Ako sa prejavuje závislosť na internete u detí?

Žiadne dieťa bez pomoci rodičov nevie odhadnúť riziká používania internetu a práve preto sú deti najzraniteľnejšou skupinou vo virtuálnom svete.
Žiadne dieťa bez pomoci rodičov nevie odhadnúť riziká používania internetu a práve preto sú deti najzraniteľnejšou skupinou vo virtuálnom svete. / Foto: Bigstock

Internet a moderné technológie zasahujú do sveta detí.  Mnohokrát už v útlom veku detí dostanú do rúk tablety alebo smartfóny práve od rodičov, aby sa zabavili. Hoci sa deti prostredníctvom internetu učia zvládať techniku, vzdelávať sa a komunikovať, rodičovská kontrola často zlyháva. Žiadne dieťa bez pomoci rodičov nevie odhadnúť riziká a práve deti sú najzraniteľnejšou skupinou vo virtuálnom svete.


Problém online závislostí sa netýka iba dieťaťa, ale celej rodiny. Slovensko je zapojené do projektu EU Kids Online, ktorý sa zaoberá bezpečným používaním internetu detí a mládeže. Slovensko zastupuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, po odbornej stránke pomáha napr. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave alebo OZ eSlovensko. Najnovšie závery výskumu o nadmernom užívaní internetu projektu EU Kinds Online dokazujú, že väčšina 11 – 16 ročných detí nemá s používaním internetu problém. Ohrozenou skupinou sú deti s emočnými problémami a tie, ktoré vyhľadávajú vzrušenie.

 

Nadmerné využívanie internetu deťmi

Podľa zistení EU Kids Online 97 % detí v rozmedzí 11 – 18 rokov trávi čas na internete 110 minút denne počas školského roka a 150 minút počas voľných dní. Výskumníci zisťovali, či deti trpia prejavmi nadmerného užívania internetu – zanedbávanie spánku, jedenia, povinností alebo socializácie s kamarátmi. Zo skúmaného súboru 1 % detí zažíva všetky symptómy nadmerného užívania internetu. Tieto deti zažívajú psychické a emocionálne ťažkosti, ktoré ovplyvňujú ich správanie offline a online. Až 42 % detí surfuje na internete, aj keď už nič nepotrebujú robiť na internete. 17 % detí používa internet na úkor spánku a jedla. Projekt EU Kinds Online odporúča ako efektívnu prevenciu aktívny záujem rodičov o to, ako a koľko času deti trávia na internete. Detská psychiatrička Anna Kováčová-Habovštiaková vysvetľuje, že problém s nadmerným užívaním internetu u detí sa týka aj ich rodičov. Samotné nadužívanie však ešte nie je skutočnou závislosťou, ktorá vzniká asi len v dvoch percentách u nadmerných hráčov alebo užívateľov internetu. Tá sa prejavuje takými psychickými problémami, ktoré si vyžadujú aj dlhodobejšie liečenie. U nadmerných používateľov sa môžu prejavovať tiež isté príznaky, ako pocity depresie, nudy, nechuti do života, poruchy pozornosti, úzkostné nálady, pokles výkonnosti, zvýšená podráždenosť k okoliu, poruchy spánku, zvýšená konfliktnosť vo vzťahu k okoliu  a pod. Ak sa pridáva preťaženosť rodičov v práci, ich neprítomnosť doma v rodine, nedostatok pohybových aktivít a pod., dieťa je automaticky akoby prenechávané tzv. „elektronickým pestúnkam“ alebo tabletom.

 

Ako sa prejavuje závislostné správanie na internete?

Nadmerné používanie prináša do života človeka psychické, sociálne a pracovné problémy. Jedinec je internetom zaujatý, čas na internete neustále predlžuje, aby dosiahol uspokojenie. Opakovanie sa snaží kontrolovať, prerušiť alebo zastaviť používanie internetu, no neúspešne. Tieto neúspechy sprevádza podráždenosť. Takéto správanie môže ohroziť vzťahy v rodine, zamestnanie alebo štúdium. Nadmerné používanie internetu môže byť únikom od problémov alebo aj snaha zbaviť sa pocitu bezmocnosti, úzkosti, viny alebo depresie.

Jedným z odporúčaní EU Kids Online je, aby rodičia v ranom veku dieťaťa riešili problémy a konflikty v spoločnom dialógu. Medzi rodičmi a dieťaťom sa prehlbuje dôvera a tento fakt prispieva k prevencii rôznych rizík, teda aj rizík internetu. Jednoducho povedané: rodičia by mali vedieť o tom, čo robia deti na internete, ale bez ozajstného záujmu o dieťa to ide ťažko.

Ako uvádza detská psychiatrička Anna Kováčová-Habovštiaková vyhnúť sa závislostiam od internetu, správne povedané nadmernému tráveniu času pri počítači, pri hrách, na sociálnych sieťach a pod. sa musia učiť tak rodičia, ako aj pedagógovia, a to tak, že budú sami príkladom. Používanie médií treba regulovať, systematicky ukazovať deťom, ako s nimi narábať. Ich úlohou je však predovšetkým učiť deti, ako čeliť obrovskému množstvu informácií, ktoré sú k dispozícii. Je dôležité vedieť si vyberať, obmedzovať kvantitu programov a triediť, čo vôbec nepoužívať.

 

Prečítajte si tiež: Závislosť dieťaťa na internete: Kedy už trávenie času s mobilom v ruke nie je v poriadku a ako tomu predchádzať?

Centrum prevencie internetovej závislosti

Vo februári tohto roku vzniklo na Slovensku prvé centrum prevencie internetovej závislosti. Jeho cieľom je vzdelávanie, prevencia a ochrana detí a mládeže na Slovensku. Okrem mobilnej aplikácie neZávislosť, vznikol aj informačný portál www.nezavislost.sk. Centrum sa bude venovať výskumnej činnosti  o problematike online závislostí a snaží sa o vytvorenie aktívnej siete odborníkov a centier pomoci v regiónoch. Projekt je zároveň aj súčasťou mnohých projektov eSlovensko o.z., ktoré od roku 2002 získalo množstvo slovenských a medzinárodných ocenení.

Mobilná aplikácia neZávislosť má od spustenia vo februári 2017 cca 1600 stiahnutí. Anonymne meria aktívny čas používania mobilného telefónu. Používateľ sa nedozvie diagnózu o svojej závislosti alebo nezávislosti, ale vďaka dennému, týždennému alebo celkovému grafu vie získať informácie o vlastnom používaní internetu. Aplikácia obsahuje aj test, ktorý označuje výsledky farbami. Zelená farba napovedá, že používanie internetu v mobile má užívateľ pod kontrolou. Oranžová upozorňuje na začínajúce problémy a červená značí, že užívateľ nemá internet pod kontrolou a mal by vyhľadať odbornú pomoc.  Užívateľ aplikácie môže svoje výsledky zdieľať, zapisovať si svoje dojmy, byť súčasťou motivačnej skupiny. Aplikácia neZávislosť obsahuje aj funkciu Stopky, ktorá je určená na upozornenie a obmedzenie času strávenom na konkrétnej aplikácii. Projekt neZavislost.sk by mal pomôcť odborníkom, rodičom, učiteľom a verejnosti pomôcť s fenoménom online závislostí.

Čítajte viac o téme: IT
Zdieľať na facebooku