cviky na hranie rolí môžu deťom pomôcť precvičiť si, čo povedia nabudúce, ako to povedia (sebavedomý hlas) alebo kam sa pozrú (očný kontakt). Takéto precvičovanie im uľahčí sebavedomé a asertívne vystupovanie v reálnych situáciách.

Zdieľať na facebooku