Janette Šimková: Každý sa môže stať lepšou verziou samého seba

Koučka Janette Šimková tvrdí, že koučovanie pracuje s potenciálom človeka a pomáha mu ho odhaliť, uvoľniť, správne nasmerovať a využiť.
Koučka Janette Šimková tvrdí, že koučovanie pracuje s potenciálom človeka a pomáha mu ho odhaliť, uvoľniť, správne nasmerovať a využiť. / Foto: Archív JŠ

JANETTE ŠIMKOVÁ je inšpirujúca žena a koučka. Vyštudovala sociálnu prácu, pretože ju motivovala túžba pomáhať ľuďom. Riadi sa krédom: „Všetci sme anjeli s jedným krídlo. Ak chceme lietať, musíme sa objať.“ Venuje sa osobnému rozvoju a popularizácii koučinku na stránke www.lifekoucing.sk. Napísala niekoľko e-bookov Žite s otvoreným srdcom, Anatómia naplnených vzťahov alebo 77+1 príbeh pre osobný rast. Získala ocenenie Strieborná E-žena roka 2012. Svoje poznatky a skúsenosti odovzdáva aj na konferenciách a seminároch.

V rozhovore sme sa ňou rozprávali o tom, čo obnáša práca kouča, s akými problémami ľudia vyhľadajú kouča a ako koučing pomáha.

 

Poraďte, prečo vyhľadať dobrého kouča a ako nájsť toho pravého?

Koučing je vhodný pre každého, kto chce niečo vo svojom živote zmeniť a pracovať na svojom osobnom raste. Koučovanie pracuje s potenciálom človeka: ako ho odhaliť, uvoľniť, správne nasmerovať a využiť. Prednostne sa sústreďuje na postoje, pretože bez zmeny postojov skutočné osobné rozvíjanie nenastane.

Pomôžem si vyjadrením klientky, ktorá mi na záver spolupráce napísala: „Koučing mi otvoril nové možnosti, o ktorých som sama nevedela. Moja myseľ začala hľadať riešenia na problémy,  s ktorými som si sama nevedela dať rady. Nastavila som si víziu samej seba a začala sa zameriavať na to, čo chcem, namiesto toho, čo nechcem.“

S koučom si človek potrebuje ľudsky sadnúť, inak sa nemôže vytvoriť vzťah plný dôvery, úprimnosti a otvorenosti. Mnohí z nás preto ponúkajú „ochutnávacie“ koučovacie rozhovory, kde sa predebatujú očakávania a potreby hľadajúceho, zodpovedajú sa otázky o procese spolupráce a preberie sa etika profesie. Podľa toho má potom záujemca predstavu o tom, čo ho čaká a vie sa rozhodnúť.

 

Mnoho ľudí siaha po motivačnej literatúre, avšak nie všetky knihy sú kvalitné. Ako oddeliť zrno od pliev?

Keď si ja vyberám knihy, zaujímam sa o to, aké pohnútky viedli autora k stvoreniu svojho rukopisu. Je rozdiel, či ide o pôvodné dielo z praxe odborníka podporené aj exaktnosťou a reálnymi príbehmi, alebo je to kompilát ľúbivých myšlienok idúcich po povrchu. Z môjho pohľadu sú kvalitné myšlienky tie, ktoré vychádzajú zo skúseností a ponúkajú človeku pohľad zblízka a do hĺbky; to pomáha rozvíjať uvedomovanie a iniciovať konanie. Neraz sa stačí na chvíľu začítať, aby sme sa presvedčili, či s nami obsah knižky rezonuje a nachádzame v ňom zmysel.

 

V súčasnosti je toto povolanie veľmi populárne. Všímate si svoju konkurenciu? Viete o sebe?

Ja svojich kolegov neberiem ako konkurenciu. S mnohými kolegami sa rada stretávam, aby sme podebatovali o tom, čím vo svojej práci žijeme a navzájom si pomáhame pri rozvíjaní erudovanosti. Čo kouč, to osobnosť a vlastný koučovací štýl – každý z nás pritiahne istý druh ľudí práve preto, že každý hľadá pre seba to vyhovujúce.

