M. Duranková: Akadémia veľkých diel má inšpirovať mladých, aby túžili po múdrosti a kráse vo svojich vlastných životoch

Miroslava Duranková, riaditeľka a spoluzakladateľka Akadémie veľkých diel
Miroslava Duranková, riaditeľka a spoluzakladateľka Akadémie veľkých diel / Foto: archív MD

MIROSLAVA DURANKOVÁ je riaditeľkou a spoluzakladateľkou Akadémie veľkých diel - nového projektu pre stredoškolákov, ktorý je zameraný na kritické myslenie a rozvoj charakteru cez príbehy a umenie. Vzdelávaniu a práci s mladými ľuďmi sa venuje 12 rokov. V minulosti bola riaditeľkou Kolégia Antona Neuwirtha, pôsobila aj v organizáciách AIESEC a Nexteria.

V rozhovore nám prezradila, prečo vznikla Akadémia veľkých diel a čo tento program prinesie stredoškolákom na celom Slovensku.

 

Povedzte nám na úvod čo je Akadémia veľkých diel.

Akadémia veľkých diel je nový projekt Kolégia Antona Neuwirtha, ktorý pozýva stredoškolákov na celom Slovensku načrieť do hĺbky a kultúry západnej civilizácie prostredníctvom umenia - a to najmä beletrie, maľby, filmu a hudby. Chceli by sme, aby stredoškoláci viac čítali kvalitné knižky a vnímali kvalitné umenie a aby sa takto stretávali s veľkými autormi, s ktorými môžu konfrontovať svoje vlastné postoje a uvažovať o fungovaní sveta a spoločnosti, v ktorej žijú. Našim cieľom je inšpirovať ich aby túžili po múdrosti a kráse vo svojich vlastných životoch.

 

Prakticky ide o dobrovoľný voľnočasový program, teda niečo ako “krúžok”, ktorý bude prebiehať mimo vyučovacích hodín na stredných školách na celom Slovensku. Kluby Akadémie spočívajú z 25 stretnutí počas školského roka, pričom každé stretnutie sa venuje jednému dielu. Študenti majú k dispozícii online knižnicu s vlastným profilom, kde nájdu materiály na samostatnú prípravu. Následne prídu na stretnutie so spolužiakmi a učiteľom, ktoré trvá 90 minút.

 

Stredoškoláci majú na školách predmety, na ktorých sa učia o umení. V čom je Akadémia veľkých diel iná?

Hlavný rozdiel je v spôsobe výučby - čerpáme z metód klasického vzdelávania, ktoré sa na Slovensku už neuplatňujú, hoci v zahraničí sú pomerne bežné. Naše semináre majú diskusnú formu, študenti sedia v kruhu, v malej skupine - t.j. maximálne 15 ľudí. Čítajú primárne texty, nie učebnice. Nekladieme dôraz na memorovanie faktov, ale na hlboké vnímanie diel a tém, ktoré otvárajú, pomocou komplexne vypracovaných metodík. Úlohou učiteľa je posúvať diskusiu študentov, neponúka jednoznačné interpretácie. Aj vďaka tomu je každý seminár iný a záver často ostáva otvorený - študenti odchádzajú s novými myšlienkami a otázkami o svete a samých sebe, obohatení múdrosťou veľkých autorov a spoločnou diskusiou.

 

Čo vás viedlo k tvorbe takéhoto programu?

Viac ako desaťročná skúsenosť z Kolégia Antona Neuwirtha nám ukazuje, že klasické vzdelávanie formuje mladého človeka komplexne - teda zasahuje myseľ aj charakter. V Kolégiu sa venujeme prevažne vysokoškolákom v rámci rezidenčného programu, no už dlho sme uvažovali ako pozitívnu skúsenosť našich študentov sprostredkovať čo najväčšiemu počtu mladých ľudí na Slovensku.

 

Silným faktorom boli aj výsledky medzinárodných testovaní, v ktorých sa slovenskí stredoškoláci umiestňujú na chvoste rebríčkov napríklad v čítaní s porozumením. Akadémia veľkých diel chce na tieto problémy odpovedať. Odborníci navyše potvrdzujú, že umenie má výraznú úlohu aj pri občianskom vzdelávaní mladých - a tu už hovoríme o prospechu pre celú spoločnosť. Namiesto informatívneho učenia sa o životoch veľkých mysliteľov chceme umožniť stredoškolákom aby mohli “stretnúť” Platóna, Čechova, Tolkiena a ďalších, ktorí formovali našu civilizáciu a konfrontovali svoje myšlienky s ich myšlienkami.

 

Spomenuli ste, že je to v zahraničí osvedčená forma vzdelávania. Inšpirujete sa konkrétnymi školami?

V skutočnosti metóda klasického vzdelávania funguje už stáročia a kedysi sa takto učilo aj u nás. Rektor Kolégia Antona Neuwirtha Martin Luterán, ktorý spoluzakladal aj Akadémiu sa však inšpiroval svojim vlastným štúdiom na Oxfordskej univerzite, konkrétne pedagogické postupy čerpáme napríklad aj z CANA Academy v Spojených štátoch, či z Jubilee Centre for Character and Virtue v anglickom Birminghame. Ale spolupracujeme aj s Gymnáziom C.S. Lewisa v Bratislave, kde na vyučovaní uplatňujú podobný prístup. Inak pre tvorbu metodík študujeme zahraničné materiály neustále a taktiež konzultujeme odborníkov z rôznych oblastí umenia. Tvorba jednej metodiky k dielu tak trvá aj niekoľko desiatok hodín.

 

Dotkli sme sa všeobecných pozitív vášho prístupu, ako konkrétne bude Akadémia veľkých diel prospievať stredoškolákom?

