Čo ženie partnerov k nevere?

  Foto: Unsplash

Nevera je stará ako ľudstvo samo. Každého človeka k nej však ženie čosi iné.

 

Nevera medzi partnermi sa v spoločnosti objavuje už od nepamäti. Pre niekoho môže byť neverou dokonaný pohlavný styk, iný je presvedčený, že zhrešiť je možné už myšlienkou. Niekto sa cíti viac ohrozený fyzickou neverou, pre iného je väčšou hrozbou duševná nevera. Dokonca aj virtuálna nevera môže mať všetky sprievodné znaky a dôsledky tej reálnej. A čo nevera a dôvera? „Nielenže majú spoločný slovný základ, ale spravidla fungujú ako spojené nádoby. Nevera ničí dôveru, nedôvera provokuje k nevere,“ vysvetľuje známy český psychológ a manželský poradca Petr Šmolka vo svojej knihe Nevěra. Pro podváděné a podvádějící.

 

Nie je nevera ako nevera

Za každým „úletom“ sa skrýva nejaká príčina. Motivácií k mimomanželskému vzťahu, flirtu, sexu môže byť niekoľko - nevydarené manželstvo, túžba po „zakázanom ovocí“, túžba po zmene, promiskuita jedného z partnerov ako jeho osobnostná črta, emočná nezrelosť, pochybnosti o vlastnej hodnote, narcizmus a mnoho iného. Na základe týchto pohnútok v správaní partnerov možno rozlišovať rôzne druhy a typy nevier. Poďme sa spoločne pozrieť na niektoré typy a formy nevier, ktoré existujú.

 

Adrenalínové nevery

Základom tohto typu nevier je vzrušujúci pocit rizika a nebezpečenstva z prezradenia či pristihnutia. Môže ísť o pomer s vydatou ženou, ktorej manžel sa nečakane predčasne vráti zo služobnej cesty. Podobným pôžitkom môže byť i mimomanželský sex v prázdnom kupé vlaku, zvlášť keď sa doň na najbližšej stanici nahrnie masa ľudí cestujúcich ráno do práce.

 

Bulímické nevery

Bulímia je považovaná za jednu z foriem porúch príjmu potravy, expresívne ju možno označiť sa „chorobnú žravosť“. Čo to má však spoločné s neverou? U sexuálneho bulimika je dominantná jeho potreba okamžitého uspokojenia jeho sexuálnej „žravosti“, pri ktorej idú bokom akékoľvek etické či estetické hľadiská, dôležité je množstvo „potravy“. Ide o nutkavé správanie, ktorého zdrojom môže, ale nemusí byť extrémne zvýšené sexuálne libido (apetít).

 

Cestovateľsko – pionierske nevery

Toto pomenovanie v prapôvodnom význame označovalo dobývanie nepoznaných, ťažko dostupných, niekedy doslova „panenských“ území. Dominantným objektom záujmu tu bývajú partneri s nulovými sexuálnymi skúsenosťami – panny a panici. Niekedy môže ísť o vlastnú neistotu, totiž, keď ten druhý nebude mať možnosť porovnávať nás s inými partnermi, ľahšie sa uspokojí s tým, čo mu sme schopní poskytnúť. Niekedy sa môžeme snažiť o to, aby sme sa pre toho druhého stali niekým skutočne významným – tým prvým alebo tou prvou.

 

Debilné nevery

Ide v nich o kombináciu viacerých odlišných motivácií, ako „sexuálna bulímia“, stav opitosti, kedy sa výrazne znižujú ovládacie a rozpoznávacie schopnosti a „zábrany idú bokom“, dočasne zvýšený sexuálny apetít, či jednoducho povedané, z vlastnej hlúposti sa nechať opantať partnerom, ktorý v inkriminovanej chvíli dokáže úspešne maskovať svoju „chlípnosť“.

 

Emancipačné nevery

Extrémna závislosť na manželovi, ktorý intenzívne neopätuje našu lásku nás vedie k snahe vyviaznuť z tohto vzťahu, z tejto závislosti, a to práve nadviazaním vzťahu (krátkodobého alebo dlhodobého) s iným partnerom – v duchu hesla: „Ak nájdem uspokojenie inde, nebudem tak trpieť tým, že ho nenachádzam vo svojom manželstve“. Paradoxom je, že takto extrémne závislému partnerovi nepomôže v procese odpútavania sa ani jeho vlastná nevera. Práve naopak, neverou zvýšené emočné a sexuálne nabudenie môže našu túžbu po opätovanej manželovej láske a blízkosti ešte zintenzívniť.

 

Fantazijné nevery

Fantazijné predstavy „aké by to bolo krásne, keby ...“ , denné či nočné snenie o virtuálnom partnerovi s internetového chatu alebo kolegovi z práce, o niekom, koho denne stretávame, pričom tento objekt nemusí mať o našom záujme najmenšie tušenie. To všetko je súčasťou fantazijných nevier, ktorých sprievodným znakom býva odtrhnutie od skutočnosti, emočné alebo sexuálne odmietanie súčasného partnera, depresívne stavy, strata kontaktu s reálnym životom a podobne. Svetlou stránkou fantazijných nevier je fakt, že tieto predstavy nám môžu pomôcť preklenúť partnerské krízy a s nimi súvisiace náročné životné etapy.

 

Gurmánsko – labužnícke nevery

Čo sa ukrýva za týmto kurióznym názvom? Ide v ňom o nevery „fajnšmekrov“, akési nevery na prilepšenie alebo, ak chcete, čerešničky na torte. Títo tzv. gurmáni sú vo svojich vzťahoch v zásade spokojní, avšak realisticky akceptujú skutočnosť, že žiadny vzťah im nemôže prinášať celoživotný pocit absolútneho uspokojenia a naplnenia. Majú teda potrebu si ho „okoreniť“. Aj tu však treba mať na pamäti, že s jedlom rastie chuť!

