Vychovajte optimistu. Bude sa mu žiť ľahšie!

Optimistickému dieťaťu sa ľahšie zvládajú životné prekážky.
Optimistickému dieťaťu sa ľahšie zvládajú životné prekážky. / Foto: Bigstock

Prečo sa zamerať na výchovu optimistického dieťaťa?

                                            

Existuje mnoho dôvodov prečo podporovať optimizmus u detí, vrátane dlhodobých pozitívnych vplyvov na ich duševnú a telesnú pohodu. Správnym prístupom pomôžete deťom vidieť, že chyby sú príležitosťou pre rast. Deti, ktoré sa učia byť optimistické sú lepšie v riešení problémov a dokážu byť nezávisle a s dôverou pristupovať k životu.

 

Výhody optimizmu

Správa, ktorú vydala klinika Mayo s názvom Pozitívne myslenie: Zastavte negatívny rozhovor naznačila, že pozitívny náhľad na život a zameranie sa na pozitívne myslenie má viaceré zdravotné prínosy:

  • Dlhší život.
  • Nižšiu mieru depresie.
  • Väčšiu odolnosť voči bežnému prechladnutiu.
  • Lepšiu psychickú á a fyzickú pohodu.
  • Znížené riziko úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia.
  • Lepšie zvládanie ťažkostí počas stresu.

 

Spojenie medzi silnejším imunitným systémom a pozitívnym myslením bolo preskúmané v štúdii Optimizmus a vaše zdravie z roku 2008, ktorú realizovala Harvard Medical School. Výskumníci dali každému zo 193 dobrovoľníkov spoločný respiračný vírus a zistili, že tí, ktorí mali pozitívny typ osobnosti, mali menšiu pravdepodobnosť prejavenia symptómov vírusu.

 

Tipy, ako vychovať optimistické deti

1 | Prestaňte sa sťažovať

Čím viac stonáte o problémoch s peniazmi alebo o ťažkom dni v práci, tým je pravdepodobnejšie, že sa vaše deti naučia robiť to isté. Namiesto toho skúste hovoriť o veciach, ktoré sa vám podarili, napr. „Dnes som úspešne dokončil veľký projekt v práci“. Zahrajte sa počas večere hru Tri veci. Každý člen domácnosti musí povedať tri pozitívne veci, ktoré sa mu počas dňa prihodili. Môže to byť čokoľvek, dobrý obed, úspešná schôdzka v práci, milé stretnutie na ulici... Dôležité je zamerať sa na pozitívne veci, aby si človek aj počas toho dňa, kedy si myslí, že je všetko zlé, mohol uvedomiť, že sa predsa len niečo podarilo. Ak toto cvičenie naučíte deti už v detstve, dokážu sa aj v dospelosti počas ťažkých situácií zamerať na pozitíva. Ak sa musíte sťažovať na niečo pred svojimi deťmi, spravte to tak, aby to nevyznelo pesimisticky. Naučte ich, čo to znamená vidieť veci s nadhľadom. Povedzte napríklad: „Táto premávka je dnes naozaj hustá, ale nevadí, lebo na druhej strane spolu môžeme stráviť viac času v aute.“

 

2 | Dajte deťom pocit dôležitosti

Deti si nevytvoria optimistický postoj, ak nemajú príležitosť dokázať svoju hodnotu. „Je potrebné zveriť deťom dokončenie niektorých úloh, aby sa cítili schopné,“ poznamenáva Tamar Chansky, Ph.D., detský psychológ a autor knihy Osloboďte vaše dieťa od negatívneho myslenia. Úlohy musia byť primerané veku, pretože ide o to, aby deti uspeli. 2-ročné dieťa môže pozdvíhať a poukladať svoje hračky, 3-ročné dieťa môže dať špinavé oblečenie do prádelného koša, 4-ročné dieťa môže pomáhať ukladať riad do umývačky, 5-ročné dieťa môže vyniesť odpadkový kôš, a 6-ročné môže povysávať.

 

3 | Podporte rozumné riskovanie

Všetci rodičia sa snažia chrániť deti pred zranením. Ak však zo strachu zakazujete deťom vyskúšať novú aktivitu, podkopávate ich dôveru - a povzbudzujete pesimizmus. Jednoducho musíte pustiť opraty, zdôrazňuje poradca pre rodičov Michael Thompson, Ph.D., autor Homesick and Happy: How Time Away From Parents Can Help a Child Grow. Nechajte svojho predškoláka hrať samého na záhrade alebo vonku s inými deťmi. Postupom času môžete vyskúšať väčšie riziká. „Nechcete predsa, aby sa vaše dieťa obávalo skúšať nové veci,“ hovorí Dr. Thompson.

 

4 | Vyhnite sa denným správam v televízií

To neznamená, že by ste nemali podporovať záujem detí o súčasné udalosti, ale vypnutím televízora v čase správ sa môžete vyhnúť tomu, aby sa deti začali báť - najmä keď sú príliš mladé na to, aby porozumeli kontextu.

 

5 | Používajte optimistické frázy

Naučte deti čeliť negativite s pozitívnym prístupom. Deti sa učia pozorovaním rodičov, dávajte si preto pozor na to, ako sa pred deťmi vyjadrujete. Ak chcete, aby vaše deti nazerali na veci pozitívne používajte frázy ako:

„Chyby mi pomáhajú učiť sa.“ Namiesto „Nikdy to nerobím správne!“

„Musím zistiť viac informácií“ Namiesto „Nerozumiem tomu.“

Toto je moja najlepšia práca.“ Namiesto „Takto to stačí.“

„Skúsim to urobiť inak“. Namiesto: „ Vzdávam to.“

Zdieľať na facebooku