Identifikovali sme štyri kľúčové aspekty, ktoré má Akadémia pomôcť rozvíjať: Po prvé, študenti si osvoja schopnosť lepšie sa sústrediť. Pozývame ich k tomu, aby si bez prerušenia prečítali poviedku či dali šancu filmu, ktorý je možno čiernobiely, alebo ťažší než tie, na aké sú zvyknutí. Ďalšou prioritou je, aby sa naučili čítať a vnímať diela s porozumením. Vedieme ich k tomu aby “diskutovali” s autormi diel o svojich vlastných myšlienkach, konfrontovali ich. S tým súvisí tretia oblasť rozvoja, ktorou je kritické myslenie. To sa odohráva na úrovni vlastnej reflexie diela, ale aj v diskusii so spolužiakmi na seminároch Akadémie, kde si osvojujú schopnosť formulovať svoje myšlienky a kultivovane diskutovať s rovesníkmi. Toto všetko v spojení s obsahom vybraných diel pomáha mladým ľuďom formovať charakter - diela totiž otvárajú veľké životné témy a kladú mladému človeku ťažké otázky. Študenti konfrontujú svoje vlastné postoje s príbehom či hrdinom, s ktorým sa v diele stretnú, osvojujú si dobré návyky pre štúdium aj budúcu profesiu, učia sa byť empatickejší a dôslednejší v diskusii a sú schopní lepšie rozlišovať a pomenovať svoje emócie.

 

Čo si máme predstaviť pod “veľkými dielami”?

Slovom “veľké” označujeme skôr ich význam a miesto v našej kultúre, rozhodne nejde o rozsah. Práve naopak - študentom v základnom programe Akadémie ponúkame krátke diela, čiže nájdete tam skôr poviedky alebo úryvky a nie celé romány. Vyberáme pritom autorov z rôznych období, krajín a žánrov. Podmienkou je, aby autor alebo konkrétne dielo v nejakom zmysle ovplyvnili kultúru, v ktorej dnes žijeme. Diela sú literárne, výtvarné, hudobné alebo filmy. Takže v našich sylabách je Shakespeare po boku Muncha a Hitchcocka. Pripravujeme aj “nadstavbový” program, kde už si študenti, ktorí absolvovali ten základný, budú môcť navoliť aj dlhšie diela, a to aj tematicky, žánrovo, alebo historicky. Veľmi sa tešíme na to, ako sa bude tento projekt rozvíjať.

 

Semináre na školách budete viesť vy sami?

Nie, sami na to nemáme ľudské zdroje - rozhodli sme sa pozvať do spolupráce učiteľov, ktorí už na stredných školách pôsobia a prispôsobiť formát, s ktorým pracujeme v Kolégiu univerzálnejším požiadavkám, aby bol prenosný. Týmto spôsobom sa môžeme venovať stovkám mladých ľudí ročne. Spolupráca s učiteľmi nám zároveň pomáha aj pri tvorbe samotného programu.

 

Ako taká spolupráca s učiteľmi vyzerá?

Učitelia, ktorým sa náš program páči, sa môžu cez našu webstránku www.akademiavelkychdiel.sk prihlásiť na 2.5 - dňový tréning Akadémie veľkých diel, kde absolvujú semináre, vyskúšajú si prácu s metodikou, dozvedia sa všetko o vzniku, filozofii a praktických aspektoch programu. Nehľadáme expertov na umenie, ale učiteľov, ktorí sa chcú zhovárať s mladými ľuďmi o veľkých dielach a myšlienkach, ktoré obsahujú a sú ochotní organizovať semináre na svojej škole. Majú sa pre študentov stať partnermi v diskusii. Zároveň od nás dostanú metodiky ku každému semináru, ktorých sa môžu držať. Od učiteľov sa vyžaduje minimum prípravy, ponúkame im aj podporu formou mentoringu, aj finančné ohodnotenie.

 

Ako na toto pozvanie reagujú učitelia?

Veľmi pozitívne a opäť sa ukazuje, že je lepšie raz zažiť ako stokrát počuť - na konci mája sme absolvovali prvý tréning s asi 25 učiteľmi v Tatrách a bol to pre obe strany skvelý zážitok. Učitelia s nami strávili dva a pol dňa rozhovormi a seminármi v komunite podobne zmýšľajúcich ľudí. Odchádzali veľmi namotivovaní otvoriť kluby Akadémie veľkých diel na svojich školách. Odnášali si ten zážitok, ktorý chceme sprostredkovať stredoškolákom, no videli sme, že naozaj motivovaní učitelia sú zároveň skutočne vyťažení - o to viac si vážime, že napriek tomu s nami idú do spolupráce a vidia hodnotu Akadémie veľkých diel pre svojich študentov. Úprimne sa tešíme, že môžeme pozitívne pôsobiť aj na učiteľov a ich prácu.

 

Kedy a na ktorých školách teda bude prebiehať prvý ročník Akadémie veľkých diel?

Program spúšťame na školách už v septembri 2019. Začneme kampaňou, ktorou pomôžeme učiteľom s nájdením študentov do Akadémie. Ktoré školy to však budú ešte dnes s istotou nevieme - ešte nás čaká jeden tréning v auguste s ďalšou skupinou učiteľov, a zároveň dávame všetkým učiteľom určitý čas na finálne rozhodnutie. Niektorí proaktívni učitelia však našli študentov už teraz - sme z toho veľmi povzbudení, nielen z energie učiteľov, ale aj zo záujmu študentov a to dokonca aj v odľahlejších regiónoch a na odborných školách. Už dnes vidíme, že Akadémia veľkých diel bude živý organizmus, ktorý bude na každej škole vyzerať trochu inak, a že to bude fascinujúce dobrodružstvo.

Čítajte viac o téme: Rozhovory
Zdieľať na facebooku