Ako viesť deti k rodovej rovnosti? Odmietnite predsudky a podporujte deti naplno v ich rozvoji

Rodová rovnosť usiluje o rovnosť medzi mužmi a ženami v zmysle ich uplatnenia sa a možností, ktorú môžeme dosiahnuť iba odstránením spoločenských bariér a predsudkov.
Rodová rovnosť usiluje o rovnosť medzi mužmi a ženami v zmysle ich uplatnenia sa a možností, ktorú môžeme dosiahnuť iba odstránením spoločenských bariér a predsudkov. / Foto: Bigstock

Neobmedzujte deti v ich rozvoji schopností a výbere povolania hneď na začiatku. Nechajte ich rozvíjať sa naplno a povzbudzujte rovnako chlapcov i dievčatá. 

 

Rané detstvo je najdôležitejšou fázou vývinu človeka. Deti sa učia kognitívne, sociálne a emocionálne zručnosti, ktoré ovplyvňujú ich celoživotné vzdelanie, zdravie. Počas tohto obdobia sa dieťa učí porozumieť spoločnosti a prispôsobovať spoločenským normám a hodnotám. Na základe pohlavia sa deťom vštepujú aj určité spôsoby správania a očakávané vlastnosti a návyky. Chlapci sú vedení k tomu, aby neplakali, boli silní a vedeli sa presadiť sa medzi deťmi, kým od dievčat sa očakáva skôr to, aby boli jemné, milé, slušné, poriadne a vždy čisté. Chlapcom sa automaticky pripisuje logické a technické myslenie, kým dievčatám skôr estetickosť. A práve tieto normy, predstavy a predsudky, tieto očakávania a úlohy, ktoré sú kladené na mužov a ženy spoločnosťou a predstavy mužského a ženského je to, čo nazývame rodom (angl. gender).

 

Čo je to rodová rovnosť?

Rodová rovnosť usiluje o rovnosť medzi mužmi a ženami v zmysle ich uplatnenia sa a možností, ktorú môžeme dosiahnuť iba odstránením spoločenských bariér a predsudkov. Cieľom teda nie je potierať biologické rozdiely medzi mužmi a ženami, ale naopak pre každého jedinca bez ohľadu na jeho pohlavie vytvárať možnosti pre uplatnenie sa v živote podľa jeho schopností a daností.

 

Ako deti viesť k rodovej rovnosti?

Neobmedzujte aktivity vašich detí

Všetky deti majú právo na plné využitie svojho potenciálu, a to tak, že je im umožnené cvičiť akýkoľvek druh športu či hrať sa s akoukoľvek hračkou. Odborníci tvrdia, že obmedzovanie činností detí podľa pohlavia môže brzdiť ich vývin, pretože hračky, ktoré sa tradične zameriavajú na chlapcov, majú tendenciu rozvíja priestorové či technické zručností, zatiaľ čo hračky označené ako „dievčenské“ stimulujú väčšiu sociálnosť, estetické cítenie či starostlivosť. Keď sa deti obmedzia na jeden typ hry, ktorý sa očakáva od ich pohlavia, nedokážu si rozvíjať všetky dôležité zručnosti. „Mali by sme povzbudzovať chlapcov, aby robili„ dievčenské “veci, a tiež povzbudzovať dievčatá, aby robili fyzické a analytické („ tie chlapčenské “),“ hovorí Lise Eliot, profesorka neurovedy na univerzite v Chicagu. 

 

Buďte príkladom pre svoje deti

Počas každodennej starostlivosti o deti a domácnosť  ženy vykonávajú najmenej 2,5 krát viac neplatenej práce ako muži. Výsledkom je, že ženy majú menej času na seba, svoje vzdelávanie či odpočinok. Dajte svojim deťom správny príklad tak, že si s partnerom rozdelíte všetky domáce práce a starostlivosť o deti. Zapojte chlapcov do domácich prác od raného veku spolu s dievčatami. Deti rýchlo absorbujú a opakujú správanie, ktoré vidia a prežívajú v každodennom živote. Štúdia uverejnená v roku 2001 ukázala, že spôsob, akým mladí dospelí pristupujú k rozdeleniu prác v domácnosti medzi mužmi a ženami, priamo súvisí s rozdelením tejto práce v ich pôvodných rodinách. Je dobré viesť deti k tomu, aby pochopili, že starostlivosť o domácnosť je spoločnou aktivitou a každý jej člen má prispievať rovným dielom.

 

Precvičujte matematiku aj s dievčatami

Štúdie ukazujú, že rodičia chlapcov používajú viac čísel a numerických konceptov ako rodičia dievčat. Vo svojej knihe Ako vychovávať svoje deti bez rodových stereotypov Christia Brown, profesorka psychológie na University of Kentucky, odporúča, aby dievčatá narábali rôznymi spôsobmi s číslami každý deň. Vždy sa snažte stimulovať všetky kapacity, ktoré môže vaše mať dieťa, bez ohľadu na pohlavie.

 

Prestaňte používať rod na popísanie určitého správania

„Si ufňukaný ako baba“. „Buď silný ako chlap“. „To si sa pochlapil“. To je len zopár príkladov toho, aké zaužívané máme rodové stereotypy v mysliach. Keď použijete pohlavie na popísanie určitého správania, môžete tak vyslať signál deťom, že ich správanie nie je v poriadku, pretože majú iné pohlavie.

 

Všetky emócie sú prirodzené

Deti by mali vedieť, že môžu vyjadriť všetky svoje pocity, že neexistujú žiadne „dievčenské“ alebo „chlapčenské“ emócie. Chlapci by mali byť povzbudzovaní k tomu, aby rozvíjali svoju citlivosť. „Deti sú prirodzene láskavé, empatické a súcitné,“ vysvetľuje Judy Y. Chu, ktorá na Stanfordskej univerzite vyučuje kurz psychosociálneho rozvoja chlapcov.

 

Ukážte deťom rôznorodosť sveta

Žiť medzi ľuďmi rôznych spoločenských vrstiev, rás, národností a kultúr či vidieť zastúpenie týchto skupín v médiách pomáha deťom, aby pochopili, že rozmanitosť je súčasťou ľudskej povahy a nie niečo „odlišné“ od ich sveta.

 

Možno vďaka takémuto prístupu bude z vašej dcéry jedného dňa šťastná matematička či kozmonautka alebo z vášho syna úspešný tanečník alebo operný spevák. Dôležité je, aby našli v živote to, čo ich bude napĺňať a k čomu majú skutočne blízko. 

 

Dajte pozor na médiá

Americký prieskum ukázal, že štvorročné deti , ktoré sledujú televíziu tri až štyri hodiny denne bez dozoru, majú tendenciu až dvakrát častejšie tvrdiť, že chlapci sú lepší ako dievčatá. Rodičia by s nimi mali sledovať programy a hovoriť spolu o rodových stereotypoch, ktoré vidia na obrazovke. „Je pre nich dobré, ak majú schopnosť kriticky vyhodnotiť, čo vidia,“ vysvetľuje Judy Y. Chu.

 

Jayneen Sandersová, autorka, vydavateľka a obhajkyňa výchovy k rodovej rovnosti doma i na školách hovoríDeti sa nerodia s predstavou, že jedno pohlavie je lepšie a silnejšie ako druhé. Kým ich niekto nepresvedčí o opaku vedia, že medzi nimi nie je žiadny rozdiel.“ Úlohou nás rodičov je aj to, aby sme dievčatá povzbudzovali rovnako ako chlapcov, aby si dôverovali a boli odvážne. 

Zdieľať na facebooku