7 základných životných zručností, ktoré pomôžu vášmu dieťaťu v živote uspieť

Podporovať dieťa v rozvoji niektorých zručností môže mať zásadný dopad na jeho budúcnosť. 
Podporovať dieťa v rozvoji niektorých zručností môže mať zásadný dopad na jeho budúcnosť.  / Foto: Shutterstock

Podporovať dieťa v rozvoji niektorých zručností môže mať zásadný dopad na jeho budúcnosť. 

 

Učitelia niekedy opisujú životné zručnosti ako zručnosti „naučiť sa učiť“, ktoré sa môžu rozvíjať prostredníctvom úmyselných každodenných aktivít. Ellen Galinsky, expertka na vývin detí a zakladateľka Inštitútu pre rodinu a prácu, vo svojej knihe Mind in the making popisuje sedem zručností potrebných na úspech vo všetkých aspektoch života vrátane školy, vzťahov a práce. Deti sa môžu tieto zručnosti naučiť už v ranom detstve a na ich život to môže mať zásadný vplyv.

 

Aké sú najdôležitejšie životné zručnosti pre deti?

1. Sústredenie a sebakontrola

Deti potrebujú poznať svoj harmonogram a mať zaužívané zvyky a postupy, tie totiž nielen vytvárajú pocit bezpečia, ale pomáhajú deťom naučiť sa sebakontrole a zlepšiť sústredenie. Porozprávajte sa so svojím dieťaťom o tom, čo môže každý deň očakávať. Usporiadajte svoju domácnosť tak, aby vaše dieťa presne vedelo, kam dať topánky, kabáty a svoje osobné veci. Sebakontrola je dôležitá schopnosť ovládania vlastného správania a zohráva dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľov aj v dospelosti. Je preto veľmi dôležité naučiť deti sebakontrole. Žijeme v uponáhľanom svete, ktorý rozptyľuje aj deti, takže tiché aktivity, ako je čítanie knihy alebo hry na rozvoj zmyslových aktivít môžu pomôcť vášmu dieťaťu spomaliť a trénovať sústredenosť.

 

2. Pohľad na vec z inej perspektívy

Premýšľanie o pohľade iného nie je pre väčšinu detí prirodzené, ale vhodnými cvičeniami ju dokážete správne rozvíjať. Diskutujte o pocitoch a motiváciách postáv v knihách, ktoré čítate, napríklad „Prečo by mačka a prasa nepomohli malej červenej sliepke?“ Zamerajte sa na to, ako sa ostatní cítia, napríklad „Alex bol naozaj smutný. Čo myslíš, čo môžeme urobiť, aby sa cítil lepšie?“

 

3. Komunikácia

Deti potrebujú každodenné osobné interakcie, aby si vybudovali zdravé sociálno-emocionálne zručnosti vrátane schopnosti porozumieť a komunikovať s ostatnými. Aj keď sa tempo, v ktorom tieto zručnosti rozvíjajú, môže líšiť, deti sa dokážu naučiť pozorne počúvať. Musia zvážiť, akú informáciu chcú komunikovať, a nájsť najúčinnejší spôsob, ako ju zdieľať. Rozhovory s dospelým môžu pomôcť pri rozvoji týchto zručností. Každý deň strávte čas počúvaním a reagovaním na svoje dieťa bez akéhokoľvek rozptyľovania.

 

4. Vytváranie spojení

K skutočnému učeniu dochádza, keď vidíme súvislosti a vzorce medzi zdanlivo nesúrodými vecami, hovorí Galinsky. Čím viac spojení vytvárame, tým väčší zmysel veci dávajú. Malé deti začínajú vidieť prepojenia a vzorce, keď triedia základné potreby pre domácnosť, ako sú hračky a ponožky. Jednoduché činnosti, napríklad výber oblečenia vhodného pre aktuálne počasie, im pomáhajú vytvárať potrebné spojenia. Pri každodenných činnostiach poukážte na abstraktnejšie súvislosti v živote alebo v príbehoch, ktoré čítate, napríklad „To je rovnaké, ako keď sme boli spolu v obchode.“

 

5. Kritické myslenie

Žijeme v zložitom svete, v ktorom sú dospelí nútení každý deň analyzovať informácie a rozhodovať o mnohých veciach. Jedným z najlepších spôsobov budovania kritického myslenia je voľná hra. Uistite sa, že vaše dieťa má každý deň čas hrať sa samo alebo s priateľmi. Deti prostredníctvom hry formulujú hypotézy, riskujú, skúšajú svoje nápady, robia chyby a hľadajú riešenia, naučia sa tak v ranom veku všetky základné prvky, ktoré sú potrebné pri budovaní kritického myslenia.

 

6. Prijímanie výziev

Jedna z najdôležitejších zručností, ktoré sa môže u detí v živote vyvinúť, je odolnosť, a teda schopnosť čeliť výzvam, odraziť sa od zlyhania a neustále sa snažiť ďalej. Deti sa učia čeliť výzvam, keď im vytvoríme také prostredie, aby dieťa nebolo obmedzené a zároveň, aby sa cítilo bezpečne. Povzbudzujte svoje dieťa, aby vyskúšalo nové veci a vystavilo sa primeranému riziku, ako je lezenie na strom alebo jazda na bicykli. Keď bude dieťa vyzerať pripravené, podporte ho, napríklad: „Myslím, že si pripravený naučiť sa zviazať svoje topánky. Skúsme to.“

 

7. Samostatné angažované učenie

Dieťa, ktoré miluje vzdelávanie, sa stáva dospelým, ktorý sa v živote zriedka nudí. Ak chcete povzbudiť lásku k učeniu, skúste obmedziť obrazovky a povzbudiť dieťa, aby veľa čítalo, hralo sa a skúmalo. Ukážte svojmu dieťaťu zvedavosť a nadšenie pre učenie spoločnou návštevou knižnice, spoločným hraním rôznych kreatívnych hier a najmä otvorenou komunikáciou o všetkom, čo vaše dieťa zaujíma.

Zdieľať na facebooku