 

Ako prebieha taký klasický koučovací rozhovor?

Je to partnerská debata, žiadne mudrovanie, posudzovanie, hodnotenie, radenie... Okrem reflektovania toho, čo si kouč vypočuje, kladie otázky, ktoré slúžia na to, aby si koučovaný mohol celú situáciu pozrieť z rôznych uhlov pohľadu, nachádzal zaujímavé odpovede tam, kde by ich možno sám nehľadal, odstraňoval bariéry, ktoré mu bránia v tom, aby sa pohol z miesta... Kouč je niekto ako šerpa – sprevádza človeka pri dosahovaní toho, keď stúpa na svoj vrchol. Pomáha mu s motiváciou,  sebadisciplínou, sebariadením a aktivovaním vnútorných zdrojov, aby svoje odhodlanie doviedol do úspešného konca.

Definícia Medzinárodnej asociácie koučov charakterizuje koučing ako spôsob práce, v ktorom "profesionálni kouči vytvárajú trvalé partnerstvá zamerané na pomoc klientom plniť rozhodnutia v osobnom a profesionálnom živote. Kouči pomáhajú ľuďom zlepšovať výkon a skvalitňovať život."

 

Sedenia s koučom nie sú lacná záležitosť. V čom sa táto investícia človeku vráti?

Cenotvorba je rôzna v závislosti od skúseností a erudície kouča. Mnohí z nás máme cenník na úrovni psychologických služieb, takže sme pre ľudí dostupní.

Okrem iných pozitív je partnerský rozhovor s koučom prínosný aj v tom, že človek dostane svoj život do rovnováhy a vďaka proaktivite a prevahe pozitívnych emócií si môže život predĺžiť až o desať rokov, ako to dokazujú výskumy.

Podľa údajov International Coach Federation (Medzinárodná federácia koučov) môže človek vďaka koučingu dosiahnuť:

  • o 62,4 % lepšie stanovovanie cieľov
  • o 60,5 % vyrovnanejší život
  • o 57,1 % menej stresu
  • o 52,4 % viac sebavedomia
  • o 44,3 % lepšiu kvalitu života
  • o 25,7 % vyšší príjem a viac

 

Kto má predpoklady stať sa koučom? Kde sa budúci kouči vzdelávajú?

Z môjho pohľadu nemá dobrý kouč v sebe nič negatívneho, nie je autoritatívny, manipulatívny ani nátlakový. Jedným z indikátorov dobrého kouča je to, že keď s ním komunikujete, cítite sa dobre. Nevnímate nič, čím by vás rušil alebo odpudzoval, ani nemáte pocit menejcennosti. K výbave kouča patrí vysoká emočná inteligencia a empatia je jeho silnou stránkou. Musí byť určitým zdrojom inšpirácie a zároveň je vyrovnaný a pokorný, aby bol klientovi oporou. Pre štúdium koučingu existujú rôzne druhy koučovacích tréningov v koučovacích centrách.

 

Akí ľudia vyhľadávajú kouča?

Zo svojej praxe môžem povedať, že sú to tak ženy, ako aj muži, páry a rodiny – v rôznych životných obdobiach a na rôznych úsekoch svojej životnej cesty. Neraz od nich počúvam, že by mali byť takýto a toto robiť, aby boli úspešní, obľúbení a milovaní, ale nedarí sa im to. Často sú ich pohnútky ovplyvnené tým, čo si myslia, že sa od nich očakáva. Ich vlastné očakávania od seba čakajú na dôkladné preskúmanie, a preto to chcú zdieľať s niekým, kto je emočne nezainteresovaný.

 

Pomôže koučovanie odstrániť aj nejaké choroby alebo poruchy?

