Amblyopia (tupozrakosť) v detskom veku

  

Dieťa sa od narodenia učí pozorovaním svojich najbližších, preberá vzory dospelých, vníma objekty aj svoje okolie. Zrak je pre neho preto veľmi dôležitým vnemom v rámci správneho včasného vývinu. No občas sa stáva, že toto vnímanie môže byť narušené. Spôsobí ho odchýlenie jedného oka od druhého. Mozog je v takom prípade nútený spracúvať u dieťaťa dva rôzne obrazy. Časom sa však mozog dieťaťa nastaví na vnímanie obrazu len dobrým okom. Postupe to spôsobí, že bez viditeľných prejavov choroby sa pri druhom oku začne znižovať zraková ostrosť. Vtedy hovoríme o amblyopii, čiže o tupozrakosti. Podľa odborníkov sa tupozrakosť najčastejšie vyskytuje u detí so strabizmom, čiže so škúlením. Pri škúlení je spolupráca obidvoch očí značne narušená.

Nesprávne videnie môžu odhaliť rodičia alebo lekári pri odbornom vyšetrení. Pomoc dieťaťu nakoniec poskytne v takomto prípade  vždy očný lekár, ktorý po odbornom vyšetrení posúdi stav a zvolí postup ďalšej liečby. Môže dieťaťu odporučiť korekčné pomôcky, alebo rôzne druhy takzvaných pleoptických cvičení, ktoré so svojim dieťaťom môže vykonávať aj jeho rodič doma. Tu musíme poznamenať, že len skoré riešenia a dobrá spolupráca prinášajú žiaduce výsledky.

 

Ako môžete dieťaťu pomôcť zbaviť sa tupozrakosti?

Bližšie informácie o pleoptických cvičeniach, ktoré môžu pomôcť pri liečbe tupozrakosti, môžete  nájsť aj v príručke pre rodičov s názvom Hravě proti tupozrakosti (amplyopii) pravidelným cvičením..., ktorú zostavil tím odborných lekárov.

V tejto príručke sú cvičenia, ktoré by však rodičia nemali používať bez dohľadu a vysvetlenia odborníka. Ide napríklad o cvičenie na orientáciu v priestore, kde sa dieťa po použití korekčnej pomôcky – okluzora, ktorý predpíše lekár, môže cítiť ako v cudzom prostredí. Pre rodiča je dôležité vedieť, čo dieťa vo svojom priestore vidí a čo nie.

Medzi ďalšie cvičenia popísané v príručke patrí napríklad hod na cieľ, chôdza po čiare, kniha. Ak dieťa zvládne popísať aj najmenšie obrázky v ilustrovanej knihe, môže podľa príručky rodič prejsť ku cvičeniam II. série. Takýmito cvičeniami sú napríklad korálky, počítač, pexeso, vypichovanie, písanie do riadku, obťahovanie a ktorákoľvej činnosť, ktorá namáha tupozraké oko je vhodná. Je to napríklad vystrihovanie, vyšívanie, modelovanie.

Po II. sérii cvičení je nutné využívať aj III. sériu takzvaných udržiavacích cvičení. Je to napríklad prekresľovanie do pripravenej mriežky, alebo u staršieho dieťaťa čítanie drobných písmen, u dievčat môžeme využiť napríklad vyšívanie. Tu si musíme uvedomiť, že dieťa sa nachádza vo veľmi nepríjemnej a nie ľahkej situácii, preto k nemu musíme pristupovať citlivo a hlavne dať si poradiť od odborníkov ako pomáhať pri efektnej podpornej liečbe.

 

Vďaka pomoci a včasným zásahom sa dá zvládnuť takmer všetko a vždy sa nájde spôsob, ako na to. Preto my všetci, ktorí sme pri vývine našich najmenších, majme vždy na pamäti, že len náš dostatočný včasný záujem deťom umožní žiť život na úrovni. Majte preto trpezlivosť a nezabudnite rozdávať pri cvičení pochvaly a úsmevy. Verte, že vám aj za túto námahu budú jedného dňa deti veľmi vďačné.

Zdieľať na facebooku