Čo by mali deti vedieť o digitálnom svete, kým sa do neho dostanú

Technológie sú všade. O to dôležitejšie sa stáva, aby sme im rozumeli my i naše deti.
Technológie sú všade. O to dôležitejšie sa stáva, aby sme im rozumeli my i naše deti. / Foto: Bigstock

Technológie sú všade. Od smartfónov, cez tablet, notebook sa technológie stali neoddeliteľnou súčasťou detských životov. Digitálna gramotnosť je znalosť a schopnosť používať tieto zariadenia, ale aj rozumieť informáciám, ktoré vďaka týmto zariadeniam získavame.


 

Prečo je digitálna gramotnosť pre deti dôležitá?

Rastúci počet prípadov kyberšikany, či rôznych foriem útokov prostredníctvom sociálnych médií sú dôkazom, že deti treba náležite pripraviť na digitálny svet.  Ako uvádza štúdia Norton Online Family Report, takmer 62 percent detí na celom svete malo v určitej forme negatívnu skúsenosť v online prostredí. Až 4 z 10 detí zažili kyberšikanu alebo boli kontaktovaní cudzou osobou. Aj napriek týmto skutočnostiam štvrtina dospievajúcich uvádza, že ich rodičia nevedia, čo robia online. Digitálna gramotnosť neznamená len vedieť si pustiť video na Youtube alebo skontrolovať Facebook. Digitálna gramotnosť zahŕňa celú škálu tém a to najmä:

  • Bezpečnosť na internete
  • Zanechávanie digitálnych otlačkov na internete
  • Kyberšikana
  • Etika v online prostredí

     

Čo by ste deti mali naučiť

Pozor na obsah

Jedným z najdôležitejších aspektov digitálnej gramotnosti je schopnosť vyhodnotiť obsah na internete. Deti by mali vedieť, čo odosielajú, zdieľajú a prezentujú online. Každý článok, fotografia a video, ktoré uverejňujú, zdieľajú alebo komentujú, hovorí niečo o tom, kto sú. Uistite sa, že sa deti naučia, ako narábať s množstvom dostupných informácií. Okrem toho deti musia byť schopné rozlišovať medzi kvalitným obsahom a sporným obsahom. Naučte ich overovať informácie predtým, ako ich zdieľajú.

 

Nestráňte sa technológií

Niektorí rodičia si myslia, že najlepší spôsob, ako sa vyrovnať s digitálnou dobou je zakázať deťom používať všetky technologické zariadenia. Namiesto toho, aby sa zoznámili s vecami, ktoré sú k dispozícii ich deťom a učili sa spolu s nimi, radšej predstierajú, že neexistujú. Ale to, bohužiaľ, nie je skutočný svet a nie je to pre dieťa vôbec užitočné. Je oveľa vhodnejšie dieťa naučiť každé zariadenie používať správnym spôsobom a vysvetliť ich pozitíva i negatíva.

 

Základy etiky na internete

Čo najskôr treba deti naučiť základom, ktoré sú v dnešnej dobe veľmi potrebné. Nemali by napríklad zdieľať informácie, fotografie ani videá o inej osobe bez ich povolenia. Musia tiež rešpektovať prácu iných ľudí, to znamená, že sťahovanie hudby, videí, dokumentov, kníh a podobne bez povolenia nie je prijateľné. Pri komentovaní či diskutovaní by sa mali správať slušne. Slušnosť musí byť dodržiavaná bez ohľadu na to, či ide o rozhovor zoči voči alebo diskusiu na internete.

 

Naučte ich ako byť na internete v bezpečí

Nikdy nedovoľte, aby vaše deti boli online skôr, ako sa s nimi porozprávate o online bezpečnosti. Základné pravidlá bezpečnosti, ktoré treba deti naučiť sú:

  • Nezverejňovať žiadne osobné údaje
  • Nekomunikovať s cudzími ľuďmi
  • Nezverejňovať svoje heslá
  • Poriadne si premyslieť, aké fotky a videá samého seba dieťa uverejní. Na internete budú navždy, každý ich môže vidieť či stiahnuť.

 

Predtým, ako začnete zaúčať deti do digitálnej gramotnosti, je potrebné pozrieť sa na svoje online správanie. Koľko času trávite za počítačom? Ako diskutujete na internete? Čo o sebe zdieľate? Dôležité je pochopenie, že vaše používanie technológií ovplyvňuje správanie vášho dieťaťa. Je zároveň potrebné deti naučiť, že aj v online prostredí nesú zodpovednosť za každý svoj čin. Čím skôr začnete deti pripravovať na online prostredie, tým lepšie.

Čítajte viac o téme: Technológie
Zdieľať na facebooku