Už som sa s tým stretla napríklad pri redukovaní úzkosti alebo eliminovaní dopadov stresových reakcií na fyzickej úrovni, ale kontrakt na to s klientom neuzatvárame. Prioritná úloha koučovacieho prístupu je zmena postojov k lepšiemu, aby mohla nastať zásadná zmena. Vďaka pozitívnym postojom dokáže človek naplno využívať svoje znalosti a zručnosti a získať tak kontrolu predovšetkým sám nad sebou. Tým si dokáže pomôcť v rôznych oblastiach svojho života – tak na menálnej, fyzickej, emočnej či duševnej úrovni.

 

S akými problémami prichádzajú za vami ľudia?

Ženy často riešia sebavedomie, muži svoje mužstvo, v rôznych variáciách a odtieňoch. Časté sú vzťahové záležitosti, ale aj „krízové“ stavy späté s tým, že človek hľadá sám seba, lebo sa ozýva nevyužitý potenciál. Dominantnými bývajú témy ako nájsť zmysluplné naplnenie života, spokojnosť a osobné šťastie, ale aj túžby a vízie, ktoré čakajú na realizáciu. Priťahujem ľudí, ktorí si uvedomujú, že chcú vo svojom živote niečo zmeniť a hľadajú spôsob, ako to urobiť tak, aby naplno precítili vlastnú hodnotu a využili všetky svoje dary.

 

Často sa slovo kouč zamieňa za slovo mentor. Je v týchto pojmoch rozdiel?

Keď potrebujeme odborné rady, hľadáme mentora – radcu s dlhodobými skúsenosťami, ktorý nám vo všetkom dokáže poradiť a povedať nám, ako sa čo robí, aby sme mali vo svojom odbore úspech. Keď nevieme, čo by sme mali sami so sebou urobiť, iba nejasne tušíme, že by sme niečo mali robiť, aby sme neustrnuli na jednom mieste, oplatí sa vyhľadať kouča. Ten totiž pomáha človeku ujasniť si, čo vlastne chce a kam sa chce v živote dostať. Dobrý kouč vo vás zapáli oheň, ktorý si vy sami potom dokážete udržať.

 

Na svojom webe www.lifekoucing.sk uvádzate, že každý sa môže stať lepšou verziou samého seba. Nie je to celoživotný proces?

Veru je, je to úloha na celý život. Žiadne skratky k tomu nevedú. Ako príklad uvediem svoju skúsenosť: samotné štúdium a prax v koučovaní mi pomohli dať si do poriadku vlastný život. Mnohé veci som dokázala lepšie pochopiť, vyriešiť, odpustiť, byť férová a úprimná k sebe samej, aj k okoliu. Lepšia verzia samého seba...hm, keď sa poznáme a vieme, čo môžeme od seba očakávať, tak sa môžeme do vecí vkladať naplno bez toho, aby sme si vyčítali, že sme neurobili dosť. Prestaneme robiť veci na istotu, a prekročíme svoju komfortnú hranicu, vystúpime z nej, aby sme zo seba dostali viac. Značí to chcieť od seba učiť sa nové veci, meniť nevyhovujúce postoje a neužitočné myšlienkové vzorce, ktoré nás obmedzujú. O tom je práca na sebe, sebazdokonaľovanie a sebarozvoj. To, že vnímame svoju hodnotu a môžeme sa spoľahnúť na to, že už teraz sme dosť dobrí znamená, že môžeme byť ešte lepšími. Sme úspešní, keď robíme veci čo najlepšie, ako sa v danom momente dá. K tomu patrí vedomie toho, že ich dokážeme v budúcnosti robiť ešte lepšie. Lebo platí, že máme právo neuspieť opakovane. Zakaždým však potrebujeme neuspieť lepším spôsobom J

 

Stalo sa vám, že ste prerušili sedenia s klientom na vašu žiadosť a poslali ho napr. k psychológovi?

Áno. Keď zavnímam, že človek má problém so psychikou, citlivo hľadám spôsob, ako mu sprostredkovať, že dobrý terapeut mu bude väčšmi nápomocný než ja. K tomu nás zaväzuje aj etika koučovania – máme vymedzené kompetenčné rámce a spolupracujeme s emočne stabilizovanými ľuďmi, aby bolo naše sprevádzanie produktívne.

 

Na akom princípe a technikách sa odvíjajú vaše sedenia?