 

Homosexuálne nevery

Je to vôbec možné? Áno, je! Jednou z alternatív takejto nevery je ojedinelá alebo krátkodobá mimomanželská homosexuálna epizóda heterosexuálne orientovaného partnera, ide o tzv. experimentovanie, vyskúšanie niečoho nového, iného, doposiaľ nepoznaného. Druhou alternatívou je prejavenie, odhalenie latentnej, doposiaľ skrytej, pravej homosexuality, a to až po niekoľkoročnom heterosexuálnom súžití. Zdá sa vám to nereálne? Spoločenské tlaky a normy väčšinovej spoločnosti môžu viesť k javu, ktorý doteraz nie je až taký vzácny – človek si sám nemusí byť vedomý svojej pravej sexuálnej orientácie.

 

Charitatívne nevery

„Mne to nič nespraví, a keď tým môžem druhému poskytnúť štipku tej radosti, tak prečo nie?!“ Aj tak by sa dala vysvetliť charitatívna nevera, čiže nevera zo súcitu, ľútosti, priateľstva či ochoty vyhovieť druhému.

 

Incestné nevery

V tomto prípade nejde o incest v pravom zmysle slova. Radíme sem nevery týkajúce sa nepokrvných príbuzenských väzieb, napríklad vzťah nevesta – svokor, zať – svokra, otčim – nevlastná dcéra, macocha  - nevlastný syn, a im podobné. Patria sem aj nevery výrazne mladších slobodných dievčat s podstatne staršími ženatými mužmi. Tieto mladšie slečny ako by hľadali vo vzťahu s partnerom náhradu či pokračovanie vzťahu s otcom. Buď s tým, ktorého v detstve či počas dospievania nemala („nezažila“), alebo s tým, na ktorom bola vo formujúcich vývinových fázach značne fixovaná. Platí to aj naopak, kedy ide o neveru mladých slobodných mužov, milencov starnúcich žien. Aj tu ide o hľadanie vzťahu s rodičovskou postavou, tentokrát matkou.

 

Junácke nevery

Sú to nevery, ktorých sa dopúšťajú muži i ženy za tzv. zenitom, čím si potrebujú dokázať, že sú ešte stále zdatnými junákmi či devami. U žien sa tento typ nevier spája tiež s dlhoročnou nevšímavosťou ich manžela.

 

Kompenzačné nevery

Je to najčastejšie sa vyskytujúci typ nevier, či mimomanželských vzťahov. V novom vzťahu hľadám niečo, čo sa mi v tom súčasnom vzťahu (manželskom) nedostáva. Sex, nehu, obdiv, duševné porozumenie, pokoj, aktivitu, ochotu zdieľať svoje záujmy a hodnoty, možnosť starať sa o niekoho a naopak byť „obletovaný“.

 

Lovecké nevery

Neverník „lovec“ sa nápadne podobá na neverníka „bulimika“, rozdiel medzi nimi je v tom, že objekt záujmu si nevyberá „bez ladu a skladu“, ale volí v tomto výbere systematický postup. Svoje milostné úspechy si častokrát písomne zaznamenáva a je na svoje konanie hrdý.

 

Masochistické nevery

Tento typ nevier sa nesie v duchu hesla: „viem, že sa budem trápiť, ale dobre mi tak“. Situácie, ktoré sú často dlhodobo spojené s intenzívnym vnútorným emocionálnym rozpoložením. Značnú bolesť prinášajú aj vzťahy s rizikovými partnermi, napríklad s alkoholikmi, hysterikmi alebo s partnermi nadmerne promiskuitnými. Muž s napríklad môže zapliesť s prostitútkou, žena trebárs s agresívnym alkoholikom, ktorý jej dočasne môže pripadať vedľa slabého, slušného, spoľahlivého, ale sexuálne niekedy „slabšieho“ manžela ako „poriadny kus chlapa“.

 

Ďalším typom mimomanželských vzťahov môžu byť narcistické nevery, pri ktorých mimomanželský pomer nie je cieľom , ale prostriedkom potvrdenia sebalásky; odvetné alebo tzv. revanšistické nevery ako pomsta za manželovu neveru; kvázipretlakové, ktoré možno jednoznačne vysvetliť vetou: „V poriadku, tak so mnou teda nespávaj, pokojne ma ďalej odmietaj, ale potom sa nečuduj, keď si na to nájdem niekoho iného“. Spoločensky známe sú tiež rekreačné alebo dovolenkové nevery, utilitaristicko – tržné nevery, ktorých podstata spočíva v získaní určitých materiálnych alebo nemateriálnych výhod.

 

Podobných typológií nevier by sme našli mnoho, pričom v každej z nich by dominoval iný motív. Podstata však ostáva rovnaká – vymeniť staré za nové, okúsiť to povestné „zakázané ovocie“. Nuž je to akýsi nešťastný trend dnešnej doby - namiesto reparovania si „kúpiť“ nové, zdanlivo lepšie, neopotrebované. Nie je však umením utekať a vzdať sa, ale zotrvať. Dokonalé manželstvo nezískavame „spoločným ÁNO“ v deň sobáša, to si budujeme sami. SPOLOČNE.

 


Zdroje: ŠMOLKA, Petr : Nevěra. Pro podváděné a podvádějící. Praha : Grada. 2010.  
Čítajte viac o téme: Nevera
Zdieľať na facebooku