Každý klient je jedinečný a má svoje potreby a očakávania. Dohodu o spolupráci uzatváram podľa toho, aký cieľ si koučovaný vyberá, čo je to, čo mu mám pomôcť dosiahnuť. Nie je mojou úlohou presviedčať ľudí o tom, čo je pre nich dobré, napokon, vedia to iba oni sami. Ja som v roli tej, ktorá pomáha veci vyjasňovať, pomenovať, pochopiť, uchopiť, skorigovať, vytvoriť, odmietnuť, prijať, rozhodnúť, zmeniť… Čokoľvek, čo si koučovaný vyberie, lebo zodpovednosť je na ňom. A vykonanie tiež. Ja som zodpovedná za ten samotný proces sprevádzania. Vychádzam pritom zo psychológie ľudského správania, využívam poznatky neurovied, pracujem so zákonitosťami procesu zmien, opieram sa o techniky motivačných rozhovorov, a keď je treba, využijem aj krízovú intervenciu.

Neraz kladiem otázku, ktorá vojde pod kožu, ktorej sa klient vyhýba, potláča ju, lebo mu je nepríjemná. Odpoveď sa totiž zvyčajne nachádza mimo komfortnej zóny, tam, kam sa málokomu chce ísť, tobôž samému. Vediem človeka k tomu, aby sa priamo pozrel, kde je teraz a kde chce byť. Pomáham mu premyslieť si, ako by bolo možné rozpohybovať sa v ústrety tomu želanému a zvoliť si na to reálne kroky.

 

Pracujeme sa vám lepšie s jedincom alebo so skupinou, či rodinou?

Ja mám rada aj individuálne koučovanie, aj skupinové. Každé má inú dynamiku a svoje princípy a mne sa dobre medzi nimi prechádza. Prináša mi to veľa obohacujúcich podnetov.

 

Čo trápi dnešné rodiny?

To, čo ja vo svojej praxi vnímam je, že sa v rodinách zložito riešia nepohodlné konverzácie. Čas, ktorý rodina trávi spolu sa zužuje na to operatívne, a potom ho už veľa nezostáva na to, aby sa všetci prepojili v debate a aktívnom počúvaní jeden druhého. Vytráca sa zo vzťahov kultúra dialógu, ktorá by podporovala zdravú a konštruktívnu komunikáciu, riešenie konfliktov a potrieb jednotlivých členov rešpektujúcim spôsobom. Rodiny síce obývajú spoločný priestor, ale menej spoločne žijú a trávia čas. Svet mladých je taký preplnený najrôznejšími možnosťami, že na to reagujú útekom z reality do virtuálnych svetov. Tam sa potom za nimi ťažko chodí.

 

Máte tendencie „koučovať“ aj vašu rodinu?

Mám to doma zakázané J Manžel aj syn to hneď odhalia. Pravdou je, že doma nie je nikto Prorokom a keďže nemôžem byť emočne nezainteresovaná, ani sa do toho nepúšťam. Pri výchove syna však využívam koučovacie princípy a vediem ho k osobnej zodpovednosti a proaktivite.

 

Kedy vypnete a oddychujete?

Pravda je, že nemám dokonalý time manažment, ale v diári mám čas pre seba a blízkych vyznačený špeci farbou. Je nedotknuteľný a strážim si ho, lebo sa mi stará o rovnováhu. Pre mňa je vitalita v práci nesmierne dôležitá, preto venujem pozornosť tomu, aby som sa udržiavala fit a v pohode. Mám na to svoje rituály, ktoré si chránim. Napríklad chodím behať do lesa, cvičím antigravity jogu a modelujem z hliny. Naučila som sa rozlišovať, čo je naliehavé, čo dôležité a čo v danom momente potrebujem ja a ľudia, ktorí sú so mnou prepojení.

 

Máte svojho obľúbeného kouča?

Inšpirujem sa prácou Marilyn Atkinson, Timothy Gallweya, Michaela Pantalona a mnohých ďalších.

Čítajte viac o téme: Rozhovory
Zdieľať na facebooku